VAN BUT VIET NAM HAI NGOAI

NHA
BAN CHAP HANH
LIEN LAC
Gia Nhap Van But
THONG TIN
HOI LUAN
THU MOI
KHOA HOC, KIEN THUC
Dan Chu Tu Do
Tac gia tac pham
NIEN LIEM
Ung Ho
Canh Giac
Dong Y Tay Y
Video
Quoc Gia Viet Nam
International Pen
CHUC MUNG
CHIA BUON
logovanbutqt001jpg.jpg
logovbqt.jpg
logopen2.jpg

                                     Các hình trên Logo Văn Bút Quốc Tế

Thong Bao dong niên liêm 2016

Thong Bao tap san VBVNHN so 9

Giai pham Xuan Giap Ngo tap san so 6

Thong báo 86 ve phat hanh tap san so 5

Trung Cong thuong luong voi My, Nga lay VN lam dac khu hanh chanh

Hoi Vien bam vao Nien Liem 2013

HOI VIEN THAN HUU UNG HO XIN BAM VAO

Archive Newer | Older

Tuesday, May 16, 2017

Hội thảo " Đường Hướng Tuổi Trẻ Việt-Nam Hải Ngoại" tổ chức tại Thư Viện Việt-Nam ngy 13/05/2017 lc 1pm. do VB/VTNHKB phụ trch. Xem một số hnh ảnh kế bn
2:23 pm edt 


Archive Newer | Older

 
INTERNATIONAL PEN
VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
Federal Tax ID: 90-09164... Public Charity Status
8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA
Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998
Thông Báo 069Nk14-17
 
Chúc Mừng Năm Mới

Trước thềm năm mới, chúng tôi kính chúc quý Văn Thi Hữu, Bảo quyến và Bằng Hữu một
năm mới 2016 an khang, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, mọi sự như ý.

Chúc Mừng, chúc mừng
Ban Chấp Hành VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI

Vũ Văn Tùng, Nguyễn Thế Giác, Trần Minh Hiền
Ðinh Mộng Lân, Vũ Thùy Nhân.

 
INTERNATIONAL PEN
VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
Federal Tax ID: 90-09164... Public Charity Status
8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA
Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998
Thông Báo 059Nk14-17
 
Ðại Hội Văn Bút Thế Giới 81th

Ngày 18 tháng 10 năm 2015

Ðại Hội Văn Bút Thế Giới 81th đã được khai mạc tại thành phố Quebec, Canada vào ngày 12 tháng 10 năm 2015. Ðại Hội sẽ kéo dài từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 10 năm 2015.
 
Tổng số có 91 quốc gia trvên thế giới tham  

Tân Chủ tịch Văn Bút Thế Giới đã được bầu là bà:
Jennifer Clement (Mexican PEN)

Hai thành viên Hội đồng quản trị (Members of the Board at Large) cũng đắc cử là:
Antonio Della Rocca (Triest PEN)
Regula Venske (German PEN)

Chủ tịch Ủy Ban những Nhà Văn Cầm Tù (Chairperson of the Writers in Prison Committiee)
Salil Tripathi (English PEN)

Chủ tịch Ủy Ban Nhà Văn Nữ (Chairperson of the Women Writers’ Committee)

Các thành viên Ủy Ban nghiên cứu (Members of the Search Committee at Large)
1 Jens Lohmann (Danish PEN)
2 Alicia Quinones (Mexican PEN)
3 Zoe Rodrlguez (PEN Sydney)
4 Eugene Schoulgn (Norwegian PEN)
5 Lary Siems (American PEN)

Ðặc biệt năm nay Ủy Ban soạn thảo Khuyến Cáo gửi đến các chính quyền địa phương đã nhận được 25 Khuyến Cáo và đã được đưa ra Ðại Hội Ðồng biểu quyết và một số Khuyến Cáo liên quan đến những vấn đề cấp bách của người định cư dời bỏ Syria đến sinh sống tại các quốc gia khác.

Khuyến cáo # 16 của Phái Ðoàn Vietnamese Abroad PEN Centre đã được chấp nhận với chủ đề: THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM đã được Ðại Hội Ðồng Chuẩn Y. Hân hoan thông báo với quí Văn Thi Hữu Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.

Trân trọng kính thông báo,
Vũ Văn Tùng
Chủ tịch,

NB.
1 Ðại Hội Ðồng Văn Bút Quốc Tế kỳ 81 tại Quebec, Canada (Ngày 12 tháng 10 Năm 2015).
2. Chủ Tọa Ðoàn Ðại Hội Ðồng.
3.Phái Ðoàn Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại tại Ðại Hội Ðồng
4.Tân Chủ Tịch Văn Bút Quốc Tế vừa đắc cử là Bà Jennifer Clement (Người đứng giữa)
 

 

 

Tuyên Cáo
Ca VĂN BÚT Vit Nam Hi Ngoi
Trước vic Trung Cng xaâm chiếm b coõi Vit Nam
 
NHẬN ÐỊNH
Thứ nhất:  Kể từ 1945 đến nay, Cộng Sản Việt Nam đã cấu kết với Trung Cộng để thiết lập hệ thống Cộng Sản toàn trị với ý đồ nhuộm đỏ toàn thể Á Châu. Sau khi cướp được VNCH, Đảng Cộng Sản Việt Nam hoàn toàn lệ thuộc vào Trung Cộng: do đó Cộng Sản VN đã dâng hiến Trường Sa – Hoàng Sa, và vùng biên giới bắc Việt Nam cho Trung Cộng.

Thứ hai: Tháng 5 năm 2014 Trung Cộng đã đem giàn khoan dầu 981 đặt trên thềm lục địa VN và tháng 6 năm 2014 dự định di giàn khoan thứ hai vào gần Việt Nam để chứng minh vùng biển đảo của VN đã là của Trung Cộng. Nhân dân Việt Nam tức thời đứng lên phản kháng lại sự xâm lược trắng trợn của Trung Cộng. Nhà cầm quyền Hà Nội cùng Đảng Cộng Sản VN không  những chỉ phản đối lấy lệ mà còn đàn áp, bắt bớ, gian cầm những người yêu nước và chống xâm lăng.

Thứ ba: Trung Cộng đã ỷ thế lấn hiếp các nước chung quanh vùng biển Đông bằng một đường ranh giới hình “lưỡi bò”, vi phạm trầm trọng công ước quốc tế về luật biển, đe dọa và có tiềm năng xẩy ra chiến tranh gây nguy cơ phá vỡ hòa bình thế giới.

Vì những lẼ ấY
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
Ðồng Thanh QUYẾT NGHỊ

Thứ nhất: Thỉnh cầu Liên Hiệp Quốc và các Quốc gia yêu chuộng tự do, hòa bình trên thế giới hãy can thiệp, bắt buộc Trung Cộng phải tôn trọng qui ước quốc tế, rút ngay giàn khoan HD 981 ra khỏi thềm lục địa Việt Nam và cấm đặt thêm các giàn khoan khác.

Thứ hai: Trung Cộng phải chấm dứt xâm phạm lãnh thổ, lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của các nước láng giềng tại Ðông Nam Á. Mọi tranh chấp phải được giải quyết  theo qui định quốc tế dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc.

Thứ ba: Đảng Cộng Sản Việt Nam là chính phạm trong việc rước Trung Cộng vào xâm chiếm Việt Nam.Muốn hóa giải việc mất Hoàng Sa – Trường Sa hay các phần đất biên giới bị Trung Cộng chiếm của Việt Nam; chúng tôi kêu gọi toàn thể đồng bào trong nước hãy đứng dậy cương quyết đòi hỏi tự do, dân chủ, độc lập để giải thể bạo quyền bán nước do Đảng Cộng Sản Việt Nam cầm đầu.

 Làm tại Hải Ngoại ngày 20 tháng 06 năm 2014
Vũ Văn Tùng,
 Chủ Tịch VBVNHN
 


INTERNATIONAL PEN
VietNamese Abroad PEN Centre (VAPC)
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI (VBVNHN)
Federal Tax ID: 90-09164... Public Charity Status.
8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA
Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998
Website:www.vanbutvietnamhaingoai.co

Declaration
by Vietnamese Abroad PEN Centre (VAPC)
Regarding the Chinese Invasion of Vietnamese Coastline

Acknowledgement

First: Since 1945 until today, China has conspired with the Communist Party of Vietnam to establish and spread a Communist totalitarian system to the entire Asian Far East. After conquering the Republic of Vietnam, the Communist Party of Vietnam has become entirely dependent on Communist China: therefore it is very likely the Spratley and Paracel Islands, and borders surrounding Northern Vietnam will be voluntary yielded to China.

Second: In May of 2014, China moved Oil Rig 981 to the continental shelf in the South China Sea near waters claimed by Vietnam. At the end of June 2014 China plans to move a second rig in Vietnamese waters in an effort to establish that these waters are in fact Chinese. The people of Vietnam immediately resisted and stood up against this blatant invasion of China. The government and the Communist Party in Hanoi appeared to support the people but have instead repressed protests, and imprisoned protesters of China’s aggression.

Third: China’s reliance on bullying tactics and intimidation, and its intention to spread them around to countries surrounding the South China Sea, a boundary shaped like a ‘beef tongue’, are serious violations of international conventions on Maritime Law, with the serious potential risk of sparking war and disrupting world peace.

Because of these reasons,
The Vietnamese Abroad PEN Center (VAPC)
In Unison RESOLVE:

First: We urge the United Nations and freedom-loving nations that support peace in the world to intervene, by forcing China to respect international conventions, and therefore to pull Oil Rig 981 right out of the Vietnamese continental shelf and by prohibiting China from adding another rig to these waters.

Second: China must stop infringing upon the territory, territorial waters and exclusive economic zones of neighboring countries in Southeast Asia. All disputes shall be resolved in accordance with international regulations under the supervision of the UN.

Third: The Communist Party of Vietnam is complicit with China in its violation of Vietnamese territory. In order to neutralize the potential loss of the Spratley and Paracel Islands, and borders surrounding Northern Vietnam to Communist China, we call on all the People of Vietnam to take a stand against the tyranny of those Vietnamese Community Party Leader who have sold out the country and to adamantly demand freedom, democracy and independence.

Written Overseas June 20, 2014

by Vu Van Tung,
President of VAPC 


INTERNATIONAL PEN
VietNamese Abroad PEN Centre (VAPC)
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI (VBVNHN)
8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA
Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998
Thông Báo 042
CÁM ƠN
Ngày 20 tháng 09-2012
Kính gửi quí Văn Thi Hữu
Chúng tôi đã trở lại Mỹ sau 10 ngày lưu ngụ tại Ðại Hàn để tham dự Ðại Hội Văn Bút Thế Giới kỳ thứ 78, được tổ chức tại thành phố Gieongiu.
Xin cám ơn tất cả thịnh tình quí văn hữu bốn phương đã chúc tụng, thăm hỏi dành cho phái đoàn VBVNHN tham dự Ðại Hội kỳ này. Những cảm tình trân quí, đầm ấm luôn luôn ẩn hiện nơi chúng tôi trong suốt thời gian lưu ngụ tại đây.
Chúng tôi đã tham dự và sinh hoạt theo đúng Chương Trình trong suốt thời gian Ðại Hội.
Ðặc biệt năm nay có bầu lại một số thành viên của Văn Bút Quốc Tế. VBVNHN và các Trung Tâm trên Thế giới đã nồng nhiệt tham gia cuộc bầu cử này.
Sau đây là một số hình ảnh sinh hoạt Ðại Hội Văn Bút Quốc Tế kỳ thứ 78.
Tham dự: Lễ Khai Mạc Ðại Hội với sự hiện diện của hơn 800 người.(Hình bên dưới)
Chủ tọa đoàn Ðại Hội(Hình bên dưới)
 
Chương trình văn nghệ đặc sắc.(Hình bên dưới)
Hình các Trung Tâm tham dự.(Hình bên dưới)
Kính chúc quí vị có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui.
TM Phái đoàn tham dự Ðại Hội.
Vũ Văn Tùng.
N.B Ðón đọc bài "Tường Trình Ðại Hội Văn Bút Quốc Tế" đăng trên Tập San VBVNHN số 2.

daihan3.jpg
daihan2.jpg
daihan1.jpg

                    
   (Phần trên Đại Hội Văn Bút Quốc Tế năm 2012 tại Đại-Hàn, phần dưới Đai Hội Văn Bút Quốc Tế tại Iceland năm 2013, lá cờ Việt-Nam Cộng Hòa được trưng ra tại đây, cơ quan duy nhất còn sót lại sau năm 1975)
 
INTERNATIONAL PEN
VietNamese Abroad PEN Centre (VAPC)
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI (VBVNHN)
8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA
Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998
 
Thông Báo 098
Ngày 10  tháng 09 năm 2013
Từ thành phố Reykjavik chúng tôi xin thông báo cùng quí văn thi hữu về phái đoàn VBVNHN tham dự Đại hội kỳ thứ 79.
Đại Hội Văn Bút Thế giới kỳ thứ 79 đã chính thức khai mạc vào ngày 09 tháng 09 năm 2013 tại thành phố Reykjavik, nướcv Iceland.
 Chủ đề Đại Hội năm Nay là:
Digital Frontiers.
Linguistic Rights
Freedom of Speech

Tham dự đại hội năm nay gồm có gần một trăm quốc gia trên thế giới. Đại Hội bắt đầu từ ngày 09 cho đến ngày 12 tháng 09-2013.
Dớưi đây là một vài hình ảnh của Trung Tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.
Trân trọng kính thông báo.
  Văn Tùng
Chủ tịch VBVNHN
 

TƯỜNG TRÌNH SINH HOẠT. Chiều Chúa Nhật 13-1-2013, thời tiết vùng Hoa Thịnh Đốn đầy sương mù, mưa bay lất phất.Dù vậy, nhiệt độ không đến nỗi quá lạnh.Tại Nhà Việt Nam, số 308 Hillwood Thành Phố Falls Church, Virginia xe đậu kín Parking Lot, hôm nay có buổi sinh hoạt đầu năm của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ.Đúng 12 giờ trưa, nhà văn Lê Thị Nhị và nhà văn Lê Tống Mộng Hoa đã đến mở cửa, sửa soạn phòng họp, bày thức ăn và nước uống đầy bàn.Đăng Nguyên vừa mới đậu xe đã thấy nhà thơ niên trưởng Hoàng Song Liêm cùng nhà thơ Quốc Hưng đến, hai hội viên mới lại đến rất sớm, làm cho Đăng Nguyên cảm thấy lòng vui vui.Kế đến, nhà báo Đào Trường Phúc tay ôm chồng báo Phố Nhỏ, dù đang rất bận với lớp dạy võ, vẫn tươi cười nói :-“Thấy ông là tui vui rồi!”…Chị Lê Tống Mộng Hoa vội vã cầm máy ảnh chụp lia lịa.Chị nói :” Lấy hình ông nhà báo này, không lát nữa ông đi mất”.Mà thật,ngồi một lát, nói năm điều ba chuyện là Đào Trường Phúc cáo lui vì bận học trò.Bất ngờ nhà thơ Ngô Thy Vân xuất hiện cùng với phu quân, chị từ Tiểu Bang Pennsylvania, đường đi thật xa xuôi, vừa mưa vừa lạnh, tôi nghĩ chị sẽ không đến được, thật cảm động tấm lòng nhiệt tình của chị với Văn Bút.Giờ này Chủ Tịch Lãm Thúy, sau khi nấu xong nồi cà ri đăc biệt ( còn gọi tôi mua bánh mì nóng Số 1 mới ra lò ở Eden) cùng với nhà văn Cung Thị Lan, đang phải chạy vòng vòng bên Maryland để đón các văn hữu ở xa  như họa sĩ niên trưởng Vũ Hối, nhà thơ  Luân Tâm,thân hữu Xuân Lan v.v..Tiến sĩ Tạ Cự Hải cùng với phu nhân xuất hiện làm phòng họp vui nhộn thêm vì lần đầu tiên phu nhân của Chủ Tịch Liên Hội đến họp với Văn Bút.Cựu Chủ Tịch Sơn Tùng ( Hội Viên Danh Dự), dù lâu nay it xuất hiện ở các sự kiện trong vùng Hoa Thịnh Đốn cũng vui vẻ đến tham dự.Tiếp theo là nhà văn Ngọc Hạnh mang theo cồng kềnh khay thức ăn. Đặc biệt nhà thơ Cao Nguyên ôm một chồng mấy hộp mứt Tết màu mè như là món quà đón Xuân mới.Kiểm điểm thấy thiếu một người, không, không thể thiếu nhà thơ  “Ngày mai đi nhận xác chồng’’ được ! Chị Lê Thị Nhị dù đang rất bận, cũng vội vã lấy xe đi rước nhà thơ Lê Thị Ý.Thế là gần như đông đủ.Giờ trưa, mọi người đều đói bụng, thức ăn đầy bàn.Mọi người vui vẻ vừa ăn vừa chuyện trò thân mật.Giờ họp bắt đầu,Văn hữu Chủ Tịch Lãm Thúy tóm lược tình hình Văn Bút Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ trong năm qua.Tháng 3 năm 2012, nhân dịp văn hữu Chủ Tịch VBVNHN Vũ Văn Tùng đến Hoa Thịnh Đốn để tham gia sự kiện Trình Thỉnh Nguyên Thư ,Ban Đại Diện đã tổ chức buổi họp mặt Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ để đón mừng Tân Chủ Tịch tại nhà hàng Việt Taste trong Trung Tâm Thương Mại Eden.Buổi sinh hoạt được sự tham gia đông đủ của các văn hữu hội viên và một số cựu nữ sinh Trưng Vương tại vùng Hoa Thịnh Đốn.Buổi sinh hoạt đã thành công rất tốt đẹp.Sau mùa Xuân, đến mùa Hè, Ban Đại Diện đã phối hợp với nhà văn Hồng Thủy, dự trù tổ chức một dạ tiệc gây quỹ vào trung tuần tháng 6/12, đã book nhà hàng và mời ca sĩ, nhưng vì việc gia đình có đột biến nên phải ngưng việc tổ chức.Năm vừa qua cũng là năm có nhiều chuyện buồn, như sự qua đời của cựu Chủ Tịch nhà văn Hà Bỉnh Trungvà nhà thơ Quỳnh Anh.Dù vậy,Văn Bút VNHN Vùng ĐBHK cũng phát triển , thu nhận thêm bốn hội viên mới :- Nhà thơ niên trưởng Hoàng Song Liêm     -Nhà thơ Quốc Hưng    - Nhà thơ Luân Tâm    - Nhà văn, dịch giã Diệm Trân( hôm nay vắng mặt vì đi xa).Thân hữu Xuân Lan, một người bạn thân với văn hữu Lãm Thúy cũng đồng ý gia nhập với tư cách hội viên cảm tình ( ân nhân).Tất cả hội viên đều vổ tay chào mừng quý văn hữu mới gia nhập.Kế tiếp, Phó Chủ tịch Đăng Nguyên tường trình về tài chánh trong năm 2012.Dù khó khăn nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ, đóng đủ niên liễm cho Văn Bút Quốc Tế và VBVNHN.Số còn lại chi cho các vòng hoa phúng điếu và đăng báo phân ưu.Sau khi nghe tình hình, các hội viên đã nhiệt tình đóng niên liễm năm 2013. Tổng số thu trong buổi họp đã được $ 650.00(Hội viên cảm tình Xuân Lan đã ủng hộ $100.00).          Về chương trình sinh hoạt cho năm mới 2013, sau khi thảo luận với nhiều ý kiến của quý văn hữu : Tạ Cự Hải, Cao Nguyên, Lê Thị Nhị, Lê Tống Mộng Hoa, Luân Tâm, Lê Thị Ý …Chủ Tịch Lãm Thúy đã tóm lược thành chương trình sinh hoạt như sau :          -Tổ chức sinh hoạt bốn kỳ môt năm theo mùa : Xuân, Hạ, Thu, Đông.          -Chuẩn bị ấn hành Tập San Văn Bút Đông Bắc Hoa Kỳ.          -Phục hồi trang Web Văn Bút Miền Đông          -Thâu nhận thêm hội viên mới, đặc biệt là các hội viên trẻ.          - Xây dựng tình đoàn kết giữa các hội viên, thăm viếng các hội viên lớn tuổi, sức khỏe yếu. Trước mắt là tổ chức đi Richmond thăm cựu Chủ Tịch Trần Quốc Bảo đang bị bệnh.          Buổi sinh hoạt chấm dứt với nhà thơ Luân Tâm đứng lên đọc bài thơ mới sáng tác thật độc đáo : Cục Cưng.Tất cả đều vổ tay tán thưởng. Bầu không khí thật vui tươi.Đây là một buổi sinh hoạt đầy thân tình.Các văn hữu chia tay nhau ra về, lòng đầy tin tưởng vào tương lai mới của Văn Bút Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ.                                                           Tường trình từ Hoa Thịnh Đốn                                                                         Đăng Nguyên

   

 

   TƯỜNG TRÌNH ĐẠI HỘI VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI KỲ 9 TẠI SAN JOSÉ 
  *NGUYỄN THIẾU NHẪN tường trình SAN JOSÉ (Tiếng Dân) - Đại hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại kỳ 9 đã được diễn ra tại San José trong 3 ngày 2,3 và 4-12-2011 tại thành phố San José, miền Bắc California. Tiền đại hội được tổ chức vào ngày Thứ Sáu 2-12-2011 tại trụ sở Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc California từ 5 giờ chiều, quy tụ trên 20 văn nghệ sĩ thuộc VBVNHN từ khắp nơi về tham dự. Các anh chị em văn nghệ sĩ đã cùng nhau hàn huyên tâm sự sau 3 năm xa cách từ khi gặp nhau tại Đại Hội 8 tại Houston, Texas năm 2008. Đại hội chính thức khai mạc vào lúc 9 giờ sáng ngày 3-12 tại hội trường tuần báo Đời Mới.Tưởng cũng nên nhắc lại, VBVNHN là truyền thừa của Văn Bút Việt Nam của VNVH trước 1975, đến nay vẫn được Văn Bút Quốc tế công nhận là tổ chức Văn Bút duy nhất của Việt Nam. Cũng vì vậy, kể từ ngày ra hải ngoại VBVNHN đã bị bọn tay sai VC và những kẻ bất tài, háo danh tìm mọi cách đánh phá, lũng đoạn. Hậu quả là đã có lúc VBVNHN bị Văn Bút Quốc Tế cho “đi ngủ” (dormant), ngưng hẳn tham gia VBQT. Tuy nhiên, mọi trở ngại đều đã được vượt qua bởi những người cầm bút có khả năng, nhiều nhiệt huyết và có tinh thần trách nhiệm của người cầm bút và có tấm lòng với tiền đồ văn hóa của dân tộc.Đại Hội năm nay với mục đích bầu lại Tân Ban Chấp Hành Trung Ương và các văn hữu sau đây chịu trách nhiệm về việc bầu cử.-Trưởng Ban Bầu cử: Nhà văn Nguyễn Thiếu Nhẫn-Phó Ban: lúc đầu là nhà thơ Cung Vũ, sau vì bận công việc không thể tham gia đại hội nên đã được thay thế bởi nhà văn Ngô Sỹ Hân.-Thành viên: Bình luận gia Kiêm Ái.Tại Đại Hội, sau nghi thức khai mạc, đại hội đã bầu ra một Chủ tọa đoàn gồm:-Chủ Tịch: nhà văn Nguyễn Mạnh An Dân;-Phó Chủ tịch: VH Huỳnh Kim;-và Thư Ký: Nhà thơ Vũ Châu Sa.Sau đó, dưới sự giám sát của Chủ tọa đoàn, Ban Bầu cử đã kiểm phiếu.Có 2 Liên danh ứng cử kỳ này:-Liên danh Khôi Phục do nhà văn Vũ Văn Tùng thụ ủy liên danh;-Liên danh Đoàn Kết do nhà thơ Yên Sơn thụ ủy liên danh.Kết quả:-Liên danh Khôi Phục được 80 phiếu;-Liên danh Đoàn Kết đựợc 71 phiếu.Tổng số phiếu bầu qua bưu điện cũng như qua email tổng cộng là 155 phiếu (hơn ¾ tổng số hội viên VBVNHN)  trong đó có 4 phiếu bất hợp lệ.Ban Bầu Cử đã tuyên bố Liên danh Khôi Phục thắng cử và liên danh này với các văn hữu:-Vũ Văn Tùng: Chủ Tịch;-Nguyễn Thế Giác: Đ Nht PCT;-Phm Nguyên Lương: Đệ Nhị PCT;-Đinh Mộng Lân: Tổng Thư Ký;-Vũ Thùy Nhân; Thủ quỹ.Sau đó, liên danh đắc cử và cũng là Tân Ban Chấp Hành VBVNHN nhiệm kỳ 9 đã bắt tay vào việc duyệt xét lại điều lệ, nội qui và đã phổ biến một bản quyết nghị của Đại Hội Đồng VBVNHN kỳ 9. (Xin xem bên dưới).* Lễ ra mắt Tân Ban Chấp Hành VBVNHN nhiệm kỳ 9 đã diễn ra vào lúc 12 giờ trưa ngày 4-12-2011 tại nhà hàng Phú Lâm với sự hiện diện khoảng 250 quan khách và 50 thi, văn  hữu VBVNHN từ khắp nơi về tham dự.Trong đó có sự hiện diện của: -Ông Nguyễn Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ tịch Ban Đại Diện Cộng Đồng VN/BC, Ban Giám Sát và các thành viên;-Cựu Đề Đốc Trần Văn Chơn;-Cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình;-Cựu Đại Tá Trần Thanh Điền.-Ông Jose Esteves, Thị Trưởng Milpitas;-Ông Pete Mc Hugh, Phó TT Milpitas;-Nghị viên khu vực 4: Kansen Chu và phu nhân: bà Daisy Chu.Ngoài ra còn có sự tham dự của trên 20 hội đoàn. Sau phần nghi thức khai mạc, các văn nghệ sĩ thuộc VBVNHN đã cùng lên sân khấu đồng ca bản nhạc “Đáp Lời Sông Núi” của nhạc sĩ Trúc Hồ.Tiếp theo sau đó, nhà thơ Hoàng Xuyên Anh, Trưởng Ban Tổ chức Đại Hội đã gửi lời chào mừng và lời cảm ơn đến quan khách cũng như các thi,.văn hữu thuộc VBVNHN từ khắp nơi đã về San José tham dự đại hội trong 3 ngày vừa qua.Nhà văn Nguyễn Thiếu Nhẫn, Trưởng Ban Bầu cử đã giới thiệu Liên danh Khôi Phục do nhà văn Vũ Văn Tùng thụ ủy đã đắc cử. Sau đó, nhà thơ Yên Sơn, thu uỷ Liên danh Đoàn Kết đã ngỏ lời chức mừng Tân Ban Chấp Hành VBVNHN sẽ làm tròn nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.Tân Chủ tịch VBVNHN nhiệm kỳ 9, nhà văn Vũ Văn Tùng đã tuyên bố sẽ dùng ngòi bút chống độc tài CS, đưa nền văn hoá nước nhà phát triển theo truyền thống tốt đẹp văn minh của tổ tiên, tạo đoàn kết trong cộng đồng VN tại hải ngoại.Sau phần tuyên đọc “Quyết Nghị” của nhà văn Vũ Văn Tùng, Ban Nhạc Tâm Lý “Little Saigon” của các ông Bùi Nghiệp, Nguyễn Tuấn đã đồng ca bản “Bảo toàn lãnh thổ Việt Nam”.Sau đó, nhà văn Nguyễn Thiếu Nhẫn,  cũng là Giám sát viên Ban ĐDCĐVN/BC, đã thay mặt ông Nguyễn Ngọc Tiên vì bận công việc khẩn cấp, gửi đến các văn nghệ sĩ trong Tân BCH/VBVNHN lời cám ơn những đóng góp của các vị này trong nhiệm vụ bảo tồn văn hóa.   Ban nhạc yểm trợ Đại Hội VBVNHN kỳ 9 do 2 nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân và Vân Trang thuộc VBVNHN/ Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ đảm trách với phần trình bày rất xuất sắc với các ca sĩ Như Ly, Nguyệt Thanh, Ngọc Hoa, Như Hà, Trang Thanh Trúc, Kiều Đông Phương, Lệ Hằng, Nhật Hạnh, Trung Kiên, Phương Trang, Phương Ngọc.Lễ ra mắt Tân Ban Chấp Hành VBNHN được dư luận đánh giá là thành công tốt đẹp.    QUYẾT NGHỊCỦA ĐẠi HỘI ĐỒNG VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI KỲ 9 Chúng tôi, toàn thể đại biểu của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại từ 8 Vùng, hợp cùng Ban Chấp Hành Trung Tâm, đồng thanh quyết nghị: Tin tưởng vào sự trường tồn của dân tộc Việt Nam, vào sức mạnh của văn hóa dân tộcdù ở trong nước hay ngoài nước; với quan niệm rằng văn học, một phần của văn hóa, cần được sinh hoạt tự do; với ý thức rằng người cầm bút ngoài nhiệm vụ sáng tác còn có nghĩa vụ tinh thần góp phần bảo vệ quyền tự do diễn đạt và bảo vệ di sản văn hóa, chống mọi hình thức độc tài;
 
Chúng tôi, một số người cầm bút ở hải ngoại có lập trường quốc gia dân tộc, chấp nhận tinh thần Hiến Chương Văn Bút Quốc Tế,  nhất quyết theo đuổi các mục tiêu yểm trợ và bảo vệ quyền tự do sáng tác của người cầm bút tại Việt Nam và trên thế giới; bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam để một mặt duy trì sự trường tồn của văn hóa dân tộc, mặt khác tạo sinh diện tốt đẹp của nền văn hóa Việt Nam trước cộng đồng quốc tế; tạo điều kiện thuận lợi cho sự sáng tác và phổ biến các tác phẩm của văn nghệ sĩ Việt Nam trên thế giới; Khuyến khích thế hệ trẻ ở hải ngoại sáng tác bằng tiếng Việt; Góp phần xây dựng cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại thích ứng với cuộc sống mới, nhưng vẫn duy trì truyền thống dân tộc.
 
Chúng tôi cực lực lên án bạo quyền cộng sản tiếp tục đàn áp giới văn nghệ sĩ, trí thức và những nhà yêu nước tại quốc nội khi họ nói lên khát vọng của dân tộc và nêu cao tinh thần đề kháng, chống ngoại xâm.

Chúng tôi cực lực lên án nhà cầm quyền Trung Cộng đã lấn đất, chiếm đóng của hải đảo Việt Nam, dòm ngó và tự tạo cơ hội để làm bế tắc hải đạo quốc tế đi ngang biển Đông của nước Việt Nam. Chúng tôi gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng bảo vệ quyền tự do phát biểu của người dân cô thế tại Việt Nam và chống lại tham vọng bành trướng của Trung Cộng. Chúng tôi đồng thời kêu gọi toàn dân Việt Nam đứng dậy để xây dựng một chính thể tự do và hợp tác với một nhà cầm quyền không cộng sản, không luồn cúi trước ngoại xâm ngỏ hầu có thể bảo vệ giang sơn gấm vóc do tiền nhân để lại và để có cơ hội đóng góp thiết thực cho nền hoà, kinh tế và thịnh vượng chung trên toàn cầu.
  Làm tại San Jose ngày 3 tháng12 năm 2011
  TM Đại Hội Đồng VBVNHN kỳ 9
  Chủ Tịch Vũ Văn Tùng 

        Kính thưa quí Văn Thi Hữu
Thay mặt Liên Danh Khôi Phục, chúng tôi xin gửi đến quí vị lời chào
trân quí nhất của chúng tôi.

Trước hết chúng tôi xin cám ơn quí Văn Thi Hữu thuộc 8 Vùng Văn Bút
trên Thế Giới đã tích cực tham gia cuộc Bầu Cử Đại Hội Văn Bút kỳ IX
vừa qua. Với quá 3/4 Hội viên tham dự cuộc Bầu Cử chứng tỏ Đại Hội Văn
Bút kỳ IX đã thành công lớn trong công cuộc tổ chức.

Chúng tôi cũng xin cám ơn Ban Tổ Chức Đại Hội kỳ IX. Văn Hữu Chủ Tịch
Hoàng Xuyên Anh đã giúp đỡ chúng tôi để tổ chức Buổi ra mắt Tân Ban
chấp hành hết sức trang trọng với sự tham dự của nhiều Quan Khách, Hội
Đoàn, Thân Hữu và Văn Thi Hữu.

Chúng tôi cũng không quyên cám ơn Ban bầu cử, đặc biệt là NV Nguyễn
Thiếu Nhân, NV Kiêm Ái, NV Nguyễn Hữu Nghĩa (Cung Vũ) cũng như NV Ngô
Sỹ Hân đã giúp tổ chức một cuộc bầu cử thật sống động và thành công mỹ
mãn.

Chúng tôi xin cám ơn tất cả quí Đại Biểu và Văn Thi Hữu từ phương xa
đã về San Jose để tham dự Đại Hội kỳ này. Quí văn hữu đã đóng góp tinh
thần lẫn vật chất cho Đại Hội Văn Bút IX.

Đối với Ban Chấp Hành, đặc biệt chúng tôi xin gửi lời cám ơn đến VH
Yên Sơn, Thụ ủy Liên Danh Đoàn Kết đã hết lòng thương mến, giúp đỡ để
tổ chức Đại Hội kỳ IX cùng các quí văn hữu trong Ban Chấp Hành để đem
lại kết quả rực rỡ như chúng ta đã thấy. VH Yên Sơn đã thực hiện đúng
danh từ “Đoàn Kết” trong tinh thần tranh đua.

Kính thưa quí Văn thi Hữu và Đại Biểu các vùng Chúng tôi cố gắng hoàn
thành trách vụ được giao phó. Tuy nhiên chúng tôi mong mỏi quí Ban Đại
Diện các vùng không nề hà tiếp tay với chúng tôi để chúng ta cùng xây
đắp ngôi nhà VBVNHN ngày một rạng rỡ và nguy nga hơn.

Sau kết xin kính chúc quí vị và gia đình có một mùa Giáng Sinh thật
tươi vui, sức khỏe dồi dào và một Năm Mới an khang thịnh vượng, tràn
dầy hạnh phúc.

TM Liên Danh Khôi Phục
Vũ Văn Tùng (Vũ Tùng Văn)

Toàn dân Việt Nam thề quyết tâm cắt đứt cái lưỡi bò xâm lược của Trung cộng.(Hinh from Vietlist)

http://vietlist.us/Images_Poster/CatLuoiTrungCong.jpg

Ðng S Ðánh Tàu!(Trích Văn-Hữu 14) 

Ðng S Ðánh Tàu!
Xem g
ương lch s, "Ðng S Ðánh Tàu" không được,
Cha ông ta m
y ngàn năm đánh Tàu gi nước,
Ði nay văn minh hơn ta há không hơn trước?

Lich s
ghi Ði Tàu nào cũng đánh nước ta,
Ð
i nào lâu mau chúng cũng b ta đui ra,

N
i bt Lê-Li trường kỳ kháng chiến lân la:
L
y yếu đánh mnh, nh đánh ln kéo dn dà,
R
t cuc đch không chu ni phi b chy xa!

K
ế Quang-Trung thn tc tiến sát đch đánh la,
Ð
ch không phòng b nên đn bót tan nát ra,
Quan quân l
p chết, lp b thương b chy xa!

Hai bài h
c lch s làm chiến lược cho ta:
Ch
tranh chp ta c du-kích-chiến dn dà,
Ð
ch cm thy không yên n tt phi b ra,

Ch
không tranh chp, ta tiến sát đch tri gia,
Ð
ng lot đánh bt ng đch tt phi xin tha,
T
ng toán nh ci trang vũ khí dit đánh ra,
M
i đu căn c đch sau tiếp tế ha xa,
K
ế xăng du, đin lc, kinh tế sn xut ra...

C
vy làm đch kit lc tt phi buông tha!
Vinh quang nh
t đnh v ta chính nghĩa Nước Nhà:
Hoàng, Tr
ường Sa, Bn Gic, Tam Quan là ca Ta!
Qu
ng Ðông, Qung Tây trước đây cũng là ca Ta!

NG
ƯỜI VIT-NAM

TA NGUI VIT-NAM
 (Trích Văn-Hữu 14)

Ta ng
ười Vit-Nam con cháu Rng Tiên đến t Tri
Ta con cháu Hùng-V
ương anh hùng dy khp muôn nơ
i,
Khí thiêng sông núi k
ết t khi hn xác vào đ
i:
M
t Phù Ðng Thiên Vương ci nga st vung kiế
m vàng,
Ðánh gi
c Ân, nhà Chu sang phá hoi l
n xâm lăng,
Ð
ến Trưng Triu tay ngc giá nga phá đ
Hán thành,
Ð
ến Ngô Quyn cm cc Bch Ðng ni sóng tn di
t,
Khi
ến quân Nam Hán xâm lăng t đó s kinh khiế
p,
Ð
ến Lê-Ði-Hành sông Bch Ðng đánh Tng chết khiế
p,
Ð
ến Lý-Thường-Kit đánh Tàu, dit T
ng lăm le sang,
Ð
ến Trn-Hưng-Ðo ba ln đu
i quân Nguyên xâm lăng,
Ð
ến Lê-Li trường kỳ kháng chiến đánh đu
i quân Minh,
Ð
ến Quang-Trung thn tc đánh quân Thanh gi
thái bình...

Ta ng
ười Vit-Nam thi nào cũng phi đánh quân Tàu,

Tháng Tư Ðen, tay sai Cng-Sn Vit-Nam lên chư hầu,
Tìm cách dâng tài nguyên, bán đ
t, bán bin âm th
m,

Ta ng
ười Vit-Nam máu anh hùng bt khu
t ngàn năm,
Ta ng
ười Vit-Nam thà chết không lùi bước gi
c Tàu,
Ta ng
ười Vit-Nam trong nước ln hi ngoi Nă
m Châu,
Cùng nhau đ
ng dy chung sc dit cm quyn chư h
u,
Cùng nhau đ
ng dy chung sc đánh đui đế qu
c Tàu,

Ta ng
ười Vi
t-Nam mang giòng máu Quang Trung anh hào,
N
i chí Quang Trung đánh Tàu đòi đt Qu
ng Ðông, Tây,
Ta ng
ười Vit-Nam đánh Tàu đòi đt Hoàng, Trườ
ng Sa.


NG
ƯỜI VIỆT NAM


      

                    HOANG-SA-TRUONG-SA-VIET-NAM
      (Trích tập san Văn But  Việt-Nam Hải Ngoại số 2)

               Người Việt Năm Châu bốn bể đứng dậy đi!

               Bao năm rồi Hoàng Trường Sa đã  chia ly,

               Tàu Cộng chiếm đất biển của ta  ngang khi, 

               Lập căn cứ, sân bay, đồn trú quân thì,   

               Cấm  dân ta bắt đánh cá thuộc phạm vi,

               Húc tàu cho bể, bắn người không kế chi.

               Dân ta quì gối, vái lạy chúng đánh thi,

               Họa khi bắt về đế quốc triều cống chi,

               Chính phủ  tay sai chẳng dám nói tý gì,

               Lại còn đánh đập tù đày kẻ rù rì…    

              Ôi thôi! Đất nước mất trong ngoài còn chi!

              Đứng dậy đi người Việt Năm Châu  dậy đi,

              Góp công  của biểu tình chống Tàu hồ ly, 

              Chống tay sai bán nước bán cả lương tri,

              Đứng dậy đi người Việt Năm Châu dậy đi,

              Chỗ nào Tàu tới ta chống hết mọi khi,

              Làm  cho thế giới biết Hoàng Trường Sa ghi, 

              Là đất Việt-Nam ta tổ tiên đã ghi, 

              Từ ngàn năm  dân ta sinh sống thực thi,   

              Cho đến 1974, Tàu  chiếm Hoàng Sa ngang khi,

              Năm 1988  lại chiếm Trường Sa ngang kể chi! 

              Đứng dậy đi người Việt Năm Châu dậy đi, 

              Góp công của biểu tình chống Tàu hồ ly! 

              Như người Tây-Tạng thường chống Tàu mỗi khi.

                              NGƯỜI VIỆT-NAM

                                                   

                                                

                           VIỆT-NAM ƠI!

   (Trích tập san Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại sổ 3)

Việt Nam ơi! Xuân đâu chưa tới,  Xuân nơi nào!!?

Việt Nam ơi! Đứng dậy đi! đứng dậy anh hào,

Ngàn năm Cha Ông dựng nước, giữ nước công lao,
Ngày nay Việt Cộng   bán nước bán hết công lao,
Quyết tâm giữ Đảng, bỏ nước  Cha Ông ngọt ngào,
Rắp tâm vâng phục Tàu Cộng mệnh lệnh triển giao:
Đàn áp người dân chống đối từng bước bàn giao,
Xin hạn mười, hai mươi năm ít nhiều mới trao,
Riêng Đảng tôi  hãy thứ dung cho sống  tại đào,
Cùng Nhà Nước Đại Hán ta muôn đời lên cao,
Còn như vật nhiệu, tài nguyên cứ việc quơ cào,
Đất đai, biển cả tùy thời từ từ chuyển giao,
Nhà Nước tôi  giúp việc làm thông thương thế nào!
Để cho dân tình không chống thuận lòng đưa trao,
Nhớ lại năm  Tổng Bí Thư tôi thăm Thiên Trào,
 Đêm đến cho tiền, gái mật ước ký lẹ vào,
 Nếu không truy tố Đảng tôi lấy đâu tại đào,
 Việt Nam ơi! Đứng dậy đi! Đứng dậy anh hào!
 Việt Nam ơi! Xuân đâu chưa tới, Xuân nơi nào!!?
Anh hùng đâu, Rồng Tiên đứng dậy đi nghẹn ngào,
Đâu Hùng Vương, Lê Lợi, Quang Trung  tay anh hào,
Cứu Non Nước chống Tàu diệt Cộng  giúp đồng bào:
Ấm no, Tự Do Dân Chủ ngẩng đầu tự hào,
Việt Nam ơi! Xuân đâu chưa tới, Xuân nơi nào!!?
Đứng dậy đi! Người Việt Năm Châu dậy cao trào,
Biểu tình chống Tàu chống Cộng cho đến ngã nhào,
Rồi  ra đánh Tàu đòi Hoàng Trường Sa đón chào,
Đánh Tàu đòi Quàng Đông, Tây nước ta thuở nào.
                
                      NGƯỜI VIỆT-NAM

 

 

           

           Quốc Hận 30-4-1975

             (Trích tập san VBVNHN số 4)

 

Ngày ấy chúng tôi ở vùng tận cùng đất nước,

Súng ống đạn dược trên tay thề quyết tiến bước,

Đánh tan quaân thù Cộng Sn lng vng phía trước,

Nhưng lệnh Quân Khu liên lạc bàn giao thống thuộc,

Thế là súng đạn vất, người một ngã kiến quốc:                      

Người vào rừng quy tụ lại mai phục chiến cuộc,

Người tản về quê ẩn náu danh tính từ khước,

Người ở lại bàn giao xem Cộng Sản mưu chước,

Người chạy ra biển kiếm Hạm Đội 7 đón rước,

 Thật là u tối những ngày hỗn loạn mất nước,

Ôi Việt-Nam! đau khổ tận cùng hồn chim Quốc!

Thế rồi, hàng đoàn người đi tù tưởng ân phước,

Hàng đoàn người tỉnh thành về quê kinh tế mới,

Hàng đoàn người không dám thờ cúng Chúa, Phật mới,

Hàng hà người không dám khóc, cười hay ăn nói,

Hàng hà người không dám thân, bà con từ chối,

Hàng đoàn người sống chết vượt biên tìm đường lối,

Hàng hà người ăn uống vụng trộm sợ manh mối,

Hàng hà người xin học tập vào tù trăn trối,

Người sống người chết lam lũ từng bầy bước tới,

Quân lính súng ống, đạn dược bước sau chận lối,

Cả nước tù trong tù ngoài rên xiết nhức nhối,

Gạo cơm hiếm thấy, ăn bobo, khoai sắn hấp hối!

 Rồi người vượt biên cho tiền nuôi người hấp hối,

Cho cả Xã Làng Cộng-Sản béo mập móc nối

Đã mập rồi chúng còn muốn mập hơn gấp bội,

Bèn  bán đất, bán biển cho Tàu Cộng cơ hội,

Y hệt vô lại Đăng-Dung, Chiêu-Thống phản bội,

Hận này bao giờ trả Quốc Hận 75 chờ đợi?

 Nào đâu anh hùng Năm Châu đứng dậy tụ hội,

Giải tỏa Cộng-Sản bán nước, một phường gian dối!

 

 

 

                        NGƯỜI VIỆT-NAM

 

 

                   

                                 Tự Do Ơi Tự Do!

          (Trích tập san Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại số 5)     

Thế giới loài người Thượng Đế sinh ra  tự do,

Nhưng  rối  con người chèn ép nhau không tự do:

Không viết, không nói, không được chống đối so đo,

Bắt phải nghe theo một chiều chính phủ đưa cho,

Hoặc do lý thuyết tôn giáo bảo thủ không  cho,

Hoặc cá nhân nhảy lên nắm quyền giữ bo-bo,

Hoặc do lý thuyết chính trị độc tài truyền cho,

Nắm chặt đầu người dân, cấm phát biểu tư-do,

Chẳng hạn Cộng-Sản Việt-Nam nắm  quyền mưu mô,

Không cho dân viết, nói, hội họp gì nghi ngờ,

Cấm cả tôn giáo thờ  cúng Chúa, Phật tâm cơ,

Báo chí thì bắt blogger nào dám nói nhỏ to,

Ký giả viết lách thì thôi một đường  chỉ cho,

Ai mà dám chống đối, kết tội còn thật to,

Giả như  Cha Lý, Điếu Cày, Quảng Độ ơ hờ,

Biệt giam, quản thúc không cho hít thở tự do,

Tạ Phong Tần, Duy Thức, Hà Vũ cũng giam cho,

Chỉ vì dám phát biểu điều Nhà Nước không cho,

Trẻ tuổi như Việt Khang cũng  hát  bài  không cho,

Rồi vào tù không biết đến bao giờ ra  cho,

Hoặc như Nguyên Kha, Phương Uyên anh hùng sinh thơ,

 

Dám  chống đối trước tòa án  Cộng Sản thúi dơ,

Rằng chống Cộng, chống Tàu chứ không chống  Tự  Do,

Làm cả nước dâng lên đòi Dân Chủ Tự Do,

Làm cả nước dâng lên đòi Nhân Quyền Tự Do,

Làm cả nước dâng lên đòi đảng phái Tự Do,

Làm cả nước dâng lên đòi chống Tàu hung nô.

Hàng trăm người bắt bớ hàng ngàn người theo vô,

Tự Do Ơi Tự Do, Tự Do ở nơi  mô?

Hãy vào cứu Việt Nam xóa sạch lũ tam vô,

Người Việt Năm Châu đâu dứng dậy lật Cộng nô?

Chống phường  bán nước , chống Tàu xâm chiếm cõi bờ!

 

                         NGƯỜI  VIỆT-NAM

 

                   Xuân Tha Hương!

    ( Trích tập san Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại số 6)

                                

Mẹ ơi! Con tha hương đến bao giờ hả mẹ?

Nào đâu con đường làng vào nhà mình ngã rẽ?

Nào đâu bờ tre nhà con tìm bắt chim sẻ?

Nào đâu ao trước, ao sau, thuyền buôn đậu mé?

Nào đâu cây dừa bờ ao, cần câu con để?

Nào đâu cây ổi, con trèo tìm trái vàng ké?

Nào đâu  gồ chóc, sắn trước nhà  mọc  hoang phế?

Nào đâu nhà trên, nhà dưới, con ngủ dậy trễ?

Nào đâu sân trước, sân sau, con chơi chiều xế?

Nào đâu con sông Cái chạy sát nhà bề thế? 

 

Mẹ ơi! Con tha hương đến bao giờ hả mẹ?  

Thành phố Nam-Định những  xe lịch bịch chạy lẹ,

Lò Đúc Hà Nội cây cối bên đường  mát mẻ,

Sông Hồng Hà lớn tàu chạy không thấy bờ mé,

Ba mươi sáu phố phường con  vẩn vơ ngấm nghé.

 

Mẹ ơi! Con tha hương đến bao giờ hả mẹ?

Miền Trung  con lớn, sông Hàn, Ngũ-Hành đẹp đẽ,

Thành phố cổ Hội-An, sông Thu-Bồn  nhỏ bé,

Hồ Tịnh-Tâm Huế, sông Hương gió lăn tăn nhẹ,

Trường Đồng-Khánh, Quốc Học bên nhau nhìn lặng lẽ,

Con ngồi ghế đá cô đơn  cuộc đời buồn tẻ!

 

Nha-Trang sóng biển bờ Bạch Đằng đập vỡ té,

Hải Học Viện đủ loài sinh vật bơi lanh lẹ.

 

Cao -nguyên Dalạt thông rì rào, mưa phùn ướt lệ,

Viện Đại Học, hội trường Thụ-Nhân con vẫn ghé,

Công trường Hòa-Bình, café Tùng sinh viên chật ké.  

 

Mẹ ơi! Con tha hương đến bao giờ hả mẹ?

Saigòn  Xuân về, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, người  vui vẻ,

Trường Luật Duy-Tân con đến lấy bài  sao trễ?

Chỉ vì công  việc hành quân xa  xôi nên thế!

Thành phố  trời  ánh sáng, con từ giã hoa lệ,

Từ thành phố đến thành phố đồng bằng quê mẹ,

Con sang phà Mỹ-Thuận, bắc Cần Thơ chạy lẹ,

Lên xe đò gập ghềnh đi bụi bám cơ thể,

Quãng đường giống đoạn đường chiến binh ngoài trần thế,

Cuối cùng xe dừng lại mũi Càmau đường cùng thế!

Thành phố trải dài đồng lầy muỗi mòng kêu ré,

Con  trình diện Tiểu Khu xin lặn lội quê mẹ,

Mẹ thương con cho nhìn chiến tranh mọi cảnh thế!

Con yêu quê mẹ, tình con đóng chặt  giữ   thế…

 

 Bây giờ con tha hương, mẹ nằm đâu hả mẹ?

Bắc, Trung, Nam con về đâu quê mình hả mẹ?

Đến bao giờ Tự Do Xuân về  con  gặp  mẹ?

Bao giờ Tự Do Xuân về  con đi gặp mẹ?

Mẹ ơi!  Con tha hương đến bao giờ hả mẹ?

 

                     Người Việt-Nam

 

         

 

 

 

                                     Quốc Hận Đến Bao Giờ?

                                         (Trích tập san VBVNHN số 7)


Mẹ ơi! Quê con đã bị người ta cưỡng chế,

Không cho ăn uống, nói nghe, thờ cúng trần thế!

Tất cả phải sống lén lút ngày đêm lặng lẽ,

Tất cả phải sống gian dối người người quan hệ,

Đêm đêm người đi, chó sủa, hồn  đọc kinh kệ,

Đêm đêm người đi, gõ cửa, thân người ngã té,

Ai sống, ai chết, tù ngục, giây phút biết thế,

Bóng đêm bao phủ ban ngày người người quê mẹ,

Tù trong tù ngoài, đánh giết, đàn áp tàn phế,

Toàn quê mẹ ngày đêm cảnh địa ngục trần thế!

 

Đã thế, tài sãn quê mẹ đào lên bán rẻ,

 Đón mời Hán Tàu vào chiếm đất biển ngạo nghễ,

Đất khác, Tàu thuê 100 năm cúng dâng chiếu lệ,

Dân nào chống Tàu tội còn hơn phản quốc thể,

Rõ ràng Cộng Sản Búa Liềm bán nước  tồi tệ,

Họ sợ tôn giáo  đoàn kết đứng lên đập bể,

Nên  trấn áp tôn giáo hơn thời Pháp đặt để.

   

Than ôi! Đạo đức Cộng Sản gian dối tập thể,

“Thà bỏ Nước hơn bỏ Đảng” tham nhũng tiền tệ,

Con người chẳng còn linh hồn, Tổ Quốc, cha mẹ,

Tất cả nhìn nhau lén lút kiểm tra quan hệ,

Tố cáo kiếm công dâng  Đảng Búa Liềm của lễ,

Để tồn tại địa vị  bóc lột dân  mau lẹ,

 

Nào đâu người Việt Năm Châu tụ hội tập thể,

Lật  Cộng Sản dựng  Tự Do Dân Chủ quê Mẹ,

Để cho “Quốc Hận Mất Nước” dừng lại, ngưng kể…


                                        Người  Việt- Nam           

 

 

                 Vit-Nam Tiếng Nưc Tôi

            (Trích tập san Văn Bút Việt-Nam Hải Ngoại số 8) 

 

 

   Việt-Nam tiếng nước tôi khi mới chào đời,

    Việt-Nam tiếng nước tôi khi sống cuộc đời,

    Việt-Nam tiếng nước tôi khi lìa cõi đời,

    Ai ơi! Ngàn năm vạn năm tiếng nước tôi,

    Tiếng nói vào linh hồn bất diệt không thôi,

     Tiếng nói đem thân xác đứng dậy khôn nguôi,

     Tiếng nói đem hồn xác kêu gọi người ơi,

     Một lòng một dạ chung nhau  đắp   trời,

     Cùng nhau tiếng nói hòa nhau lên cao vời,

     Phá đổ Thành Đô quân cướp nước muôn đời,

     Giết sạch Phương Bắc le lói chiếm cơ ngơi,

    Tiếng nước tôi hùng anh truyền nhau những lời,

    Trái đất đi vào khâm phục đến muôn đời,

    Vũ trụ xoay chuyển tiếng nói lên mây trời,

    Sấm động, chớp nhoáng rung chuyển khắp nơi nơi.

 

   Người Hãi Ngoại đoàn quân loan truyền di dời,

   Tiếng nước tôi gieo rắc thế giới sáng ngời,

   Trung Nghĩa Tín một mực nêu cao bồi hồi,

   Tự Do Dân Chủ đường  nở hoa đâm trồi,

   Đem về gieo rắc quê mẹ cách  thảnh thơi,

   Xóa tan thối nát xấu xa quá khứ hồi,

   Làm nên Quê Mẹ danh tiếng thơm muôn đời,

   Việt- Nam tiếng nước tôi văng vẳng vào đời,

   Việt-Nam tiếng nước tôi  cuộc sống đời đời,

   Tôi yêu, tôi mến, tôi cho khắp mọi người,

   Âm vang nhỏ nhẹ lay động  giữa những người,

   Hòa Bình từ đó xây dựng từ lúc vào đời!

 

   Việt-Nam tiếng nước tôi khi mới chào đời,

   Việt-Nam tiếng nước tôi khi sống cuộc đời,

   Viêt-Nam tiếng nước tôi khi lìa cõi đời.

 

                       Người Việt-Nam    

 

 

 

INTERNATIONAL PEN
VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
Federal Tax ID: 90-09164... Public Charity Status
8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA
Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998
Thông Báo 019 Nk14-17
 
Cung Chúc Tân  Xuân,
 
Ngày 18 tháng 02 năm 2015
 
Thưa Quý vị,

Quê hương thương yêu xa xăm vạn dặm.

Nơi vùng đất mới, người người nô nức mừng vui chào đón Tết Nguyên Ðán Ất Mùi đang về với chúng ta.

 


Trong khung cảnh trang nghiêm, háo hức để được nghe tiếng pháo nổ đì đùng từ phương trời xa văng vẳng đem lại.

Thế rồi hình ảnh ấy đã có thực cho chúng ta ấn tượng Lễ Hội Ngày Tết dù ngăn cách bởi biển cả, núi cao, sông sâu cách biệt.

Quê hương đang lẩn khuất đâu đây. Khung cảnh đã về với chúng ta trong vùng trời xa lạ.

Chúng ta là những người may mắn.

Xin chúc quý vị, quý ông bà, quý cô bác, quý anh chị, các em, các cháu có những ngày thật vui.
 
Vũ Văn Tùng
Chủ Tịch VBVNHN 

 

INTERNATIONAL PEN
VietNamese Abroad PEN Centre (VAPC)
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI (VBVNHN)
8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA
Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998
 
Chúc Mừng Năm Mới

Nhân dip Tết Nguyên Ðán Giáp Ngọ chúng tôi xin kính chúc quí
văn thi hữu và thân hữu cùng bảo quyến một năm Mới

An khang Thịnh vượng, sống lâu giầu bền, phát tài phát lộc bằng năm bằng mười năm ngoái.

Chúc Mừng, Chúc Mừng.

TM BCH VBVNHN
Vũ Văn Tùng
Chủ tịch 

tet1.jpg

CHUC MUNG NAM NHAM THIN:
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Trước thềm năm Nhâm Thìn, chúng tôi xin kính chúc quí Văn Thi Hữu VBVNHN một Năm Mới  an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý.
Vũ Văn Tùng Nguyễn Thế Giác Phạm Nguyên Lương  Đinh Mộng Lân Vũ Thùy Nhân

Thông Báo số 9 
(Xuân về, nhớ đến Quang Trung đại phá quân Thanh) 
 223 Năm sau trận Đống Đa letamanh 

        

QUANG TRUNG ĐẠI ĐẾ                       

 NAPOLEON ĐẠI ĐẾ

  Đã 223 năm con cháu Việt luôn hướng về người anh hùng dân tộc  Quang Trung Nguyễn Huệ. Đã hơn hai thế kỷ, lịch sử Việt Nam hãnh diện có được một Đại Đế sánh với những Đại Đế năm châu. Cùng thời với Quang Trung Đại Đế, Nước Pháp cũng có một vị vua làm khiếp đảm Âu Châu: Đại Đế Napoleon.  Nếu so sánh hai vị Đại Đế cùng thời, chúng ta nhận thấy họ có những tương đồng và cũng có những khác biệt đặc trưng. Napoleon Đại Đế, mộng chinh phục Âu Châu, đánh Nam dẹp Bắc làm cho các nước trong toàn thể  khu vực suýt thành chư hầu của Pháp. Nhưng sau đó đã thảm bại ở mặt trận Waterloo (1815). Từ đó phải làm một người tù và chết trong cảnh cô đơn trên hòn đảo Atlantic island of St Helena.  Quang Trung Đại Đế khởi nghiệp là một nông dân vùng lên chống hệ thống bất công trong xã hội Việt. Ngài không có tham vọng như Napoleon chinh phục thế giới, mà chỉ muốn dẹp tan cường quyền, chống lại quân xâm lược, giữ an bờ cõi ông cha, xây dựng một Việt Nam hùng cường. Một tay đánh Nam dẹp Bắc, điều quân từ miền Trung Việt, ngày đêm vào miền Nam để dẹp tan quân Thái Lan lấn chiếm bờ cõi Rạch Gầm, Soài Mướp (1785) Sau chiến công hiển hách nầy, Quang Trung lại phải đối đầu với mặt trận khác mãi tận miền Bắc, cách nhau hàng ngàn cây số! Trước tình thế nguy cấp của đất nước do vua Lê Chiêu Thống cầu viện nhà Thanh, quân Thanh do Tôn Sĩ Nghị cầm đầu tấn chiếm nước ta; Anh Hùng Quang Trung Nguyễn Huệ đã điều quân thần tốc ra Bắc Hà. Với hành trình năm mươi lăm ngày đêm bằng chân đất và các phương tiện thô sơ, bất ngờ phá tan thành luỷ giặc (1789). Ngài vắn số, bị bệnh bất ngờ chết lúc còn rất trẻ với số tuổi bốn mươi ba! Nếu đem so sánh hai vị anh hùng của Việt Nam và Pháp trong thời kỳ hơn hai trăm năm trước, ta sẽ thấy rất sự khác biệt trong ý thức và cả cách thực hành quân cơ. Một Napoleon tham vọng bành trướng, chinh phục các nước lân bang, tóm thâu thành đế quốc dưới ngai vàng của mình và sau cùng bị thảm bại trong trận Waterloo, chết cô đơn trong lưu đày nơi hải đảo. Một Quang Trung Đại Đế bách chiến bách thắng, trong suốt cuộc đời chiến chinh từ Nam đến Bắc, chưa hề thua một trận nào. Quang Trung không có tham vọng bành trướng mà chỉ đòi lại những lãnh thổ  Quãng Đông Quãng Tây đã bị mất vào tay giặc. Ngài chỉ chủ trương giữ vững giang sơn gấm vóc cha ông. Nhưng vận nước, Ngài đã băng hà quá sớm.  Từ khi Đại Đế Quang Trung mất đi, dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam bước qua biết bao cơn lốc xoáy vô cùng nghiệt ngã cũng chỉ vì chính sách “bế quan toả cảng” của nhà Nguyễn kéo dài. Chính sách kỳ thị tôn giáo cũng góp một phần lớn vào việc đất nước rơi vào tay người Pháp. Đất nước ta từ đó bị chia ra ba miền theo chính sách chia để trị của thực dân Pháp. Hết Pháp đến Nhật. Sau Thế Chiến thứ II, Pháp trở lại để có cuộc chiến tranh chín năm trời và kết thúc bằng trận Điện Biên Phủ và hiệp định Genève(1954). Việt Nam từ đó chia thành hai quốc gia theo Hiệp Định Genève. Dân chúng mừng hoà bình chưa dược bao lâu thì quân Cộng sản miền Bắc phát động cuộc chiến tranh. Trong cuộc chiến tranh nầy là một cuộc nồi da xáo thịt, giết chết không biết bao nhiêu con dân Việt núp dưới chiêu bài “giải phóng” và mang nặng “ý thức hệ” của hệ thống “Cộng Sản Quốc Tế” và “Thế Giới Tự Do”. Việt Nam trở thành con tốt trong bàn cờ của hai phe thống lãnh quyền lực thế giới. Sau các mặc cả trong các hội nghị ở Paris, Việt Nam Cộng Hoà ở Miền Nam lọt vào tay quan xâm lăng Cộng Sản miền Bắc năm 1975. Làn sóng tị nạn Cộng Sản là những vết dao đâm vào những người lãnh đạo trong Đảng Cộng Sản Việt. Đất nước thụt lùi gần 50 năm văn minh cũng là do những tên tội đồ dân tộc nhân danh “xã hội chủ nghĩa” cai trị đất nước. Nhưng cái nhục lớn nhất, tội đồ lớn nhất là tập đoàn cai trị trong nước kể từ năm 1975 đến nay đã bán đứng chủ quyền cho quan thầy Đế Quốc Trung Cộng. Tổ tiên Việt Nam, kể từ thời Hùng Vương dựng nước, chưa có một chính quyền nào đem đất ông cha, từng hải đảo của tổ quốc dâng hiến cho ngoại bang! Hàng ngàn năm nô lệ giặc Tàu, ông cha ta vẫn kiên trì chiến đấu và vùng lên đòi lại non sông. Hàng trăm năm nô lệ Thực Dân Pháp, con dân Việt cũng vùng lên giành lấy chủ quyền. Đất nước Việt Nam đang đứng trước thảm hoạ bị xoá tên trên bản đồ thế giới vì tập đoàn cầm quyền Cộng Sản trong nước đang hoá thân thành Hán tộc, âm thầm dâng trọn đất nước vào tay giặc Tàu! Toàn thể đồng bào Việt hải ngoại kỷ niệm ngày chiến thắng Đống Đa năm thứ 223; ngày mồng năm Tết hàng năm vô cùng long trọng với rất đông cháu con Việt tha hương tham dự. Đây là niềm hãnh diện về tổ quốc, về cội nguồn dân tộc trong quá trình dựng nước và giữ nước. Tiếng vang từ những con tim yêu nước hải ngoại vọng về tổ quốc, đánh thức lương tri người Cộng Sản. Hãy đòi lại Hoàng Sa Trường Sa, hãy đòi lại những đất đai biên giới đã bị Trung Cộng chiếm giữ, hãy đòi lại Cao Nguyên, hãy đuổi cổ những tên lính Trung Cộng đội lớp công nhân đang khai thác tài nguyên đất nước hiện nay, nhưng chúng sẽ trở thành đội quân trong “con ngựa thành Troy” trong tương lai. Hình như ngày kỷ niệm chiến thắng quân Thanh trong trận Đống Đa ngày mồng năm Tết hàng năm ở trong nước không còn được công khai tổ chức! Hình như tập đoàn Cộng Sản cai trị đã im lặng, biến ngày đại thắng quân xâm lược nhà Thanh của vua Quang Trung trở thành “ngày trẩy hội Xuân” bình thường! Nếu là thật, thì chúng ta không còn mơ hồ gì nữa việc tập quyền cai trị Cộng Sản trong nước đã biến thành tiền đồn Thái Thú cho Đế Quốc Cộng Sản Trung Cộng!Là con dân của một dân tộc anh hùng, chúng ta hãy cùng nhau đứng lên, cùng nắm tay, cùng hát lên bài ca bất khuất kêu gọi toàn thể mọi người đoàn kết góp tiếng nói, giành lại giang san tổ quốc khỏi nanh vuốt bọn cướp nước và bán nước; làm rạng danh các anh hùng dân tộc, nhất là Đại Đế Quang Trung! Mùa xuân 2012 – 223 năm sau chiến thắng Đống Đa letamanh  

 

Bài viết của TS Nguyễn Đình Thắng về phong trào Thỉnh-Nguyện-Thư)

From: BPSOS <thang.nguyen@bpsos.org>
To: vbvnhn2011@yahoo.com
Sent: Tuesday, February 28, 2012 2:18 PM
Subject: Chien Dich Thinh Nguyen Thu: Dat Muc Tieu (gui lai lan 2)

BPSOS
(Ghi Chú: Xin gửi lại lần nữa. Có một ít lỗi kỹ thuật đã chỉnh sửa nhưng không được chuyển đi. Xin dùng bản này. Chân thành cảm ơn.)
Chiến Dịch Thỉnh Nguyện Thư: Đạt Mục Tiêu
Ts. Nguyễn Đình Thắng
Ngày 28 tháng 2, 2012
Trưa ngày 28 tháng 2 giờ Hoa Thịnh Đốn, số người ký tên thỉnh nguyện thư đã lên đến 92 ngàn. Như vậy con số 100 ngàn sẽ đạt được nội trong tuần này và sau đó chúng ta sẽ vượt xa con số ấy. Chúng ta đang có những thành quả thật khích lệ cho các mục tiêu đề ra ngay khi chiến dịch được phát động
cách đây ba tuần.
Chấn Dân Khí
Trong mấy tuần qua, luồng gió tự tin và phấn khởi đã thổi vào tập thể người Việt ở khắp Hoa Kỳ. Tâm lý e dè, chán chường hay sợ hãi đã nhường bước cho một khí thế ngày càng dâng cao và ngày càng gắn bó những cá nhân lại thành đại khối với cùng ý chí và quyết tâm. Điều rất đáng mừng là lần đầu tiên giới trẻ, mà trước đây chừng như ơ hờ, đã tham gia trong vai trò chủ lực. Trong những ngày đầu tiên của chiến dịch, khi các bác cao niên còn đang lúng túng chưa biết cách ký thỉnh nguyện thư, giới trẻ đã huy động nhau để ký, nâng con số lên trên 15 ngàn trong 3 ngày đầu. Ngày 5 tháng 3 tới đây, rất đông người trẻ sẽ tham gia phái đoàn vào Toà Bạch Ốc.
Sự nức lòng nhập cuộc của gần trăm ngàn đồng hương thuộc mọi tuổi tác, thành phần, địa dư là thành quả hàng đầu và quan trọng nhất của chiến dịch. Tinh thần và hào khí ấy đang lan sang các quốc gia khác.
Dân tộc, muốn tự giải thoát khỏi đại hoạ, phải phát huy nội lực của chính mình và biết tận dụng các trợ lực để vượt qua hai trở lực lớn nhất hiện nay: từ bên trong là chế độ độc tài và từ bên ngoài là chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc. Phát huy nội lực của dân tộc đòi hỏi hai yếu tố: dân khí phải mãnh liệt và đội ngu~ tiên phong phải đủ tài và đức để hội tụ quần chúng thành sức mạnh.
Chiến dịch thỉnh nguyện thư đang có tác dụng ngay trước mắt là chấn dân khí của bộ phận dân tộc ở hải ngoại, khởi đi từ Hoa Kỳ và lan đến các quốc gia có người Việt sinh sống, và là bước đầu cho nỗ lực dài lâu để giải cứu cho bộ phận của đội ngu~ tiên phong đang bị cầm tù và đẩy lùi áp lực của chính quyền trên những người trong đội ngu~ tiên phong đang dấn thân tranh đấu.
Vận Động Quần Chúng
Lần đầu tiên tập thể người Việt ở Hoa Kỳ đồng loạt lên tiếng cho một chủ điểm cụ thể trong một chiến dịch được phối hợp nhìn nhàng, mỗi người góp một tay cho đại cuộc. Người Mỹ gọi đó là vận động chính sách ở tầm rễ cỏ (grassroots policy advocacy). Và chúng ta đã chứng tỏ được khả nặng huy động lẫn nhau ở tầm rễ cỏ ấy để thành một chiến dịch rộng lớn, tự phát nhưng lại rất nhịp nhàng. Chiến dịch này không của riêng ai mà là của tất cả những ai nặng lòng với quê hương và dân tộc.
Yếu tố để tạo nên chiến dịch rễ cỏ là phải có chủ điểm cụ thể (trả tự do cho mọi tù nhân chính trị, tôn giáo và lương tâm), phải có mục tiêu đo lường được (25 nghìn, 50 nghìn, 100 nghìn) và phải có thời điểm rõ rệt (30 ngày). Như vậy, mọi người cùng biết chủ điểm để tập trung công sức, biết mục tiêu để đo lường hiệu năng và điểu chỉnh công tác, và biết thời điểm để lập kế hoạch tuỳ theo hoàn cảnh ở mỗi địa phương, của mỗi người, mỗi tổ chức.
Vân động ở tầm rễ cỏ là một yếu tố cần thiết để bổ trợ cho cuộc vận động trong hậu trường mà nhiều người còn gọi là "vận động hành lang". Trong nhiều chục năm qua, một số nhóm hay tổ chức người Việt đã thực hiện và quen thuộc với vận động hành lang. Trong tuần qua, chúng tôi đã sắp xếp hai buổi họp giữa một số người đã từng vận động hành lang như vậy với một số nhân viên của Toà Bạch Ốc để thương lượng về nhiều vấn đề nhân quyền rộng hơn là việc trả tất cả tù nhân chính trị, tôn giáo và lương tâm cu~ng như về nội dung của buổi tiếp xúc ngày 5 tháng 3. Đây là những vấn đề đã được nêu lên từ nhiều năm qua và vẫn tiếp tục được nêu lên trong thời gian tới.
Điều khác biệt là lần này trong tập thể người Việt ở Hoa Kỳ chúng ta có sự phối hợp của cả hai phương thức vận động quần chúng và hành lang bổ trợ cho nhau. Và Toà Bạch Ốc đã công nhận hiệu quả của sự phối hợp nhịp nhàng ấy qua việc sắp xếp buổi tiếp xúc ngày 5 tháng 3 với một số người thỉnh nguyện tiêu biểu.
Đặt Nền Móng Cho Những Bước Kế Tiếp
Chiến dịch thỉnh nguyện thư đang tiếp diễn là bước khởi đầu cho nỗ lực dài lâu nhằm đem lại vận hội để dân tộc tự giải thoát. Bước khởi đầu này cần nhưng không đủ. Đại cuộc không phải là việc một sớm một chiều. Ngay từ giờ chúng ta đã phải chuẩn bị những bước kế tiếp, phải gặt hái những thành quả của ngày hôm nay để làm vốn liếng cho ngày mai.
Để tạo nền móng cho những bước kế tiếp, chúng ta cần làm những công việc sau:
(1)    Tiếp tục diễn tập trong nội bộ của tập thể người Việt về khả năng tự huy động, không riêng ở Hoa Kỳ mà lan rộng ra các quốc gia khác. Chúng ta cần sẵn sàng để chu toàn công tác quốc tế vận ở mức rộng và lớn nhằm yểm trợ cho đồng bào trong nước khi hữu sự, theo tấm gương ở nhiều quốc gia từ Bắc Phi và Trung Đông và gần đây ở ngay Đông Nam Á.
(2)    Nâng tầm hiểu biết của quần chúng về guồng máy Hành Pháp và Lập Pháp Hoa Kỳ (hoặc nơi quốc gia mình cư ngụ). Sau khi hoàn tất chiến dịch thỉnh nguyện thư hiện nay, một nhóm gồm những người có nhiều kinh nghiệm vận động hành lang sẽ luân phiên trình bày về cách thức để vận dụng luật pháp cu~ng như vận động Lập Pháp và Hành Pháp Hoa Kỳ nhẳm hỗ trợ cho công cuộc tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ và tự do cho đồng bào ở Việt Nam.
(3)    Tăng ảnh hưởng của khối cử tri người Mỹ gốc Việt đối với cả hai chính đảng Hoa Kỳ. Khi người Mỹ gốc Việt chúng ta dấn thân vào dòng chính thì vừa thể hiện quyền công dân vừa thực thi nghĩa vụ công dân. Chính sự dấn thân ấy là đóng góp quý báu của chúng ta cho nền dân chủ của Hoa Kỳ. Đồng thời nó sẽ làm tăng tầm ảnh hưởng của chúng ta trong công tác quốc tế vận.
(4)    Làm việc với Hành Pháp Hoa Kỳ, với sự hỗ trợ của các vị dân cử bên Lập Pháp, để hình thành một quy trình hội ý và đối tác lâu dài giữa chính phủ và đại khối người Việt trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Việt Nam cu~ng như về nghĩa vụ của chính phủ Hoa Kỳ trong việc bảo vệ quyền lợi của công dân khi bị xâm phạm bởi chính quyền Việt Nam.
(5)    Đưa ra một chuẩn mực đo lường được để lượng giá mức tiến bộ về nhân quyền thay cho những tuyên bố tổng quát về nguyên tắc hay những hứa hẹn không thời hạn, không đo lường được. Danh sách tù nhân chính trị, tôn giáo và lương tâm sẽ là một chuẩn mực đo lường đầu tiên nhưng không phải là cuối cùng. Qua đó, ba mặt một lời, chúng ta có thể lượng định bước tiến hay bước lùi về nhân quyền thay cho những diễn giải hay biện minh chủ quan của giới chức này hay cơ quan nọ.
Tóm lại, chúng ta đã và đang đạt các mục tiêu đề ra từ ban đầu ngay khi chiến dịch vẫn còn tiếp diễn. Cuộc tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền và tự do cho gần 90 triệu đồng bào đang chyển sang một khúc rẽ mới, qua đó chúng ta xây dựng nền móng cho một nỗ lực dài lâu với ba mục tiêu chiến lược: chấn dân khí, phát huy đội ngu~ tiên phong, và đẩy lùi trở lực từ trong và từ ngoài.
Các bài viết liên quan:
Ý Nghĩa Của Chiến Dịch Vận Động TT Obama:
Góp Gió Thành Bão:
Làm Việc Gốc:
Nếu Ngày Mai...

  (Nguồn tin từ Washington )
TƯỜNG TRÌNH SINH HOẠT.

Sáng nay,4 tháng 3 năm 2012, bầu trời vùng Hoa Thịnh Đốn nắng ấm, thời tiết như chớm vào Xuân. Trung Tâm Eden tấp nập nhiều khách phương xa đến, do chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng vào ngày mai 5-3-2012, Cộng Đồng Người Việt vào White House trình Thỉnh Nguyện Thư về Nhân Quyền lên Tổng Thống Hoa Kỳ.Theo tin mới nhận được, đã có trên 120 ngàn người ký tên. Hòa với dòng người đến từ khắp các Tiểu Bang Hoa Kỳ,các Văn Hữu thuộc Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ cũng tập trung nhộn nhịp tại Trung Tâm Eden để tham dự buổi họp mặt chào mừng Văn Hữu Chủ Tịch VBVNHN Vũ Văn Tùng và phu nhân Tuyết Yên đến từ Nam Cali để đại diện Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại trong phái đoàn Cộng Đồng vào White House và Quốc Hội Hoa Kỳ.Buổi họp mặt được tổ chức tại Nhà Hàng Việt Taste vào lúc 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều với sự hiện diện của quý Văn Hữu và Thân Hữu Trưng Vương : Vũ Hối,Lãm Thúy, Lê Tống Mộng Hoa, Tạ Cự Hải,Bùi Dương Liêm, Nguyễn Thị Bé Bảy,Hồng Thủy và phu quân Bùi Cửu Viên,Lê Thị Nhị, Cao Nguyên, Luân Tâm, Đăng Nguyên, Ngô Thy Vân,Thương Việt Nhân, Cung Thị Lan, Diệm Trân , Ngọc Hạnh, Đào Trường Phúc, Kiều Thu, Trúc Mai, Tâm Đạt, Thúy Diệm, Lê Thị Ngọc..
Mở đầu,VH Đăng Nguyên giới thiệu Chủ Tịch Vũ Văn Tùng và phu nhân Tuyết Yên được sự chào đón bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt , sau đó giới thiệu quý văn hữu và thân hữu hiện diện.VH Chủ Tịch Vũ Văn Tùng đã ngỏ lời chào mừng Văn Bút Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, kêu gọi sự đoàn kết để xây dựngVăn Bút Việt Nam Hải Ngoại ngày một tốt đẹp hơn.Tiếp theo VH Lãm Thúy , Chủ Tịch Ban Đại Diện,đã cám ơn VH Vũ Văn Tùng đến thăm và sinh hoạt với Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ ,đồng tời cám ơn sự hưởng ứng nồng nhiệt của quý văn hữu đã tham gia và đóng góp cho buổi cơm trưa thân mật ngày hôm nay.Trong lúc dùng cơm trưa , nhiều văn hữu đã tham gia góp ý kiến xây dựng với VH Vũ Văn Tùng về nhiều vấn đề thuộc Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.Cuối cùng VH Tạ Cự Hải đại diện Văn Bút Vùng ĐBHK chúc VH Chủ Tịch Vũ Văn Tùng thành công trong công việc xây dựng VBVNHN.Buổi sinh hoạt kết thúc vui vẽ. Các văn hữu và thân hữu cùng nhau chụp nhiều hình lưu niệm trước khi chia tay ra về.Hẹn gặp nhau trong sinh hoạt mùa Thu tới.
Đăng Nguyên

Tòa Bạch Ốc tiếp 200 đại diện cộng đồng: ‘130,000 chữ ký là một hiện tượng’
Monday, March 05, 2012 6:35:33 PM

Ðỗ Dzũng/Người Việt (tường trình từ Washington, DC)
WASHINGTON, DC (NV) - Giới chức Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Hai tiếp 200 người Việt Nam đại diện cho hơn 130,000 người ký thỉnh nguyện thư đòi hỏi Hành pháp Hoa Kỳ không gia tăng thương mại với Việt Nam nếu quốc gia Cộng Sản này không cải thiện tình trạng nhân quyền hiện nay.

Lá cờ Việt Nam Cộng Hòa được đồng hương trưng trước Tòa Bạch Ốc, biểu dương sự ủng hộ đối với thỉnh nguyện thư nhân quyền, nay lên đến 130 ngàn chữ ký. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)
Sau khi làm xong thủ tục an ninh, phái đoàn được hướng dẫn vào tòa nhà Eisenhower Executive, thuộc văn phòng Tòa Bạch Ốc.
Ông Jon Carson, giám đốc Văn Phòng Tiếp Cận Cộng Ðồng (Office of Public Engagement), chào mừng mọi người và nói: “Hôm nay quý vị đến đây không chỉ để cung cấp thông tin cho chúng tôi qua cuộc vận động bằng thỉnh nguyện thư, mà quý vị còn cho mọi người biết về sự cam kết của quý vị. Với con số 130,000 chữ ký, quý vị đã tạo ra một hiện tượng.”
Ông cũng cho biết Tổng Thống Obama rất coi trọng nhân quyền. Ðây mới chỉ là sự bắt đầu, và đây là một vấn đề phức tạp.

Ðại diện Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, từ trái: Ông George Selin (Vietnam Desk), ông Thomas Debass (Global Partnerships Initiative), ông Eric Barboriak (Văn Phòng Ðông Nam Á Sự Vụ) và ông Michael Posner (phụ tá ngoại trưởng đặc trách Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Ðộng), tại buổi gặp cộng đồng VN tại Tòa Bạch Ốc. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)
Cô Tuyết Dương, cố vấn về dân quyền và di trú thuộc Sáng Kiến Tòa Bạch Ốc Về Người Mỹ Gốc Châu Á Thái Bình Dương, chúc mừng mọi người có mặt và hy vọng sau cuộc vận động này, cộng đồng Việt Nam sẽ còn nhiều cuộc vận động khác, nhất là cho những người chưa được đại diện, ví dụ như những người làm việc trong ngành nail, nạn nhân buôn người, người cao niên...
Về phía cộng đồng Việt Nam, giới chức Tòa Bạch Ốc mời ba người lên phát biểu. Ðó là ca sĩ Quốc Khanh, anh Billy Lê (chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên) và cô Cindy Ðinh (đại diện Hội Ðồng Nhân Quyền Cho Việt Nam). Cả ba người đều kêu gọi Tòa Bạch Ốc chú ý đến nhân quyền Việt Nam hơn nữa. Riêng ca sĩ Quốc Khanh mong mỏi Tổng Thống Barack Obama can thiệp cứu nhạc sĩ Việt Khang, người bị an ninh Việt Nam bắt vì sáng tác hai nhạc phẩm “Việt Nam Tôi Ðâu?” và “Anh Là Ai?”
Một số người cảm động sau lời phát biểu của ca sĩ Quốc Khanh.

Một cảnh bên trong phòng họp. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)
Xem thêm hình ảnh tại đây
Cũng có mặt tại buổi tiếp cộng đồng Việt Nam là một số viên chức Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, trong đó có ông Michael Posner, phụ tá ngoại trưởng đặc trách Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Ðộng.
Ông Posner cho biết chính quyền Mỹ đã lưu ý chính quyền Việt Nam trường hợp nhạc sĩ Việt Khang. Ông nói thêm Washington vẫn tiếp tục nêu vấn đề nhân quyền với Hà Nội, nhất là đối với các cá nhân như Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Luật Sư Cù Huy Hà Vũ, Blogger Ðiếu Cày và những trường hợp khác, cũng như điều 79 và điều 88 trong bộ luật hình sự của Việt Nam.
Ông nói: “Tôi sẽ tiếp tục nêu vấn đề nhân quyền và những vi phạm nhân quyền của Việt Nam để mọi người sống ở Hoa Kỳ chú ý hơn về vấn đề này.”
Ông Eric Barboriak, quyền giám đốc Văn Phòng Ðông Nam Á Sự Vụ, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, nói thêm: “Chúng ta có nhiều vấn đề với Việt Nam trong quan hệ song phương, nhất là vấn đề nhân quyền. Hoa Kỳ tin rằng làm cho Việt Nam cam kết tôn trọng nhân quyền nghiêm túc hơn sẽ có lợi cho cả hai phía và đạt được kết quả tốt nhất.”
“Quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vừa là song phương vừa là đa phương. Cam kết là cách hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề nhân quyền,” ông Barboriak nói thêm.
Nhiều đồng hương Việt Nam rất háo hức trước giờ gặp gỡ giới chức Tòa Bạch Ốc, chỉ muốn làm một điều gì đó cho nhân quyền tại Việt Nam.
Hòa Thượng Thích Viên Lý, tổng thư ký Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất kiêm viện chủ chùa Ðiều Ngự, Westminster, tiểu bang California, nói với nhật báo Người Việt rằng sự hưởng ứng của 130,000 chữ ký là “dấu chỉ cho thấy khát vọng nhân quyền của đồng bào rất cao, trong đó có nhiều người thầm lặng. Khi có sự kiện, họ sẵn sàng trong khả năng để tạo sự thay đổi với dân tộc.”
“Nếu gặp tổng thống, tôi sẽ yêu cầu ông giúp đỡ để dân tộc Việt Nam hưởng tự do như người dân Hoa Kỳ,” hòa thượng nói tiếp. “Tuy nhiên, tất cả đều tùy thuộc khả năng chúng ta, người Mỹ chỉ giúp thôi. Thay đổi phải xuất phát từ chúng ta. Nếu người Việt không làm thì khó lòng. Vì thế, nhanh hay chậm là do chúng ta.”
Chị Ðinh Ngọc Tuyết, hiện sống ở Louisville, tiểu bang Kentucky, cho rằng đấu tranh nhân quyền phải bền bỉ mới thành công.
Chị giải thích: “Tôi rất xúc động được Tòa Bạch Ốc mời. Vừa tự hào vừa cảm thấy vinh dự khi thấy thỉnh nguyện của đồng hương được tổng thống lắng nghe. Ðây làm một bước nhỏ, dù đường dài, vẫn phải đi. Phải bước những bước nhỏ mới tới đích được.”
Ông Trần Việt Ðông, cư dân Glen Burnie, tiểu bang Maryland, được vào Tòa Bạch Ốc, nói: “Ðược vào Tòa Bạch Ốc lần đầu tiên cảm thấy rất hồi hộp, không tả được. Dân tộc mình đang bị Cộng Sản gò bó đủ thứ, bắt người đấu tranh như nhạc sĩ Việt Khang. Nên buổi gặp gỡ hôm nay là dịp để chúng ta nói lên tiếng nói của người Việt Nam.”
“Nếu được gặp tổng thống hôm nay, tôi sẽ nói: ‘Thưa tổng thống, ông là đại diện của nước Mỹ, xin hãy nhìn vào Việt Nam. Ðừng để Việt Nam bị giống như Syria hiện nay, gây đau thương tang tóc cho người dân,'” ông Ðông nói tiếp.
Ông cho biết, trước khi đến Washington, DC, ông sắm một bộ quần áo complet mới, mua giày mới.
Ông chia sẻ: “Ðây là lần thứ nhì từ ngày qua Mỹ tôi sắm đồ mới. Lần trước là đám cưới con trai. Lần này là vào Tòa Bạch Ốc.”
Linh Mục Ðinh Xuân Long, chánh xứ nhà thờ St. Joseph of the Hills, Eden, tiểu bang North Carolina, nói với hơn 130,000 chữ ký, thỉnh nguyện thư này là một áp lực rất lớn đối với chính quyền Mỹ và muốn nhân dịp này nói lên vấn đề tự do tôn giáo tại quê nhà.
“Về mặt nổi, Việt Nam cho xây nhiều nhà thờ, cho tu sĩ xuất ngoại, làm cho có vẻ như có tự do tôn giáo, về mặt chìm, chính quyền thật sự kiểm soát bên trong. Tu sinh vẫn bị xét duyệt, thụ phong và thuyên chuyển linh mục phải có sự đồng ý của chính quyền và cuối cùng là họ cử cán bộ theo dõi các giám mục, gây chia rẽ trong hàng giáo phẩm,” Linh Mục Long nói tiếp.
Chị Trinh Nguyễn, cư dân Nashville, tiểu bang Tennessee, cũng được mời vào Tòa Bạch Ốc, nói chị muốn Việt Nam có bình đẳng cho con người, thả tù chính trị.
“Tôi là người ủng hộ ông Obama. Tôi sẽ nói thẳng đề nghị ông nhìn lại Việt Nam, một nơi rất cần có nhân quyền cho mọi người. Trước khi làm ăn với Mỹ, Việt Nam phải có nhân quyền trước,” chị Trinh nói.
Trong khi đó, bên ngoài Tòa Bạch Ốc, dù thời tiết giá lạnh, có lúc tuyết rơi lác đác, hàng trăm đồng hương thuộc các cộng đồng Việt Nam khắp nơi có mặt để biểu dương sự ủng hộ đối với thỉnh nguyện thư, do đài truyền hình SBTN phát động từ hôm 8 Tháng Hai đến nay.
Cụ Vũ Văn Phiên, 90 tuổi, sống ở Lake Mary, tiểu bang Florida, được mọi người trước Tòa Bạch Ốc chú ý vì là người lớn tuổi nhất trong những người có mặt.
Khi được hỏi vì sao đến Washington, DC, cụ vui vẻ nói: “Ðây là trách nhiệm của một người mang dòng máu tiên rồng, trước tổ quốc dân tộc. Ðối với tôi, bản thân là xong rồi, gia đình cũng xong rồi, giờ lo được cho đất nước cái gì thì lo. Nếu được gặp Obama, tôi sẽ nói với ông rằng con người còn đau khổ, nhất là ở Việt Nam, ông là người quyền lực nhất thế giới, ông phải làm điều gì đó.”
Cho tới sáng ngày Thứ Hai, thỉnh nguyện thư đã có hơn 130,000 chữ ký. Theo quy định của Tòa Bạch Ốc, trong vòng một tháng, nếu thỉnh nguyện thư đạt được 25,000 chữ ký, giới chức khối Hành pháp sẽ tiếp xúc với đại diện những người ký tên. Sau khi chiến dịch được đưa ra bốn ngày, thỉnh nguyện thư đã có hơn 25,000 người ký vào.
Hiện nay, đài truyền hình SBTN và cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ kêu gọi mọi người tiếp tục ký thỉnh nguyện thư để có thể có con số cao nhất, hầu tạo sự chú ý cho chính giới Hoa Kỳ. Cuộc vận động ký thỉnh nguyện thư sẽ chấm dứt vào ngày 8 Tháng Ba tới đây.
Ngày hôm sau, Thứ Ba, theo dự trù, hàng trăm đồng hương Việt Nam được chia ra làm nhiều toán sẽ đến văn phòng các vị dân cử ở Quốc Hội tiếp tục vận động nhân quyền cho Việt Nam, qua chiến dịch ký thỉnh nguyện thư đang diễn ra.
––––
Liên lạc tác giả: DoDzung@nguoi-viet.com
_._,_.___

 

Tường trình Chiến dịch

THỈNH NGUYỆN THƯ

Ngày 5,6 tháng 3 năm 2012

VŨ VĂN TÙNG

Tháng 9 năm 2011 Tòa Bạch Ốc thành lập một trang mạng “We the people”, nhằm mục đích để lắng nghe tiếng nói và ý kiên của dân chúng Mỹ. Tòa Bạch Cung cũng xác nhận nếu một cá nhân hay một đoàn thể nào thu lượm được 25,000 chữ ký của người dân trong vòng một tháng về bất cứ vấn đề gì sẽ được Tòa Bạch Ốc tiếp xúc để luận bàn và trả lời trong vòng 30 ngày. Năm 2012 cũng là năm bầu cử Tổng Thống ở Hoa Kỳ. Trang mạng “We The People” đóng một vai trò quan trọng trong việc tranh cử và bầu cử mà Tòa Bạch Cung đã đề nghị ra để dò tìm ý nguyện của người dân Mỹ.

Họp mặt VBVNHN/ Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ.

Vào đầu tháng 2 năm nay đài truyền hình SBTN đã phát động chương trình qui mô thật lớn để vận động với chính quyền Obama cần phải có một thái độ dứt khoát về Nhân Quyền đang bị xâm phạm ở Việt Nam. Chương trình đặc biệt chú trọng đến ca nhạc sĩ Việt Khang bị chính quyền CS Việt Nam bắt giữ vì đã phổ biến hai bài hát: “Việt Nam tôi đâu?” và “Anh là ai?”. Đài truyền hình SBTN cũng là tác giả dự thảo Thỉnh Nguyện Thư trong kế hoạch phát động đấu tranh.

Ngày 6 tháng 2 năm 2012, TS Nguyễn Đình Thắng Giám đốc Điều hành tổ chức Boat People SOS (BPSOS) hưởng ứng lời kêu gọi của đài Truyền hình SBTN và kêu mời “Cùng Nhau Vận Động TT Obama Đòi Việt Nam Tôn Trọng Nhân Quyền”. Tổ chức BPSOS đã được thành lập trên 30 năm nay nhằm cứu giúp và vớt những người vuợt biển xuất phát từ Việt Nam. Tổ chức có Văn Phòng đặt tại Hoa Thịnh Đốn. Trong thơ kêu gọi có đính kèm “Thông Điệp Gởi TT Obama” kêu gọi: “ Hành Pháp Obama Không Nên Nới Rộng Mậu Dịch Với Việt Nam Bất Chấp Nhân Quyền”. TS Nguyễn Đình Thắng cũng công bố 10 Văn Phòng thuộc BPSOS tại nhiều tiểu bang như Atlanta, New Jersy, Virginia, Texas, Kenturkey, California, Pensylvania, Mary Land, Alberta, Massachussette tham dự kế hoạch.

Kế hoạch “Thỉnh Nguyện Thư” chính thức được công bố vào ngày 7 tháng 2 năm 2012 và sẽ kết thúc vào ngày 8 tháng 3 năm 2012”

Kể từ ngày bắt đầu và đến 11 PM ngày 08 tháng 03 (vì tháng 02 năm 2012 có 29 ngày) chúng tôi đã ghi nhận được tổng số chữ ký là 148,695.

Tổng kết chiến dịch TNT như sau;

Bắt đầu: 07-02. Kết thúc 08-03.

Tiêu chuẩn: 25,000. Tham dự: 148,695

Cũng vào cuối tháng giêng năm 2012 Tân Ban Chấp Hành (BCH) Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại (VBVNHN) nhiệm kỳ 2011-2014 vừa hoàn thành E-groups đang mời gọi tất cả hội viên tham dự. Nhà Văn Trần Việt Hải, một hội viên của VBVNHN/Vùng Tây Nam Hoa Kỳ là người đầu tiên ủng hộ “Thỉnh Nguyện Thư” đã gửi bài viết của TS Nguyễn Đình Thắng kêu gọi trên E-groups của VBVNHN kêu mời mọi hội viên ủng hộ kế hoạch này. Hội viên VBVNHN tới tấp ghi danh tham gia. Anh Trần Việt Hải đã liên tiếp trình bầy diễn tiến của Thỉnh Nguyện Thư trên trang E-groups của VBVNHN. Chỉ trong thời gian ngắn bốn ngày mà thôi, số người tham gia chiến dịch TNT trên thế giới đã vượt trên 25,000 chữ ký.

Diễn đàn E-groups VBVNHN tham dự chiến dịch Thỉnh Nguyện Thư và đề cử thành viên tham dự ngày trình Kiến Nghị với Cơ Quan Hành Pháp và Lập Pháp Hoa Kỳ.

Sau khi chiến dịch Thỉnh Nguyện Thư được phát động mấy tuần lễ trên diễn đàn điện thư xuất hiện bài viết của Ô. Nam Lộc kêu mời tất cả những ai muốn tham dự việc trình “Thỉnh Nguyện Thư” nên liên lạc gấp với Đài Truyền Hình SBTN hoặc TS Nguyễn Đình Thắng của tổ chức BPSOS trước thời hạn ngày 20 tháng 02 năm 2012 để tham dự phái đoàn gặp TT Obama tại Tòa Bạch Ốc. Tin tức gặp TT Obama đã gây xôn xao trong dư luận và khiến nhiều người ghi tên để có dịp gặp vị nguyên thủ quốc gia. Dư luận chỉ nhen lên trong mấy ngày để rồi lại xẹp xuống khi có tin TT Obama sẽ không có mặt để nhận TNT mà chỉ có đại diện Tòa Bạch Ốc mà thôi. Chúng tôi cố gắng tiếp xúc với SBTN và cả ông Nam Lộc cũng như BP SOS. BPSOS của TS Nguyễn Đình Thắng đã nhanh nhẹn hưởng ứng việc chúng tôi tham dự trình TNT.

Khi Ts Nguyễn Đình Thắng gọi phone cho chúng tôi để bổ túc giấy tờ để vào Tòa Bạch Ốc thì chúng tôi đã soạn thảo xong Kiến Nghị. Bản Kiến Nghị này cũng đã được dịch sang Anh Ngữ đã được gửi tới Văn Phòng BPSOS của TS Nguyễn Đình Thắng để nhờ phổ biến (đính kèm dưới đây).

PETITION

We, members of Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại (VBVNHN) or Vietnamese Abroad PEN Center (VAPC), all unanimously agree and believe in the strength of Vietnamese culture, either domestic or international, and that the cultural heritage that is derived from the people of Vietnam, its value being incalculable and limitless, should be unreservedly protected. We believe in the idea that literature, which is a cultural activity, should be done in freedom, and that as writers we have a spiritual obligation to protect ourselves against all forms of dictatorship.

We are a group of overseas writers with strong connections to our Vietnamese heritage. In the spirit of the International PEN Charter, we are determined to support and protect freedom of expression through writing, from within Vietnam and throughout the world. We strive to promote the beauty of Vietnamese culture on the one hand, and on the other, to maintain and preserve its longevity so that it may retain its rightful place before the international community. This can be achieved first, by creating conditions that are conducive to the creation and dissemination of works by writers and artists from within Vietnam and into the world, second, by encouraging original compositions by overseas Vietnamese writers and artists, and third, by building strong overseas communities that have adapted to a new life but still maintaining Vietnamese customs and traditions.

We strongly condemn the Vietnamese communist regimes continual suppression of its domestic writers, artists, intellectuals and patriots. Many have been arrested and imprisoned for speaking out regarding domestic matters and for promoting the spirit of resistance against Chinese foreign invaders. An example is the recent arrest and imprisonment of the well known musician Viet Khang.

We also strongly condemn the Chinese governments encroachment of Vietnamese land, its occupation of the islands of Vietnam, and its intentional hindrance and blocking of international traffic and customs through the East Sea of Vietnam (South China Sea).

We sincerely implore President Obama and the United States, a country that has made the most sacrifices to protect freedom in many countries around the world, including the Republic of Vietnam in the past, to take a firmer stand in demanding that the Vietnamese government comply with all of the following conditions:

1. Uphold and respect Human Rights as written in the Charter of the United Nations, which the Vietnamese communist regime itself has acknowledged and signed.

2. Immediately stop the use of violent force and unreasonable imprisonment of patriots, including Priests, Buddhist monks, writers, musicians, composers, and artists.

3. Immediately release all those individuals who are being held today because of their efforts toward personal freedom, democracy, human rights, religious self-determination, and ideological and territorial integrity.

4. Absolute respect and unconditional non-violation of the right to freedom of religion and the right to freedom of expression.

We, members of Vietnamese Abroad PEN Center, have an obligation to stand in solidarity together with our compatriots and associates as we look to the future towards a free Vietnam, towards a cooperation with a non-communist government that will protect its sovereignty and not bow down to foreign pressures, so that we may afford the opportunity to make lasting and practical contributions to peace, economic and global prosperity.

Done this 5th Day of March, 2012 in Washington, DC

On behalf of VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE (VAPC)

Tung Van Vu

President (VAPC)

KIẾN NGHỊ

Chúng tôi, toàn thể hội viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại (VBVNHN) thuộc 8 Vùng trên thế giới, đồng thanh quyết nghị: Tin tưởng vào sự trường tồn của dân tộc Việt Nam, vào sức mạnh của văn hóa dân tộc dù ở trong nước hay ngoài nước; với quan niệm rằng văn học, một phần của văn hóa, cần được sinh hoạt tự do; với ý thức rằng người cầm bút ngoài nhiệm vụ sáng tác còn có nghĩa vụ tinh thần góp phần bảo vệ quyền tự do diễn đạt và bảo vệ di sản văn hóa, chống mọi hình thức độc tài.

Chúng tôi, một số người cầm bút ở hải ngoại có lập trường quốc gia dân tộc, chấp nhận tinh thần Hiến Chương Văn Bút Quốc Tế, nhất quyết theo đuổi các mục tiêu yểm trợ và bảo vệ quyền tự do sáng tác của người cầm bút tại Việt Nam và trên thế giới; bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam để một mặt duy trì sự trường tồn của văn hóa dân tộc, mặt khác tạo sinh diện tốt đẹp của nền văn hóa Việt Nam trước cộng đồng quốc tế; tạo điều kiện thuận lợi cho sự sáng tác và phổ biến các tác phẩm của văn nghệ sĩ Việt Nam trên thế giới; Khuyến khích thế hệ trẻ ở hải ngoại sáng tác, nhất là bằng tiếng Việt; Góp phần xây dựng cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại thích ứng với cuộc sống mới, nhưng vẫn duy trì truyền thống dân tộc.

Chúng tôi cực lực lên án chính quyền cộng sản Việt-Nam tiếp tục đàn áp giới văn nghệ sĩ, trí thức và những nhà yêu nước tại quốc nội khi họ nói lên khát vọng của dân tộc và nêu cao tinh thần đề kháng, chống ngoại xâm. Nhất là gần đây đã bắt giữ nhiều Nhà Thơ Văn và điển hình là Ca Nhạc Sĩ Việt Khang.

Chúng tôi cũng cực lực lên án Trung Cộng đã lấn đất, chiếm đóng hải đảo của Việt Nam, dòm ngó và tự tạo cơ hội để làm bế tắc hải đạo quốc tế đi ngang biển Đông của nước Việt Nam.

Chúng tôi thỉnh cầu Tống Thống Obama và Hoa Kỳ, một siêu cường quốc hiện nay và cũng là một quốc gia đã hy sinh xương máu nhiều nhất để bảo vệ quyền Tự Do tại nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam Cộng Hòa trước đây. TT Obama cần có một thái độ quyết liệt đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản để họ phải thực thi những điều khoản sau đây:

1. Tôn trọng nhân quyền như đã nêu ra trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc mà chính nhà nước cộng sản Việt-Nam đã ký và công nhận.

2. Tức thời và ngay lập tức đình chỉ mọi bắt bớ giam cầm hay dùng bạo lực đối với những nhà ái quốc, những vị tu hành và những văn nghệ sĩ.

3. Trả tự do cho tất cả những ai đang bị giam giữ hiện nay, vì đấu tranh cho tự-do, dân chủ, nhân quyền, tôn-giáo, tư tưởng, và sự vẹn toàn lãnh thổ.

4. Quyền tự do tín ngưỡng và tự do tư tưởng phải được tôn trọng tuyệt đối và không được xâm phạm.

Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại chung lưng góp sức để sát cánh với tất cả các Hội Đoàn bạn trong nghĩa vụ nói trên để xây dựng một chính thể tự do và hợp tác với một nhà cầm quyền không cộng sản, không luồn cúi trước ngoại xâm ngõ hầu có thể bảo vệ giang sơn gấm vóc do tiền nhân để lại và để có cơ hội đóng góp thiết thực cho nền hoà bình, kinh tế và thịnh vượng chung trên toàn cầu.

Làm tại Hoa Thịnh Đốn ngày 5 tháng 03 năm 2012

TM VBVNHN

Vũ Văn Tùng

Chủ Tịch (VBVNHN)

Hành trang của chúng tôi sẵn sàng để đi Hoa Thịnh Đốn.

Tin tức tham gia ký TNT cứ như cơn nước lũ ào ạt khắp nơi. Chỉ trong vòng 10 ngày số người ký TNT đã gia tăng trên 45,064 người. Trong thời gian chờ đợi ngày trình TNT, Tổ chức BPSOS đề nghị ba giải pháp:

1. Thúc đẩy chiến dịch ký TNT để đạt mức tối đa.

2. Vận động sự yểm trợ của các vị dân cử Hoa Kỳ.

3. Thiết lập danh sách tù chính trị, tôn giáo và lương tâm để yêu cầu Hành Pháp và Lập Pháp Hoa Kỳ đòi chính quyền CS Việt Nam trả tự do cho những nhà ái quốc bị giam giữ.

Nhiều Cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới tham dự, trong đó phải kể Canada, Úc Đại Lợi, Nhật Bản, và Pháp Quốc chính thức tham dự chiến dịch TNT và có mặt vào những ngày 5 và 6 tháng 3-2012 tại Tòa Bạch Ốc và tại Quốc Hội Lưỡng Viện Hoa Kỳ.

Nhân cơ hội đi Hoa Thịnh Đốn, ngoài việc tham dự Chiến dịch TNT, chúng tôi đã có ý nghĩ nhân dịp này sẽ được gặp tất cả anh chi em trong VBVNHN/Vùng Đông Bắc Hoa KỲ. Đó là lý do chúng tôi đến Thủ đô Hoa Thịnh Đốn sớm hơn dự định. Chúng tôi đã đến đây vào ngày thứ bẩy 03 tháng 03-2012.

Chị Hồng Thủy và phu quân là cựu Đại Tá Bùi Cửu Viên và Anh chị Nguyễn đức Thụy-Ngọc, bạn học cùng lớp với chúng tôi thủa xưa đã mất nhiều thì giờ quí báu chờ đón chúng tôi tại Governor House Inn chỉ vì nể lời mời của một vị trạng sư không biết đường nên đi lạc và cuối cùng phải nhờ phu quân của chị Hồng Thủy đến tận nơi dẫn đường mới về đến khách sạn được. Xin cám ơn chị Hông Thủy anh Viên và anh chị Thụy Ngọc đã dành cho chúng tôi nhiều cảm tình quí mến khó quên trong dịp tham dự trình TNT vào tháng 03 năm 2012 tại Thủ đô Hoa Kỳ.

Trước ngày chúng tôi rời California đã nhận được Thơ Mời họp mặt của Vùng Đông Bắc Hoa Kỹ vào trưa ngày Chủ nhật 04-03-2012. Buổi họp mặt đã được tổ chức tại Nhà Hàng Việt Tate trong Trung Tâm Thương Mại EDEN. Đây là một trung tâm rất lớn tại Hoa Thịnh Đốn. Chúng tôi đã tay bắt mặt mừng được gặp hầu hết các Văn Thi Hữu ở đây. Buổi họp mặt và cơm trưa đã được tô điểm bằng sự đóng góp ca nhạc và ngâm thơ. Cũng trong dịp này chị Hồng Thủy đã mời một số cựu nữ sinh đến họp mặt và gặp mặt Tuyết-Yên. Cách đây mấy năm Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương tại Hoa Thịnh Đốn có đảm trách việc tổ chức Đại Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Thế Giới tại Hoa Thịnh Đốn. Nhân dịp này Tuyết Yên cũng có mặt để tham dự và hôm nay lại có dịp gặp lại bạn bè cũ, thật là quí hiếm.

Ngày hôm sau VH Đăng Nguyên đã viết một tường trình tốc hành về sinh hoạt VBVNHN/Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ thật sống động. Từ sinh hoạt tốc hành của VH Đăng Nguyên, chúng tôi có ý kiến đề nghị như sau: nếu bất thần có một văn hữu từ phương xa bất chợt ghé thăm mỗi vùng, bằng cách nào đó chúng ta cố gắng tổ chức những sinh hoạt tốc hành với hình ảnh để tất cả chúng ta có cơ hội gây tình thân mật và gia tăng sự đoàn kết. Với tiến bộ hiện nay cơ hội gặp gỡ, mạn đàm không có gì khó khăn. Nhất là hiện thời thân quyến hay con cái chúng ta tản mát khắp nơi. Trái đất dường như thu hẹp lại so với ngày xa xưa trước đây.

Cũng nhân dịp này chúng tôi xin cám ơn VH Bùi Dương Liêm và phu nhân Nguyễn Thị Bé Bẩy đã cho tôi có dịp trình trình bầy hoạt động của VBVNHN cũng như của Văn Bút Quốc Tế trên hệ thống truyền hình Hoa Thịnh Đốn trong vòng 30 phút đồng hồ.

Anh Liêm là người rất năng động, anh đề nghị VBVNHN mỗi năm tổng kết hoạt động và gửi đến anh, anh sẽ cho phổ biến rộng rãi. Từ ý kiến này chúng tôi đã nghĩ nếu mỗi cuối năm các Vùng tổng kết thành quả hoạt động, chúng ta sẽ đúc kết và tường trình không những đối với hội viên mà còn để giới thiệu với khán thính giả khắp nơi. Ý kiến hay và đẹp biết bao.

Xin cám ơn anh chị Liêm đã cho những ý kiến thật xây dựng và cân thiết. Hãy nhìn vào những công việc chúng ta đã làm được gì và tại sao lại cất giấu đi? Chúng ta là những người cầm bút mà. Chúng ta có bổn phận phải phổ biến và nói tung ra cho mọi người hay biết. Dưới đây là bản tường trình của VH Đăng Nguyên.

TƯỜNG TRÌNH SINH HOẠT

VBVNHN/Vùng Đông Bắc Hoa KỲ.

Đăng Nguyên

Sáng nay, 4 tháng 3 năm 2012, bầu trời vùng Hoa Thịnh Đốn nắng ấm, thời tiết như chớm vào Xuân. Trung Tâm Eden tấp nập nhiều khách phương xa đến, do chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng vào ngày mai 5-3-2012, Cộng Đồng Người Việt vào White House trình Thỉnh Nguyện Thư về Nhân Quyền lên Tổng Thống Hoa Kỳ. Theo tin mới nhận được, đã có trên 120 ngàn người ký tên. Hòa với dòng người đến từ khắp các Tiểu Bang Hoa Kỳ, các Văn Hữu thuộc Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ cũng tập trung nhộn nhịp tại Trung Tâm Eden để tham dự buổi họp mặt chào mừng Văn Hữu Chủ Tịch VBVNHN Vũ Văn Tùng và phu nhân Tuyết Yên đến từ Nam Cali để đại diện Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại trong phái đoàn Cộng Đồng vào White House và Quốc Hội Hoa Kỳ. Buổi họp mặt được tổ chức tại Nhà Hàng Việt Taste vào lúc 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều với sự hiện diện của quý Văn Hữu và Thân Hữu Trưng Vương: Vũ Hối, Lãm Thúy, Lê Tống Mộng Hoa, Tạ Cự Hải, Bùi Dương Liêm, Nguyễn Thị Bé Bảy, Hồng Thủy và phu quân Bùi Cửu Viên, Lê Thị Nhị, Cao Nguyên, Luân Tâm, Đăng Nguyên, Ngô Thy Vân, Thương Việt Nhân, Cung Thị Lan, Diệm Trân , Ngọc Hạnh, Đào Trường Phúc, Kiều Thu, Trúc Mai, Tâm Đạt, Thúy Diệm, Lê Thị Ngọc..

Mở đầu,VH Đăng Nguyên giới thiệu Chủ Tịch Vũ Văn Tùng và phu nhân Tuyết Yên được sự chào đón bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt, sau đó giới thiệu quý văn hữu và thân hữu hiện diện.VH Chủ Tịch Vũ Văn Tùng đã ngỏ lời chào mừng Văn Bút Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, kêu gọi sự đoàn kết để xây dựngVăn Bút Việt Nam Hải Ngoại ngày một tốt đẹp hơn. Tiếp theo VH Lãm Thúy, Chủ Tịch Ban Đại Diện, đã cám ơn VH Vũ Văn Tùng đến thăm và sinh hoạt với Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, đồng thời cám ơn sự hưởng ứng nồng nhiệt của quý văn hữu đã tham gia và đóng góp cho buổi cơm trưa thân mật ngày hôm nay. Trong lúc dùng cơm trưa, nhiều văn hữu đã tham gia góp ý kiến xây dựng với VH Vũ Văn Tùng về nhiều vấn đề thuộc Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại. Cuối cùng VH Tạ Cự Hải đại diện Văn Bút Vùng ĐBHK chúc VH Chủ Tịch Vũ Văn Tùng thành công trong công việc xây dựng VBVNHN. Buổi sinh hoạt kết thúc vui vẽ. Các văn hữu và thân hữu cùng nhau chụp nhiều hình lưu niệm trước khi chia tay ra về.Hẹn gặp nhau trong sinh hoạt mùa Thu tới.

Đăng Nguyên,

Đệ Nhất Phó Chủ Tịch

VBVNHN/Vùng Đông BẮC Hoa kỳ.

Bây giờ trở lại chiến dịch thỉnh nguyện Thư (TNT).

Thủ đô Mỹ là nơi nhiều nhân vật hay phái đoàn ngoại quốc thăm viếng nên khách sạn chẳng thiếu, từ loại rẻ tiền đến đắt tiền đều đủ cả. Governer House Inn nằm trong chương trình yểm trợ đặc biệt của BPSOS nên phái đoàn khắp nơi đến tham dự trình TNT đều được hưởng gía đặc biệt. Bình thường một phòng 2 giường ngủ giá là $299.99 một đêm nhưng chúng tôi chỉ phải trả $95.00 cộng thuế mà thôi. Phải nói BPSOS đã cẩn thận và rất khôn khéo điều đình với chủ nhân khách sạn để những ai tham dự TNT đã đến đây đều hài lòng với giá tiền đặc biệt. Xin cám ơn TS Nguyễn Đình Thắng.

Việc tổ chức khá hoàn bị. Những người tham dự có xe đưa đón, có chỗ ăn ở không gặp khó khăn. Mọi người chỉ cần theo dõi những chỉ dẫn đã được phổ biến trên trang internet. Không thiếu những gia đình rất trẻ, con năm trong xe đẩy được hai hoặc ba tuổi cũng được bố mẹ đem theo để ủng hộ chiến dịch TNT.

Trong ba ngày sinh hoạt được chia ra như sau:

1. Ngày đầu tiên tức là ngày 04 tháng 03-2012: Các người tham dự được mời đến họp lúc 6 PM chủ nhật tại khách sạn Marriott Hotel.

2. Ngày 5 tháng 03 trình TNT tại Tòa Bạch Ốc.

3. Ngày 6 tháng 03 đến Quốc Hội Hoa Kỳ.

Chiều chủ nhật một buổi họp tại khách sạn Marriott Hotel để nghe những chỉ dẫn cần thiết trong việc trình TNT.

Căn phòng tiếp khách của khách sạn chật hẹp chỉ đủ chứa dưới một trăm người. Hiện diện có TS Nguyễn Đình Thắng, LS Nguyễn Đỗ Phủ, Nguyễn Văn Khanh, Võ Thành Nhân và một số thành viên của BPSOS. Tuy nhiên người ta không thấy sự hiện diện của nhạc sĩ Trúc Hồ. Cuộc nói chuyện kéo dài chừng hơn một tiếng đồng hồ để sửa soạn vào Tòa Bạch Ốc ngày hôm sau (03-05-12).

Vào ngày 01 tháng 03-2012, Tòa Bạch Ốc chính thức xác nhận đã gửi đi 195 giấy mời nhưng phòng hội chỉ có 165 ghế mà thôi. Nhiều đại diện các Đoàn Thể và Tổ chức đã gặp khó khăn trong việt có hay không có giấy mời từ Tòa Bạch Ốc. Nhưng vào giờ chót Tòa Bạch Ốc đã chấp nhận cho khoảng 200 người vào tham dự.

Buổi trình TNT đã được diễn ra tại Eisenhower Executive Office Building của Phủ Tổng Thống.

Doan Thanh Nien Co Vang Nam California

Như đã trình bầy trong buổi hội vào 6 PM ngày 04-03- 2012 tại khách sạn Marriott, TS Nguyễn Đình Thắng cho biết sẽ có ba người được tuyển chọn để trình bầy. Lý do những người này rất trẻ và khả năng Anh Ngữ giỏi.

a. Cô Cindy Đinh là một trong ba người sẽ trình bầy về những tham dự tranh đấu cho nhân quyền với các dân biểu tại Texas để can thiệp nhà cầm quyền Việt Nam thả cha Lý.

b. Người thứ hai là Billy Lê, một trong những người có công thành lập Hội Sinh Viên Việt Nam không nghe rõ là tại South Carolina hay California, kêu gọi tranh đấu đòi nhân quyền cho Việt Nam.

c. Ca sĩ Quốc Khanh dùng lời ca tiếng hát của mình để hát những tác phẩm của Việt Khang và tranh đấu để nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho Việt Khang.

Như TS Nguyễn Đình Thắng gọi điện thoại báo cho Ban Chấp Hành (BCH) VBVNHN biết trước một tuần lễ khi chúng tôi đi Hoa Thịnh Đốn, TT Obama sẽ không có mặt trong buổi trình TNT mà chỉ có một số người đại diện tiếp nhận TNT để đưa lại cho ông ta mà thôi. Biết trước như vậy nhưng chúng tôi vẫn quyết định tham gia chiến dịch trình TNT.

Tại phòng hội, trên bàn chủ tọa người ta thấy:

1. Hội Đồng An Ninh Quốc Gia

của Tòa Bạch Ốc.

Ông Quintan Wiktorowicz, Giám đốc cao cấp của quan hệ đối tác cộng đồng (Senior Director of Community Partnerships). Ông ca ngợi sự hợp tác của Cộng Đồng Việt Nam hải ngoại trong việc ký TNT. Ông đề nghị cộng đồng Việt Nam và Tòa Bạch Ốc phối hợp để cùng hành động. Ông kêu gọi người việt hải ngoại trong đó có thương gia và chuyên nghiệp cùng đứng lên hành động.

2. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ gồm có

các giới chức sau:

lÔng Thomas Debass, giám đốc sáng kiến quan hệ đối tác toàn cầu (Director of Global Partnership Initiative). Ông đã trình bầy về sự quan trọng của người nhập cư và đóng góp vào cộng đồng Hoa Kỳ. Ông cũng đưa thí dụ về người Châu Phi và Châu Mỹ lẫn người Á đông.

lEric Barboriak, Giám đốc Điều hành, Văn phòng Đông Nam Á Châu trong đó có Việt Nam. Ông cũng đề cao sự hợp tác trong Liên Minh ASEAN. Trong đó kể cả Việt Nam.

lÔng Michael Posner, Phụ tá Thứ Trưởng Ngoại Giao, ông cho biết Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam luôn luôn gặp gỡ và đối thoại với giới chức Việt Nam về vấn đề Thương Mại và Nhân Quyền.

Các giới chức Bộ Ngoãi Giao đã trả lời những câu hỏi của thành viên tham dự liên quan đến đàn áp tôn giáo, tù nhân lương tâm, bắt bớ và đàn áp.

Nhìn chung chúng ta thấy đây chỉ là những câu nói của những người cầm quyền. Nói để mà nói. Chính vì vậy trong buổi họp buổi tối tại Nhà Hàng Fortune ngày 05 tháng 03 một số phát biểu trên máy vi âm đã nói thẳng là nhiều người trong tổ chức trình TNT không hài lòng về cung cách của nhà cầm quyền. Họ hoảng hốt khi nhìn thấy con số trên140,000 người việt gốc Mỹ hay người Mỹ gốc Việt đã ký vào TNT. Việt Dzũng, Nguyên văn Khanh và Võ Thành Nhân lên máy vi âm trình bầy. Luật Sư Nguyễn Đỡ Phủ đa cho hay chính ông đã đưa danh sách 130,000 chữ ký để chuyển đến TT Obama.

Theo như trang mạng “We The People”, chính quyền của TT Obama sẽ có thư chính thức để trả lời TNT này.

Cái thái độ miễn làm sao cho đẹp lòng những người vượt ngàn dậm đến Tòa Bạch Ốc này là không từ chối hay gây khó khăn cho những ai hiện diện vào lúc 11 AM để được bước vào phòng họp (Eisenhower Executive Office Building của Phủ Tổng Thống) là một cố gắng của nhân viên Tòa Bạch Ốc. Đã được mang thêm ghế để đủ chỗ ngồi.

Bên trong Tòa Bạch Ốc như vậy.

Bên ngoài Tòa Bạch Ốc thì sao?

Khung cảnh bên ngoài Tòa Bạch Ốc yên lặng và êm đềm trong trật tự. Những chiếc xe cảnh sát nằm yên rải rác khắp nơi. Không thấy cảnh sát viên nào rời xe để giữ trật tự. Từ đằng xa nhìn Tòa Bạch Ốc nghễu nghện đứng xững biểu tượng cái oai hùng và đồ sộ. Vài hạt tuyết phất phơ bay và những hàng cây anh đào lẩn khuất đâu đây đang đâm trồi nẩy lộc chờ đón mùa xuân sắp đến. Như đã được sắp xếp và chỉ dẫn trước từng đoàn người sắp hàng nghiêm chỉnh, áo quần thẳng nếp với hàng biểu ngữ mầu vàng đanh tiến về phía Tòa Nhà Trắng. Trong khi đó những chiếc xe buýt cứ tiếp tục thi nhau đổ người xuống lề đường. Người mỗi lúc một đông. Những đoàn người chia nhau xếp từng hàng. Một vài hướng dẫn viên tay cầm loa kêu gọi gìn giữ trật tự. Những người tham dự hôm nay đến từ nhiều tiểu bang. Có những cặp vợ chồng trẻ đẩy xe, đứa trẻ thơ trên xe đang nhắm mắt yên giấc ngủ ngon lành. Những người tham gia chiến dịch TNT trẻ nhất là em bé 3 tháng và già nhất là 93 tuổi đã không quản ngại đường xá xa xôi để đến Thủ Phủ Hoa Kỳ ủng hộ chiến dịch này.

Niềm kiêu hãnh của Nam California là đoàn Thanh Niên Cờ Vàng cũng bay từ California đến đây để tham dự. Số các em tham dự khá đông trên 20 người. Mục đích của các em là yêu cầu trả tự do ngay tức thời ca nhạc sĩ Việt Khang vừa bị bắt giữ.

Phương Nam hướng về phía tôi kêu lớn: “Con thấy tên chú có trong danh sách vào White House sao bây giờ vẫn còn ở đây!”

Tôi mỉn cười:

“Chú biết! Còn Ngải Vinh đâu? Sao không thấy! Chừng nào các cháu bay về lại Cali?”.

Phương Nam cười rộng miệng mặt đỏ ửng vì trời lạnh và đáp vội: “Ngải Vinh đang lẫn trong đám đông kia kìa chú! Chiều mai tụi con về! Chú ơi! Bay đêm! Sớm hôm sau phải đi làm”.

“Wow! thật gương mẫu! còn ai hơn các cháu đây!” Tôi tiếp lời: “Không một cuộc họp mặt biểu dương nào các cháu vắng mặt! Cờ vàng đã làm chú và tất cả mọi người kiêu hãnh ở Nam Cali và lại càng làm chú mến phục hơn khi thấy các cháu bay cả ngàn dặm đến đây! Biết nói gì nữa đây cháu!”

Từ Tòa Bạch Ốc chắc chắn phải có những giới chức cầm quyền hay người của ông TT Obama đang phóng mắt qua khung kính ra ngoài trời lạnh lẽo lất phất tuyết rơi để nhìn hoặc dò xét những gì đang xẩy ra trước Tòa Bạch Ốc. Tất cả sẽ thấy một rừng cờ vàng ba sọc đỏ đang được hàng ngàn người dơ cao.

Người Mỹ gốc Việt im lặng. Hàng hàng lớp lớp thứ tự, để quên cái già buốt khắt khe của đất trời cùng cất tiếng hát vang động trong không gian. Cả ngàn người từ bốn phương trời tụ tập nơi đây. Tất cả chung một ý chí, chung một ước muốn Họ mong mỏi. Họ ôn hòa bầy tỏ ý nguyện. Họ kêu gọi những ai có thẩm quyền hay nghĩ tới những đồng bào ruột thịt của chúng tôi, vô tội vì yêu quê hương đất nước đang tăm tối trong ngục tù, đang bị hành hạ đánh dập không nương tay. Qúi vị không thể ngồi yên, không thể quên những con người đang bị đối sử như con vật ở đất nước chúng tôi xa xôi vạn dậm!

Chúng tôi trở về Governor House Inn vào lúc quá 15 PM. Trời lạnh không còn sức đi bộ để kiếm xe Buýt đã chở và cho phép chúng tôi quá giang đến đây. Nhưng phương tiện di chuyển tự túc chẳng thiếu nếu chịu khó móc tiền túi để chi vài chục “tì” là sẽ được đưa dến tận nơi tận chốn. Chúng tôi tìm lại cái ấm áp trong căn phòng nhỏ Governor House Inn. Chúng tôi thiếp đi trong giấc ngủ trưa sau khi đã hưởng hương vị một bát cháo cá nóng và ngon miệng.

Một ngày đi qua mau. Buổi chiều ánh đèn đường le lói, vàng vọt xuất hiện. Anh chị Ngọc Thụy đã cẩn thận đến khách sạn để chở chúng tôi đi họp để nghe chương trình đến Quốc Hội ngày hôm sau (03-06-2012). Buổi tối nhà hàng Fortune chật người. Người tham dự đóng $18.00 cho một đầu người để mua vé vào cửa họp mặt. Ban tổ chức cũng cẩn thận kiểm soát, xé vé vào cửa cho người tham dự. Nếu đếm có trên dưới 500 người tham dự. Chúng tôi đến sớm nhưng nhà hàng cũng đã khá đông người. Người tiếp đón chúng tôi cho hay tự do muốn ngồi bàn nào cũng được. Tôi nghĩ ngay đến những người đang ở chung với chúng tôi tại Governor House Inn. Đó là phái đoàn Georgia. Buổi sáng từ phòng ngủ bước ra tôi đa nhìn tháy một chiếc xe buyt lớn đang nổ máy chờ đợi những người đang ăn trong phòng ăn kế cận. Tôi thấy quí vị trong phái đoàn đang căng biểu ngữ trước xe buýt để chụp hình.

Cái khung cảnh này làm tôi nhớ lại năm 1963 đảm nhiệm chức vụ Trại Trưởng Trại Hè Thân Hữu được Viện Đại Học Saigon tài trợ để tổ chức du hành đi nghỉ hè tại Đà Lạt. Sinh Viên thuộc các Phân Khoa Đại Học Saigon đều có quyền tham dự nhưng phải ghi tên trước trong một thời gian hạn định. Chi phí ăn và ở do Viện Đại Học Saigon tài trợ. Tôi có trách nhiệm liên lạc với Cha Viện Trưởng Đại Học Đà Lạt và ông Tăng Kim Tây của Viện Đại Học Sàigon để lo về công việc tổ chức. Tổng cộng khoảng hai trăm Sinh Viên tham dự. Ba hay bốn xe đò chúng tôi không nhớ rõ. Thời gian hai tuần lễ. Chọn nơi để ăn ở và tổ chức. Chương trình du ngoạn, thăm viếng và ngắm nhìn phong cảnh. Buổi tối lại có phần văn nghệ họp mặt. Mệt ơi là mệt. Cuối cùng việc tổ chức du hành thành công mỹ mãn. Khi trở về lại Saigon chúng tôi còn ra đặc san Thân Hữu. Chính việc tổ chức Trại Hè Thân Hữu đã đưa tôi vào sinh hoạt của Tổng Hội Sinh Viên Saigon và cuộc sống văn học nghệ thuật sau này.

Tại nhà hàng Fortune, bữa ăn tối vội vã. Mọi người tham dự được chia thành 50 nhóm để ngày hôm sau 06-03-2012 vào Quốc Hội. Công việc phân chia nhóm cũng chật vật. Du hành từ chỗ ở đến Quốc Hội không khó khăn. Nhưng cái khó khăn là khi đến nơi rồi làm sao mà họp nhóm được. Danh sách người tham dự không theo tiểu bang. Người cùng một tiểu bang lại phải phân tán và đi theo nhóm khác nhau. Cuối cùng cũng xong, ái nấy về phòng để cố gắng đi ngủ sớm vì ngày mai vào Quốc hội. Ngày vào Quốc Hội quan trọng hơn vào Tòa Bạch Ốc. Vì Quốc Hộc là nơi lập pháp, kiến nghị được Dân Biểu và Nghị Sĩ tiếp nhận. Những vị này còn trong nhiệm kỳ nên dễ nói chuyện hơn. Về phần Tòa Bạch Ốc cơ quan hành pháp, chỉ còn mấy tháng là cơ quan sẽ thay đổi nếu tái cử thì không nói gì còn không thì cơ quan hành pháp mới sẽ thay đổi nhân sự. Tất cả sẽ mới hết.

Ngày 6 tháng 03-2012, chiếc xe Buýt thả mọi người xuống trước Quốc Hội. Trời lạnh như cắt thịt. Tất cả xếp hàng đợi chờ ngoài cửa. Trước khi vào bên trong phải qua một gia đoạn kiểm soát an ninh. Đứng đợi ngoài sân để được vào bên trong Quốc Hội cũng mất cả giờ. Đành phải chịu chứ sao. Lọt được vào bên trong tòa nhà Quốc Hội là mừng rồi. Làm sao mà kiếm mà biết nhóm của mình ở đâu. Mỗi người được phát một tập tài liều. Bên trong có 3 dự luật cần phải chuyển đến Dân Biểu hay Thượng Nghị Sĩ để yêu cầu sự ủng hộ.

Chúng tôi chỉ việc kèm Kiến Nghị của VBVNHN vào tập hồ sơ để chuyển đến tay giới chức Đại Diện người dân là thuận tiện nhất. Nhờ ý nghĩ này mà Kiến Nghị được dịch ra Anh Ngữ đã được chuyển đến nhiều Dân Biểu và Thượng Nghị sĩ.

Chúng tôi đi như vậy từ 9 giờ sáng đến chiều, mệt đừ. Nhờ Tuyết Yên lo xa nên mang theo mấy trái cam để trong túi đựng đồ nên cũng đỡ khát để tiếp tục làm việc. Khung cảnh bên trong Quốc Hội người đi lại như mắc cửi. Thật là đông và cũng thật là vui. Vui mừng được nghe hay tiếp chuyện với quí vị trong Quốc Hội cũng rất thích thú.

Đi thật nhiều nơi nhưng đặc biệt văn phòng Dân biểu Ed Royce (Cộng Hòa, CA) đã dành cho phái đoàn khá nhiều thì giờ. Chúng tôi có đặt câu hỏi với ông về nhiều nhà văn nghệ sĩ bị bắt giữ và hành hạ, ông có ý kiến gì. Ông cho biết người được nhắc đến nhiếu nhất là ca nhạc sĩ Việt Khang. Ông cũng còn cho biết được nghe hai bản nhạc đang được mọi người Việt ưa chuộng hiện nay. Khi chúng tôi chuyển đến ông Kiến Nghị của VBVNHN, ông đã trịnh trọng để bao thư ngay trước mặt trên bàn.

Sau khi nói chuyện và đề nghị sự ủng hộ của ông Royce và ông hứa sẽ làm ngay. Trước khi từ biệt TS Nguyễn Đình Thắng có nhắc là buổi chiều hôm nay sẽ có buổi họp mặt để chia tay và mời ông tham dự.

Vị Dân Biểu này nói:

“Chắc bữa ăn này thế nào cũng có món chả giò phải không?”.

Mọi người nghe vậy phá lên cười. Một ông Dân Biểu người Mỹ chính gốc cũng biết đến món ăn quốc hồn quốc túy của người Việt mà người Việt chúng ta không một ai là không biết.

Lời nói đã gây nhiều cảm tình với tất cả mọi người hiện diện. Thoáng nghĩ ông Dân biểu này sao mà không khéo đến thế. Chúng tôi được biết Dân biểu Ed Royce trong kỳ vận động bầu cử trong nhiệm kỳ vừa qua tại Nam California.

Nhìn đồng hồ lúc này cũng hơn một giờ chiều. Chúng tôi dời văn phòng ông Dân biểu để tiếp tục đến chỗ khác. Hành lang dài thăm thẳm, người nào người nấy đi như chạy. Một chàng trai trẻ nhìn thấy tôi kệ lệ vai đeo máy hình, tay sách chiếc cặp tài liệu, khi nhìn thấy chiếc cặp khác nặng, đã không ngần ngại đề nghị ngay:

“Bác đưa con sách đỡ giùm cặp này đi”, chưa xong người thanh niên còn tiếp lới:

“Bác có đói không? Phải ăn đỡ chút gì chứ bác! Chúng mình phải đi từ nay đến chiều đấy bác ơi! Ăn uống lấy sức! Bác ơi!”.

Vừa nói anh vừa chỉ vào mấy chiếc tủ máy đang chạy ầm ầm có chứa thức ăn gói sẵn sàng ăn ngay phòng bên cạnh. Phòng ăn có bàn ghế hẳn hoi!

Tôi vội vã trả lời:

“Chương trình có nghỉ để ăn trưa mà cháu?”

Người thanh niên tiếp lới:

“Mạnh ai nấy lo! Tự túc bác ạ!”

Cuộc trao đổi ngắn chấm dứt khi tất cả mọi người ùn ùn kéo tới và tụ lại để chờ thang máy. Tôi ngoảnh đi ngoảnh lại không thấy chàng trai trẻ đâu, có lẽ chiều cao thân thể của mình không sánh được với đám người đủ sắc da nên chịu thua. Người chờ đợi lúc này đông nghẹt gồm đủ thành phần và loại người, da trắng, da đen và da vàng lẫn lộn. Đông như chợ.

Cũng may mà tôi không nhờ cậu ta mang hộ chiếc cặp đựng nhiều giấy tơ hay chiếc máy hình. Nếu không thì chiếc cặp tay hay máy hình khoác trên vai đã trong tay người lạ! Bây giờ biết hỏi ai đây!

Tôi kéo Tuyết-Yên tránh vào chỗ vắng người để nhường chỗ cho đám đông. Lúc này nhìn lại mình đã mất liên lạc với nhóm người cùng đi. Nhóm người này thiếu người nên nhận chúng tôi nhập vào trong lúc bát nháo không biết ai với ai và ngay cả team leader nữa!

Tựa lưng vào tường nghỉ chân, tôi mường tượng những giây phút trôi qua khi vừa làm nhiệm vụ đưa khi đưa Kiến Nghị cho Honorable Judy Chu, Dân biểu 32 nd District, California. Khi nhận Kiến Nghị của VBVNHN bà Chu đã dành cho chúng tôi vài phút để Tuyết Yên chụp hình. Bà mỉm cười chia tay chúng tôi.

Nhìn vào trong phòng bên bỗng tôi thoáng nhận ra GS Nguyễn Ngọc Bích đắng tất tưởi ngó trước nhìn sau, vẻ vội vã tìm kiếm.

Tôi cất tiếng hỏi:

“Chào anh Bích! Anh đang tìm kiếm ai vậy?

GS Bích nắm chặt tay tôi vội vã trả:

“Mừng gặp anh! Tôi đang kiếm nhóm 25 để hương dẫn họ vào văn phòng Nghị Sĩ”.

Anh chỉ nói được như vậy để rồi chạy vội vào hành lang không kịp chia tay.

Khi trời đã về chiều chúng tôi thấy công việc làm đã khả đầy nên trở lại Governor House Inn để sắp xếp hành lý ngày mai về.

Cuộc hành trình ngồi trong 4 chuyến bay khác nhau gần 6 tiếng đồng hồ mỗi lần đi cũng như về. Hơn bốn giờ chờ đợi máy bay cất cánh. Ba ngày liên tiếp làm việc không ngừng. Tôi nghĩ công việc đã thực hiện xong. Khi trở về lại California, thở phào nhẹ nhõm.

Chúng tôi lại đầm mình vào công việc thường nhật.

Sáng kiến trang mạng “We The People” đã biểu tượng một tiến bộ theo đúng trào lưu của không gian và thời gian. Chúng ta đã thích hợp với hoàn cảnh. Chúng ta hòa đồng trong một xã hội thật xa lạ. Chúng ta hấp thụ và tiêu hóa được văn minh tiến bộ. Chúng ta thấu hiểu đời sống cũng như thời giờ của người dân Mỹ.

Nhìn vào đám đông lớp lang trật tự của những người đã gây niềm xúc động cho những ai có đôi chút suy tư. Nguyên nhân nào đã thúc đẩy chúng ta phải đến đây nhỉ?

Đi xa hơn khi nhìn đám đông đang đội tuyết phơi mình trong cái giá lạnh chúng ta đã chứng kiến những mái đầu xanh, những mớ tóc hai mầu và những mái tóc bạc phơ. Tất cả cho ta ý niệm về tuổi tác. Hỗn độn trong đó có những người nghỉ hưu. Có người đang trong thương trường. Có người đang bận công việc để kiếm sống. Có những thanh thiếu niên đang chúi đầu vào sách vởi, mài miệt trên những hàng chữ trong việc ganh đua với đời. Đủ mặt ngành nghề. Thời gian là tiền bạc. “We The People” cho ta cơ hội bầy tỏ. Trang mạng khiến chúng ta hành động. Con đường đi thênh thang, bằng phẳng. Chúng ta đã dấn thân để bước vào và không ngại ngần. Ngoảnh nhìn lại quãng đường mấy chục năm qua đi tìm tự do và hôm nay thái độ của chúng ta đã được minh chứng rõ ràng. Niềm kiêu hãnh quốc gia dân tộc được tôn kính.

Vũ Văn Tùng

25-03-2012


  

Ngày 20 tháng 4-2012
Kính gửi quí Văn Thi Hữu
Chúng tôi vừa nhận được thơ phúc đáp từ Toà Bạch Ốc về Thỉnh Nguyện Thư ngày 6 tháng 3-2012.
Xin thông báo đến quí Văn Hữu.
Trân trọng
TM BCH VBVNHN
Vũ Văn Tùng

----- Forwarded Message -----
From: The White House <info@messages.whitehouse.gov>
To: vbvnhn2011@yahoo.com
Sent: Friday, April 20, 2012 3:12 PM
Subject: Petition Response: Pursuing Progress on Human Rights with Vietnam
The White House
 
Pursuing Progress on Human Rights with Vietnam
By Michael Posner, Assistant Secretary for Democracy, Human Rights and Labor at Department of State
I would like to thank all of you who signed this petition underscoring Americans' concern for human rights in Vietnam and the United States-Vietnam relationship. As our dialogue with Vietnam evolves, we are especially cognizant of the views of the Vietnamese community in the U.S.
The United States will remain diligent in pursuing progress on human rights in our high-level engagement as we pursue a wide array of security, economic, and strategic interests with Vietnam. In our discussions with the Vietnamese government, we emphasize that progress on human rights, including the release of political prisoners and freedom of religion, is a necessary part of improving United States-Vietnam relations. Secretary of State Clinton raised our human rights concerns with President Sang when they met at the November 2011 Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) meeting in Honolulu, Hawaii. U.S. Ambassador to Vietnam David Shear has raised similar concerns in all of his high-level meetings since arriving in Vietnam last August, and he and the Mission regularly engage Vietnamese government officials, nongovernmental organizations, and other individuals as part of our Government's commitment to promote greater respect for human rights in Vietnam.
During the annual United States-Vietnam Human Rights Dialogue meeting in November, I, along with Ambassador-At-Large for International Religious Freedom Suzan Johnson Cook and other high-level officials, urged Vietnam to release all political prisoners, strengthen religious freedom, ratify and implement the Convention Against Torture, and take other steps to protect and promote universal human rights.
My colleague, Kurt Campbell, Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs, underscored these concerns directly with Vietnamese officials during his most recent visit to Hanoi on February 2. Read a transcript of his press conference in Hanoi here (PDF).
In addition, our engagement with Vietnam on trade, including through its interest in the Generalized System of Preferences (GSP) and its participation in the Trans-Pacific Partnership (TPP) negotiations, has provided opportunities to raise these issues. Both GSP and TPP include commitments to labor rights protections, including freedom of association.
The Obama Administration is committed to an ongoing dialogue with the Vietnamese American community. On March 5, 2012, my colleagues and I participated in a briefing held by the White House Office of Public Engagement for 165 Vietnamese Americans from 30 states who work across diaspora communities in order to promote human rights, global partnerships, and opportunities for Vietnamese abroad. During the meeting, we stressed that human rights issues are a key component of ongoing discussions with Vietnam and that the United States continuously engages Vietnam on human rights through many different channels, including the annual United States-Vietnam Human Rights Dialogue.
I encourage everyone involved in this petition to continue to express your views and concerns to the Administration, and most importantly to the Vietnamese government. I also encourage you to follow our work on http://www.humanrights.gov. (Also, see the State Department's 2010 Human Rights Report for Vietnam and the latest International Religious Freedom Report for Vietnam).
We look forward to meaningful dialogue and partnerships with your community in the future.
Stay Connected

Theo đuổi tiến bộ về nhân quyền với Việt Nam
Michael Posner, Phụ tá Ngoại trưởng đặc trách Nhân quyền và Lao động
Tôi xin cảm ơn tất cả quý vị đã ký thỉnh nguyện thư này, nêu bật mối quan tâm của người Mỹ đối với nhân quyền tại Việt Nam và mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Trong lúc chúng tôi tiếp tục đối thoại với Việt Nam, chúng tôi đặc biệt chú ý đến quan điểm của cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ sẽ vẫn kiên trì theo đuổi những tiến bộ về nhân quyền trong khi giao tiếp ở cấp cao, đồng thời theo đuổi nhiều lợi ích về an ninh, kinh tế, và chiến lược với Việt Nam. Trong các cuộc thảo luận của chúng tôi với chính phủ Việt Nam, chúng tôi nhấn mạnh rằng tiến bộ về nhân quyền, trong đó có việc thả tù chính trị và tự do tôn giáo, là một phần cần thiết để cải thiện quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Bộ trưởng Ngoại giao Clinton đã nêu lên mối quan tâm của Hoa Kỳ về nhân quyền với Chủ tịch nước Sang khi hai vị gặp nhau hồi tháng 11 năm 2011 tại hội nghị Hợp tác Kinh tế châu Á- Thái Bình Dương (APEC) họp tại Honolulu, Hawaii. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shear đã nêu lên các quan tâm tương tự trong tất cả các cuộc họp cấp cao của ông kể từ khi đến Việt Nam hồi tháng 8 năm ngoái, và ông và đại sứ quán thường xuyên giao tiếp với các giới chức chính phủ Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ, và nhiều người khác, trong khuôn khổ việc thực hiện quyết tâm của chính phủ Hoa Kỳ thúc đẩy cho nhân quyền được tôn trọng nhiều hơn ở Việt Nam.
Trong cuộc Đối thoại thường niên về Nhân quyền giữa Hoa Kỳ và Việt Nam hồi tháng 11, tôi cùng Đại sứ lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế Suzan Johnson Cook và một số giới chức cao cấp khác, đã hối thúc Việt Nam trả tự do cho tất cả các tù chính trị, tăng cường tự do tôn giáo, phê chuẩn và thực thi Công ước Chống Tra tấn, và thực hiện các biện pháp khác để bảo vệ và thăng tiến các quyền phổ quát của con người.
Đồng nghiệp của tôi, Kurt Campbell, Phụ tá Ngoại trưởng đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương, đã trực tiếp nhấn mạnh các quan tâm này với các giới chức Việt Nam trong chuyến đi thăm gần đây nhất của ông đến Hà Nội ngày 2 tháng 2. Xin mời đọc bản ghi lại cuộc họp báo của ông ở Hà Nội tại đây (PDF).
Ngoài ra, sự giao tiếp của chúng tôi với Việt Nam về thương mại, bao gồm lợi ích của Việt Nam trong Hệ thống Ưu đãi Thuế quan Phổ cập (GSP) và sự tham gia của Việt Nam vào các cuộc đàm phán về hiệp định Quan hệ Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), đã cung cấp những cơ hội để nêu lên các vấn đề này. Cả hai vấn đề GSP và TPP đều bao gồm những cam kết bảo vệ người lao động, kể cả quyền tự do lập hội.
Chính quyền của Tổng thống Obama cam kết tiếp tục đối thoại với cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Ngày 5 tháng 3 năm 2012, các đồng nghiệp của tôi và tôi đã tham gia một buổi thuyết trình được Văn phòng Giao tiếp với Quần chúng của Tòa Bạch Ốc tổ chức, dành cho 165 người Mỹ gốc Việt đến từ 30 tiểu bang đang làm việc trong nhiều cộng đồng người Việt khắp nơi để thúc đẩy nhân quyền, sự hợp tác toàn cầu, và cơ hội cho người Việt Nam ở nước ngoài. Trong buổi thuyết trình này, chúng tôi nhấn mạnh rằng vấn đề nhân quyền là một thành phần then chốt của các cuộc thảo luận đang tiếp diễn với Việt Nam, và rằng Hoa Kỳ tiếp tục giao tiếp với Việt Nam về nhân quyền thông qua nhiều phương tiện khác nhau, trong đó có cuộc Đối thoại thường niên về Nhân quyền giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.
Tôi khuyến khích tất cả những ai tham gia vào thỉnh nguyện thư này tiếp tục bày tỏ quan điểm và quan tâm của mình với chính quyền Hoa Kỳ, và quan trọng nhất là với chính phủ Việt Nam. Tôi cũng khuyến khích quý vị theo dõi công việc của chúng tôi tại: http://www.humanrights.gov. (Ngoài ra, xin xem Báo cáo Nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về Việt Nam năm 2010Báo cáo mới nhất về Tự do Tôn giáo Quốc tế liên quan đến Việt Nam).
Chúng tôi mong muốn được đối thoại và hợp tác có ý nghĩa với cộng đồng của quý vị trong tương lai.
The above response applies to the following 1 petition
150,945 Signatures
Creating a duplicate or similar petition will make it harder for you to get an official response. Instead, sign and help promote the one that has already been created.
Recent Response

Vài hình ảnh buổi lễ Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 37 & Kỷ niệm 9 năm thành lập Tương đài do Ủy ban Xây Dựng Tượng Đài Chíến Sĩ Việt Mỹ tổ chức vào lúc 11:00 giờ trưa ngày Chủ nhật 29 tháng 4, 2012 tại Khuôn Viên Tượng Đài.

Tượng đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ-Westminster
(Photo by Dung Nguyen/Boeing-Long Beach
(Photo by Dũng Nguyen/Boein/Long Beach)
US Navy Thiếu tá Mục sư Leo Lynch
Hoà thượng Thich Chánh Lạc, Phó Chủ tịch GHPGVNTN VP2 Viện Hoá Đạo
Ông Frank Fry, Cựu Thị Trưởng TP Westminster, Chủ tịch Uỷ Ban xây Dựng Tượng Đài Chiến sỹ Việt Mỹ Westminster
Quốc ca Hoa Kỳ
Đại diện thế hệ thứ 2 thuôc đoàn Thanh Niên Phó Đức Chính, Quảng Nguyện & Tuấn Phan

Ngày Thuyền Nhân tại Nam California( Nguồn tin từ ViệtHải Trần)

 
NGÀY THUYN NHÂN TẠI LITTLE SAIGON, NAM CALI.
(Vy Tuấn SGT) - Cuc di tn ca hàng trăm ngàn người Vit sau biến c đau thương 30 tháng 4 năm 1975 đã làm cho c thế gii bàng hoàng xúc đng, hình nh nhng chiếc thuyn nan vi đy người già tr, ln bé, ngn ngang trên bin khơi, nhng câu chuyn thương tâm không th nào k xiết, lch s thuyn nhân Vit Nam đã viêt nên bng m hôi máu & nước mt. Đã hơn 37 năm qua nhưng mi năm c đến mùa tháng 4 người Vit t nn cho dù sng bt c nơi đâu đau thương cũ như tr li trong tâm trí mi người.
Trong hành trình tìm T Do c mt người đến được bến b thì có mt người hay hơn thế na đã phi b mình trên bin c hay trong rng sâu, trong mi gia dình người Vit đu có mt câu chuyện thương tâm v vượt bin.
Đ tưởng nim nhng đng bào kém may mn ra đi tìm t do nhưng không đến được bến b, Anh ch nhà báo Thái Tú Hp, Ái Cm khởi xướng hơn mười mấy năm qua bằng tâm nguyện của anh chị về chiếc tàu vượt biển bị bão tố đánh vào bờ tử nạn 13 người và đã kết hợp cùng mt s thân hu như Vit Dzũng, Chí Thiện, Minh Phượng - Giám đốc Radio Bolsa, Ông Bà bác sĩ Phm Hng Sơn, GS. Vân Bằng phu nhân chánh án Nguyn Trng Nho, Bác sĩ Ngô Phùng H, Lut sư T Huy Hoàng, Khúc Minh, Tâm Đan, Tăng Khánh Hin, Bch Hng, Thái Doanh Doanh, cùng thành lập U Ban Thc Hin Đài Tưởng Nim Thuyn Nhân Vit Nam vi s ym tr ca Cng Đng người Vit ti Nam California hình thành Đài Tưởng Nim Thuyn Nhân mang ý nghĩa Tâm Linh & Lch S ti thành ph Westminster nơi có Little Saigon được mnh danh là th đô ca người Vit t nn và được khánh thành ngày 25 tháng 4 năm 2009.
Đ th hin tinh thn đoàn kết, hp nht vi các hi đoàn nên Ngày Thuyn Nhân được t chc trong chui sinh hot Ngày Tưởng Nim Quc Hn 30 tháng 4.
- Để tưởng niệm Quốc Hận 30-4 lễ xuất phát treo Quốc Kỳ Mỹ Việt trên các phố chính tại Little Saigon. Lễ xuất phát vào lúc 12:00 PM thứ Bảy 21-4-2012
- Lễ treo cờ Việt-Mỹ tại thành phố Rosemead vào Ngày thứ Sáu 27-4-2012 từ 5:00 PM do Cộng Đồng Người Việt Los Angeles thực hiện.
- Đại Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4-2012 tổ chức vào ngày Thứ Bảy 28-4-2012 từ 6:00 PM tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ do Ủy Ban Tổ Chức Quốc Hận 30-4 tại Nam Cali thực hiện.
- Lễ Tưởng Niệm Ngày Thuyền Nhân Việt Nam tại Tượng Đài Thuyền Nhân trong khuôn viên Nghĩa Trang Westminster Memorial Park vào Chủ Nhật 29-4-2012 lúc 1 giờ đến 4 giờ.
- Lễ Thắp Hương Tưởng Niệm 30-4 vào ngày Thứ Hai 30-4-2012 tại trung tâm Little Saigon, Nam Cali.
Năm 2012 ti khuôn viên Westminster Memorial Park Ngày Thuyn Nhân đã được U Ban Xây Dng Tượng Đài Thuyn Nhân t chc ln th 3 vi s tham d khoảng một ngàn Đồng Hương. Quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn Giáo như Hòa Thượng Thích Viên Thành và Chư Tôn Đức Văn Phòng II Viện Hóa Đạo GHPGVNTN - Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, Linh Mục Mai Khải Hoàn, Chủ tịch Liên Tôn Hải Ngoại Hiền tài Phạm Văn Khảm và đạo hữu Cao Đài Thánh Thất, Mục Sư David Huỳnh, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, Hòa Thượng Thích Minh Nguyện, Luật Sư Phạm Văn Phổ, Chủ tịch Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, và Luật sư Trần Sơn Hà trong Ban đại diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia, Các Hội Đoàn, Gia đình CTCT QL.VNCH, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam Cali, Trung Tâm Tây Nam Tập Thể Chiến Sĩ VNCH/HN, Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị QN-ĐN, Thanh Niên Cờ Vàng, Khuôn Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Los Angeles, Luật sư Phạm Kim Long, LS. Nguyễn Trọng Thiện, BS. Bùi Xuân Dương, BS. Phạm Quang Tố, BS. Nguyễn Văn Thái, Ông Hứa Trung Lập (nhân viên Westminster Memorio Park) và các Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ từng chiến đấu tại Việt Nam trước năm 1975. Các Đoàn Thể Quốc Gia, hầu hết các Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí Nam Cali đều có mặt...
Đúng 1 gi trưa Chủ Nhật Ngày 29-4-2012 bui l được bt đu vi nghi thc rước Quc Quân Kỳ vào v trí hành l do Liên Hi Cu Chiến Sĩ trong quân phục Hải Lục Không Quân oai nghi của QL.VNCH thực hiện.
Nghi thc chào quc kỳ VNCH, Hoa Kỳ, phút mc nim (do ban tù ca Xuân Đim & Câu Lc B Tình Ngh Sĩ đm trách).
Nhà thơ Thái Tú Hp đi din ban t chc phát biu:
Kính thưa quý vị,
Nếu không có Ngày Quốc Hận 30-4-1975 đánh dấu là ngày đau thương bi thảm nhất trong lịch sử Dân Tộc Việt Nam sẽ không có biến cố hàng triệu người Việt rời khỏi quê hương yêu dấu ra đi tìm Tự Do - Nhân Phẩm và Nhân quyền. Và đã có hàng trăm ngàn thuyền nhân, bộ nhân tử nạn trên biển Đông và trong rừng núi biên giới Miên Việt. Đó là lí do chính đáng Ủy ban Thực Hiện Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam với sự yểm trợ của Cộng Đồng Người Việt tại Nam Cali đã hình thành Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân mang ý nghĩa tâm linh và lịch sử trong khuôn viên nghĩa trang Westminster Memorial Park ngày 25-4-2009. Vài tháng sau đó đã được Hội Đồng Thành Phố Westminster ban hành nghị quyết 4257 đồng thuận Ngày Thuyền Nhân Việt Nam vào ngày cuối tháng 4 hằng năm. Để thể hiện tinh thần đoàn kết và hợp nhất với các Hội Đoàn nên Ngày Thuyền Nhân được tổ chức trong chuỗi sinh hoạt Ngày Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4 tại thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn cộng sản Nam California. Năm nay 2012 tiếp tục long trọng tổ chức lần thứ 3 tại Đài Tưởng niệm Thuyền Nhân trong khuôn viên Westminster Memorial Park này. Đối với cộng đồng người Việt chúng ta xem như ngày giỗ kỵ chung để đồng hương quy tụ về đây thắp nén nhang tưởng niệm và cầu nguyện đến hàng trăm ngàn chư hương linh thuyền nhân - bộ nhân sớm siêu thoát. Chúng ta hãy nhất tâm thể hiện đức tin bằng những lời cầu nguyện sẽ tạo nên năng lực mãnh liệt chuyển hóa tâm linh hiệu nghiệm. Và để nhắc nhở đến các thế hệ con cháu về nguyên nhân người Việt chúng ta hiện hữu tại xứ sở Hoa Kỳ và các Quốc Gia có Tự Do - Dân Chủ - Nhân Quyền trên thế giới.
Nhất là chúng ta nêu cao cái giá của Tự Do mà thế hệ chúng ta đã phải trả bằng máu và nước mắt mà mỗi thuyền nhân bộ nhân là một sứ giả mang thông điệp chuyển đạt đến cho nhân loại. Chúng ta luôn ý thức con người tạo nên lịch sử chứ không phải lịch sử tạo nên con người. Cho dù ở chân trời tha phương, chúng ta vẫn hướng về nguồn cội để ước mơ sẽ có một ngày chế độ Cộng sản không còn tồn tại. Dân tộc Việt Nam sống trong Thanh Bình Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền thực sự. Chúng ta sẽ trở về chung sức xây dựng một Việt Nam thịnh vượng trong cộng đồng lớn mạnh của thế giới.... Trân trọng kính chào quý liệt vị...
BS. Lê Hồng Sơn phát biểu bằng tiếng Anh với nội dung sau khi Cọng Sản cưỡng chiếm miền Nam đã có cả triệu người bỏ nước ra đi và đã có hàng trăm ngàn thuyền nhân và bộ nhân đã tử nạn trên đường vượt biển vượt biên tìm Tự Do. Hiện tượng Thuyền Nhân là những trang sử bi thương nhất trong lịch sử của nhân loại của thế kỷ 20. Chúng ta luôn nhắc nhở đến các thế hệ mai sau hiểu biết về những thăng trầm đau thương trong cuộc hành trình tìm Tự Do và Nhân Quyền...
Ban tù ca Xuân Đim trình bày bài hát v thuyn nhân thật cảm động.
Quý v dân c phát biu & tng bng tưởng lc. Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou Correa được mời lên phát biểu và Ông tặng bản lưu niệm cho Ban Tổ Chức. Giám Sát viên Janet Nguyễn cho biết cô cũng là một thuyền nhân nên rất cảm xúc khi đến tham dự Ngày Thuyền Nhân vì những hình ảnh đau thương của Thuyền Nhân cô không bao giờ quên; Phó Thị Trưởng Tạ Đức Trí bày tỏ cảm tưởng rất vinh dự được hỗ trợ nồng nhiệt về nghị quyết chấp thuận Ngày Thuyền Nhân của Hội Đồng Thành Phố Westminster. Dân biểu Tiểu Bang Joe Solorio cũng được tổ chức mời lên phát biểu. Cùng với sự hiện diện các vị Dân biểu, Nghị viên Việt Mỹ thuộc các thành phố Fountain Valley, Santa Ana và Long Beach...
Ban hp ca Câu lc b Tình Ngh Sĩ trình bày bài hát v diễn tả thảm cảnh đau thương trên Bin đông.
Nghi thc cu nguyn do quý v đi din các tôn giáo thc hin. Những giây phút trầm lắng với tiếng Kinh Cầu Nguyện theo mỗi tôn giáo đã làm cho một số đồng hương cảm động bật khóc vì tưởng nhớ đến những người thân yêu trong gia đình bị tử nạn trên biển đông... hòa cùng với những lời Cầu Nguyện cho những hương linh hương hồn sớm vãn sanh về cõi Niết Bàn và Thiên Đàng nơi thế giới của An Bình Vĩnh Cửu...
Những chiếc bong bóng thả lên cao giữa trời trong xanh. Và cuối cùng là lời cảm tạ của Ban Tổ Chức.
Chương trình chm dt vào chiu cùng ngày
° Vi Tuấn - tường trình từ Westminster, California.
THƯ CẢM TẠ
CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN
Trân trọng cảm tạ và tri ân:
- Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo
- Quý vị Dân Cử Nam Cali
- Quý vị Cộng Đồng, Hội Đoàn, Đảng Phái Quốc Gia
- Liên hội cựu chiến sĩ VNCH Nam Cali
- Trung tâm Tây Nam Tập Thể Chiến Sĩ VNCH / Hải Ngoại
- Quý Cơ Quan Truyền Thông Và Báo Chí Nam Cali
- Đạo hữu Chùa Diệu Pháp và Chùa Điều Ngự
- Ban tù ca Xuân Điềm
- Câu Lạc Bộ Tình Nghệ sĩ
- Quý đồng hương và gia đình thân nhân đã
tử nạn trên đường tìm Tự Do và Nhân Quyền
Nếu không có ngày Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4 đánh dấu ngày tang thương của dân tộc sẽ không có biến cố hàng triệu người Việt đã rời khỏi quê hương yêu dấu dấn thân đi vào con đường hiểm nguy đầy máu và nước mắt để tìm Tự Do, Nhân Bản và Nhân Quyền. Và đã có hàng trăm ngàn đồng hương đã tử nạn, hiện tượng bi thảm nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam và trên thế giới. Đó là lý do chính đáng cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản hình thành Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam trong nghĩa trang Westminster Memorial Park. Và hằng năm vào ngày chủ nhật cuối tháng 4 chúng ta có Ngày Tưởng Niệm Thuyền Nhân qua tinh thần nghị quyết 4257 do Hội đồng thành phố Westminster đồng thuận và ban hành. Tuy nhiên thể hiện tinh thần đoàn kết hợp nhất với các hội đoàn, đoàn thể trong chuỗi sinh hoạt tưởng niệm ngày Quốc Hận 30-4 liên tục như các năm qua, Ủy ban thực hiện Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân đã tổ chức lễ tưởng niệm hoàn mãn vào chủ nhật ngày 29-4-1012 trong khuôn viên Peek Family với khoảng một ngàn người tham dự. Quý vị đã đến bằng tất cả tấm lòng chân thành Tưởng Niệm và Cầu Nguyện đến những hương linh - linh hồn Thuyền nhân - Bộ nhân đã tử nạn sớm được siêu thoát. Họ thực sự được an nghỉ trong ngôi mộ chung ấm áp giữa trái tim tinh thần người Việt hải ngoại.
Những thành quả đạt được là nhờ sự tiếp tay nồng nhiệt của tất cả quý vị. Chúng tôi vô cùng tri ân và cảm tạ.
Nếu có điều chi sơ xuất kính mong quý vị niệm tình tha thứ.
TM. Ủy Ban Thực Hiện Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam Nam Cali
Thái Tú Hạp - Việt Dzũng - BS. Lê Hồng Sơn
 
.
__._,_.___

Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Họp Mặt Thường Niên

(05/24/2012) (Xem: 312)
Westminster (Bình sa)- -Văn Bút Việt nam Hải Ngoại, nhiệm kỳ 2011-2013, phối hợp cùng Trung Tâm Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ tổ chức buổi Họp Mặt Thường Niên, vào Chủ Nhật 20-5-2012 tại nhà hàng Seafood Palace, hơn 200 quan khách và thành viên Văn Bút tham dự, trong số có GS Nguyễn Xuân Vinh, GS Nguyễn Phúc Bửu Tập, Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết, Tiến Sĩ Phạm Kim Long, Nhà Văn Trần Thy Vân, cựu Chủ Tịch Trung Tâm Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ, LS Nguyễn Xuân Nghĩa, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali và Phu Nhân, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ có Nha Sĩ Cao Minh Hưng và Phu Nhân, Nhà Thơ Nguyễn Tiến Quỳnh Giao và Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, đặc biệt có Nhà Văn Nguyễn Thế Giác đến từ TX...

Điều hợp chương trình là các nhà thơ Lê Anh Dũng, Trần Phong Vũ, Nguyễn Thị Mắt Nâu và Thúy Quỳnh.

Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm, tiếp theo Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, Dược Sĩ Văn Vũ Văn Tùng lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của toàn thể qúy vị, nhân dịp nầy ông cũng nhắc lại một số qúa trình hình thành cũng như hoạt động của Trung Tâm Văn Bút Việt Nam, Ông nhắc lại Văn Bút Quốc Tế được thành lập năm 1921 do Bà Catherine Dawson Scott và vị Chủ Tịch đầu tiên là John Galsworthy, mục đích chính của Văn Bút Quốc Tế là: Quảng bá văn hóa, Văn bút Quốc tế hô hào dùng văn chương chữ nghĩa để nâng cao đời sống xã hội và văn hóa trong cộng đồng, văn thi sĩ đóng vai trò quyết định trong vấn đề nầy. Đi xa hơn nữa Văn Bút Quốc Tế đã đưa ra chủ đề bảo vệ quyền tự do tư tưởng, tiếng nói của những nhà văn phải được tôn trọng, Văn Bút Quốc Tế chống đối lại hành động đàn áp, kiểm duyệt, tù đày hay đánh đập, hành hạ những văn nghệ sĩ...

Trong hình: các thành viên trong Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại và Ban Chấp Hành Trung Tâm văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ.
Cuối cùng có Thỉnh Nguyện Thư yêu cầu Chính Phủ Mỹ và các quốc gia trên thế giới cần quyết liệt đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải thực thi những điều khoản:

-Tôn trọng nhân quyền như đã nêu trong Hiến Chương Liên Hiệp Quốc mà chính nhà nước cộng sản Việt Nam đã ký và công nhận.

- Ngay lập tức đình chỉ mọi bắt bớ giam cầm hay dùng bạo lực đối với những nhà ái quốc, những vị tu hành và những văn nghệ sĩ.

-Trả tự do cho tất cả những ai đang bị giam giữ hiện nay, vì đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, rư tưởng và vẹn toàn lãnh thổ.

- Quyền tự do tín ngưỡng và tự do tư tưởng cũng như quyền sở hữu ruộng đất và tài sản phải tôn trọng tuyệt đối và không xâm phạm.

Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại sát cánh cùng cộng đồng người Việt quốc gia tỵ nạn cộng sản trong công cuộc đấu tranh chung hiện nay...

Tiếp theo Nhà Văn Nguyễn Hữu Của, Chủ Tịch Trung Tâm Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của tất cả qúi vị trong buổi họp mặt hôm nay. Sau đó toàn thể Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại và Ban Chấp Hành Trung Tâm Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ lên ra mắt đồng hương thân hữu. Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại gồm có: Chủ Tịch,Vũ Văn Tùng; Đệ Nhất Phó Chủ Tịch, Nguyễn Thế Giác; Đệ Nhị PCT, Phạm Nguyên Lương; Tổng Thư Ký, Đinh Mộng Lân; Thủ Qũy Vũ Thùy Nhân.

Ban Đại Diện Vùng Tây Nam Hoa Kỳ gồm: Chủ Tịch, Nguyễn Hữu Của; Đệ Nhất PCT, Trần Đức Hân; Đệ Nhị PCT, Mai Thanh Truyết; Tổng Thư Ký, Lê Anh Dũng; Thủ Qũy, Vũ Tuyết Yên.

Trong dịp nầy Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại cũng đã cho phát hành "Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại" Số 1 dày 320 trang với nhiều tài liệu và bài vở giá trị do các văn thi hữu đóng góp.

Cũng có văn nghệ đặc sắc do Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ và ca sĩ thân hữu trình diễn.

Mọi chi tiết liên lạc: (714) 891-9972, (714) 326-5558, (562) 436-8998 hoặc Email: VBVNHN2011@yahoo.com hay vào trang web: www.vanbutvietnamhaingoai.com

VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI HỌP MẶT THƯỜNG NIÊN
Westminster (Bình sa)-- Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, nhiệm kỳ 2011-2014, phối hợp cùng Văn Bút Vùng Tây Nam Hoa Kỳ tổ chức buối Họp Mặt Thường Niên, vào Chủ Nhật 20-5-2012 tại nhà hàng Seafood Palace, hơn 200 quan khách và thành viên Văn Bút tham dự, trong số có GS Nguyễn Xuân Vinh, Nhạc sĩ Anh Bằng, GS Nguyễn Phúc Bửu Tập, Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết, Tién Sĩ Phạm Kim Long, Ðại T á Lê Khắc Lý, Chủ tịch Cộng Ðng Nam Cali, Nhà văn Trần Thy Vân, cựu Chủ Tịch Trung Tâm Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ, LS Nguyễn Xuân Nghĩa, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali và Phu Nhân, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ có Nha Sĩ Cao Minh Hưng và Phu Nhân, BS Trần Mnh Ngô, Nhà Thơ Nguyễn Tiến Quỳnh Giao và Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, đặc biệt có Nhà Văn Nguyễn Thế Giác đến từ TX...
Giới thiệu: Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại và Ban Ðại Diện Vùng Tây Nam Hoa Kỳ
Điều khiển chương trình là các nhà thơ Lê Anh Dũng, Trần Phong Vũ, Nguyễn Thị Mắt Nâu và Thuý Quỳnh.
Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hoà, Hoa Kỳ, phút mặc niệm, tiếp theo Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải ngoại, Dược Sĩ Nhà Văn Vũ Văn Tùng lên ngỏ lời chào mừng và cám ơn sự hiện diện của toàn thể quý vị, nhân dịp nầy ông cũng nhắc lại một số quá trình hình thành cũng như hoạt động của Trung Tâm Văn Bút Việt Nam.
Ông nhắc lại Văn Bút Quốc Tế được thành lập năm 1921 do Bà Catherine Dawson Scott và vị Chủ Tịch đầu tiên là John Galsworthy, mục đích chính của Văn Bút Quốc Tế là: Quảng bá văn hoá, Văn bút Quốc Tế hô hào dùng văn chương chữ nghĩa để nâng cao đời sống xã hội và văn hoá trong cộng đồng, văn thi sĩ đóng vai trò quyết định trong vấn đề nầy.
Chủ Tịch Vũ Văn Tùng ngỏ lời trước cử tọa.
Đi xa hơn nữa Văn Bút Quốc Tế đã đưa ra chủ đề bảo vệ quyền tự do tư tưởng, tiếng nói của những nhà văn phải được tôn trọng, Văn Bút Quốc Tế chống đối lại hành động đàn áp, kiểm duyệt, tù đày hay đánh đập, hành hạ những văn nghệ sĩ...
Cuối cùng có Thỉnh Nguyện Thư yêu cầu Chính Phủ Mỹ và các quốc gia trên thế giới cần quyết liệt đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải thực thi những điều khoản:
-Tôn trọng nhân quyền như đã nêu trong Hiến Chương Liên Hiệp Quốc mà chinh nhà nước cộng sản Việt Nam đã ký và công nhận.
-Ngay lập tức đình chỉ mọi bắt bớ giam cầm hay dùng bạo lực đối với những nhà ái quốc, những vị tu hành và những văn nghệ sĩ.
-Trả tự do cho tất cả những ai đang bị giam giữ hiện nay, vì đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, tư tưởng và vẹn toàn lãnh thổ.
-Quyền tự do tín ngưỡng và tự do tư tưởng cũng như quyền sở hữu ruộng đất và tài sản phải tôn trọng tuyệt đối và không xâm phạm.
Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại sát cánh cùng cộng đồng người Việt quốc gia tỵ nạn cộng sản trong công cuộc đấu tranh chung hiện nay...
Tiếp theo Nhà Văn Nguyễn Hữu Của, Chủ Tịch Trung Tâm Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ lên ngỏ lời chào mừng và cám ơn sự hiện diện của tất cả quí vị trong buổi họp mặt hôm nay. Sau đó toàn thể Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại và Ban Chấp Hành Trung Tâm Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ lên ra mắt đồng hương thân hữu.
Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại gồm có: Chủ Tịch, Vũ Văn Tùng; Đệ Nhất Phó Chủ Tịch, Nguyễn Thế Giác; Đệ Nhị PCT, Phạm Nguyên Lương; Tổng Thư Ký Đinh Mộng Lân; Thủ Quỹ Vũ Thuỳ Nhân.
Ban Đại Diện Vùng Tây Nam Hoa Kỳ gồm: Chủ Tịch Nguyễn Hữu Của; Đệ Nhất PCT, Trần Đức Hân, Đệ Nhi PCT, Mai Thanh Truyết; Tổng Thư Ký Lê Anh Dũng; Thủ Quỹ, Vũ Tuyết Yên.
Trong dịp nầy Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại cũng đã cho phát hành "Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại" Số 1 dày 320 trang với nhiều tài liệu và bài vở giá trị do các văn thư hữu cùng đóng góp.
Tập San VBVNHN Số 1 đã được Ra Mắt trong dịp này
Cũng có văn nghệ đặc sắc do Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ và ca sĩ thân hữu trình diễn.
Mọi chi tiết liên lạc: ÐT: (714) 891-9972, (714) 326-5558, Fax: (562) 436-8998 hoặc Email: VBVNHN2011@yahoo.com hay vào trang web:www.vanbutvietnamhaingoai.com.
Sau đây là Diễn văn khai mạc của Nhà Văn Vũ Văn Tùng (V ũ Tùng Văn):
Diễn văn khai mạc
Họp Mặt Thường Niên VBVNHN ngày 20-05-2012
Kính thưa Quí vị Quan Khách,
Quí vị đại diện các Hội Đoàn,
Quí Văn Thi Hữu.
Thưa quí vị,
Đại diện VBVNHN chúng tôi trân trọng chào mừng sự hiện diện của quí vị ngày hôm nay.
Văn Bút Việt Nam là thành viên của Văn Bút Quốc Tế (VB QT) từ năm 1957. Sau biến cố tháng tư đen năm 1975, Văn Bút Việt Nam là tổ chức độc nhất của Việt Nam Cộng Hòa còn hiện diện trên diễn đàn quốc tế. Chỉ trong ba năm sau khi mất nước tức là vào năm 1978, Văn Bút Việt Nam tái lập hoạt động và có tên là Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại. Tổ chức này đã chính thức được Văn Bút Quốc Tế (Internatioanl PEN) công nhận. Cờ vàng ba xọc đỏ phất phới trong Đại Hội và khắp nơi trên thế giới.
Kể từ năm 1978 cho đến ngày nay Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại có đôi chút biến chuyển và đã mất một thời gian ngắn gián đoạn nhưng sau đó VBVNHN trở lại hoạt động bình thường. Những Ban Chấp Hành tiền nhiệm của chúng tôi đã tiếp tục sinh hoạt đều đặn hàng năm với Văn Bút Quốc Tế. Đến nay VBVNHN đã thực hiện được 9 Đại Hội ba năm một kỳ. Đại Hội 9 vừa qua đã được tổ chức tại San Jose liên tiếp trong ngày 2-3-4 tháng 12 năm 2011.
Thưa quí vị,
Văn Bút Quốc tế được thành lập từ năm 1921 do bà Catherine Dawson Scott. Vị chủ tịch đầu tiên là John Galsworthy. Mục đích chính yếu của Văn Bút Quốc Tế là:
1. Quảng bá Văn Hóa. Văn bút Quốc tế hô hào dùng văn chương chữ nghĩa để nâng cao đời sống xã hội và văn hóa trong cộng đồng. Văn thi sĩ đóng vai trò quyết định trong vấn đề này. Đi xa hơn nữa VB QT đã đưa ra chủ đề tự do hóa ngôn ngữ (Free the word).
2. Bảo vệ quyền tự do tư tưởng: Tiếng nói của những nhà văn phải được tôn trọng. Văn Bút Quốc Tế chống đối lại hành động đàn áp, kiểm duyệt, tù đầy hay đánh đập, hành hạ những văn nghệ sĩ. Chủ đề đang được Văn Bút Quốc Tế cổ võ: Người cầm bút diễn tả tư tưởng & cảm nghĩ (Because Writers Speak their Minds)
Năm 2012 là năm đánh dấu Văn Bút Quốc Tế được 90 năm thành lập. Hiện nay VB QT có 104 quốc gia tham dự và có 145 Trung Tâm trên khắp thế giới. Đại Hội Văn Bút Quốc Tế Thường Niên 78 sẽ được tổ chức tại thành phố Gieongju, Đại Hàn (Korea) từ ngày 09 đến 15 tháng 9-2012. Chúng tôi kính mời tất cả Văn Thi Hữu nào muốn tham dự vui lòng tiếp xúc với Ban Chấp Hành để làm thủ tục ghi danh tham dự.
Là thành viên của Văn Bút Quốc Tế chúng tôi luôn luôn chung lưng góp sức để thi hành những điều mà Hiến Chương Văn Bút Quốc Tế đã đề ra.
Chúng tôi cũng không quên trách nhiệm đối với quê hương đất nước. Chúng tôi gửi thỉnh nguyện này để yêu cầu Hoa kỳ và các Quốc gia trên thế giới cần có một thái độ quyết liệt đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải thực thi những điều khoản sau đây:
1. Tôn trọng nhân quyền như đã nêu ra trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc mà chính nhà nước cộng sản Việt-Nam đã ký và công nhận.
2. Tức thời và ngay lập tức đình chỉ mọi bắt bớ giam cầm hay dùng bạo lực đối với những nhà ái quốc, những vị tu hành và những văn nghệ sĩ.
3. Trả tự do cho tất cả những ai đang bị giam giữ hiện nay, vì đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, tư tưởng, và sự vẹn toàn lãnh thổ.
4. Quyền tự do tín ngưỡng và tự do tư tưởng cũng như quyền sở hữu ruộng đất và tài sản phải được tôn trọng tuyệt đối và không được xâm phạm.
Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại chung lưng góp sức để sát cánh với tất cả các Hội Đoàn bạn trong nghĩa vụ nói trên để xây dựng một chính thể tự do và hợp tác với một nhà cầm quyền không cộng sản, không luồn cúi trước ngoại xâm ngõ hầu có thể bảo vệ giang sơn gấm vóc do tiền nhân để lại và để có cơ hội đóng góp thiết thực cho nền hoà bình, kinh tế và thịnh vượng chung trên toàn cầu.
Xin kính chào và cám ơn quí vị
Vũ Văn Tùng (Vũ Tùng Văn),
Chủ tịch, VBVNHN.
Ngày 20-05-2012

Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại họp thường niên
Wednesday, May 23, 2012 3:17:31 PM

Bookmark and Share

 

Nguyên Huy/Người Việt

 

WESTMINSTER - Trưa 20 tháng 5, Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại họp mặt thường niên tại nhà hàng Seafood Palace trên đường Westminster trong thành phố Westminster, California.

Văn nhân, nghệ sĩ mừng vui trong ngày họp mặt thường niên Văn Bút VN Hải Ngoại. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Khoảng 300 anh chị em văn nghệ sĩ và thân hữu, có người từ nơi xa về, đã có mặt trong buổi họp mặt thường niên này. Hầu hết các thành viên trong Ban Chấp Hành Văn Bút VN Hải Ngoại đều hiện diện, như Chủ Tịch Vũ Văn Tùng, Ðệ I Phó Chủ Tịch Nguyễn Thế Giác, đệ II Phó Chủ Tịch Phạm Nguyên Lương, Tổng Thư Ký Ðinh Mộng Lân, Thủ Quỹ Vũ Thùy Nhân.

Ban đại diện vùng Tây Nam Hoa Kỳ cũng có mặt đầy đủ cùng một số đại diện của 6 phân vùng khác trong Văn Bút VN Hải Ngoại.

Chủ Tịch Vũ Văn Tùng, tức nhà văn Vũ Tùng Văn, khai mạc buổi họp mặt bằng một bài diễn văn nhắc lại lịch sử Văn Bút VN Hải Ngoại, nay vẫn còn là thành viên chính thức của Văn Bút Quốc Tế. Ông nhấn mạnh: “Chỉ trong ba năm sau khi nước mất, tức là vào năm 1978, Văn Bút VN đã tái lập hoạt động và có tên là Văn Bút VN Hải Ngoại. Tổ chức này đã chính thức được Văn Bút Quốc tế công nhận... Sau năm 1975, Văn Bút VN là tổ chức độc nhất của VNCH còn hiện diện trên diễn đàn quốc tế.”

Theo nhiều thành viên cao niên trong Văn Bút VN cho biết, một thời gian Văn Bút VN Hải Ngoại gián đoạn thì Hội Nhà Văn trong nước, một tổ chức văn hóa của đảng Cộng Sản, nhiều lần xin gia nhập Văn Bút Quốc Tế nhưng không được chấp nhận vì lý do Hội Nhà Văn VN hiện nay không đủ tiêu chuẩn tự do tư tưởng và sáng tác như Hiến Chương Văn Bút Quốc Tế qui định.

Cũng trong bài diễn văn khai mạc, Chủ Tịch Vũ Văn Tùng nhắc lại mục đích chính yếu của Văn Bút Quốc Tế là quảng bá văn hóa, dùng văn chương chữ nghĩa để nâng cao đời sống xã hội và văn hóa trong cộng đồng. Thứ hai là bảo vệ quyền tự do tư tưởng, tôn trọng tiếng nói của các nhà văn, và người cầm bút phải được tự do diễn tả tư tưởng của mình.

Trong 15 phút dành cho phóng viên Người Việt, Chủ Tịch Vũ Văn Tùng cho biết chương trình hoạt động của Văn Bút VN Hải Ngoại mà ông vừa đắc cử chủ tịch vào năm ngoái. Ông nói; “Chúng tôi đang phục hồi Tập San Văn Bút VN Hải Ngoại để có thể ra được định kỳ 3 tháng hay 6 tháng tùy theo sự tiếp ứng của văn thi hữu khắp nơi và của độc giả. Cùng song hành với tập san là thiết lập tập san điện tử trên mạng để những người cầm bút trẻ có thể tham gia tích cực vào hoạt động văn hóa chung của cộng đồng chúng ta.”

Hỏi về kế hoạch phát triển Văn Bút VN Hải Ngoại về số lượng thì Chủ Tịch Vũ Văn Tùng cho biết: “Văn Bút VN Hải Ngoại chủ trương mở rộng cửa để đón nhận được tất cả những người viết, phục vụ cho văn học nghệ thuật Việt Nam chân chính trong đó gồm có những nhà văn, nhà báo, nhà thơ, kịch tác gia, nhạc sĩ sáng tác... Văn Bút VN Hải Ngoại cũng hết sức lưu tâm đến những người viết trẻ, dù viết bằng tiếng nước ngoài qua nhiều hình thức như tổ chức những giải thưởng sáng tác chẳng hạn.”

Cũng trong buổi phỏng vấn này, Chủ Tịch Vũ Văn Tùng cho biết quan điểm của ông về việc bảo vệ ngôn ngữ Việt khi hiện nay người dân trong nước dưới chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa đã phải dùng đến một số từ ngữ khác lạ, không trong sáng do nền văn hóa XHCN tạo nên. Theo ông: “Sách vở tiếng Việt của chúng ta ở hải ngoại rất nhiều nên không sợ bị xâm nhập ngôn ngữ không trong sáng. Nhưng cũng phải nhận một thực tế là ngôn ngữ là một phản ảnh của một xã hội. Nếu nó đi ngược lại với giá trị truyền thống của dân tộc, ắt nó sẽ bị đào thải. Với chúng ta, dân tộc Việt Nam đã có một dòng văn học Việt Nam phong phú lâu đời, đó là sức mạnh để bảo vệ cho ngôn ngữ Việt Nam.”

Tập San Văn Bút VN Hải Ngoại số 1. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Buổi họp mặt của Văn Bút VN Hải Ngoại đã diễn ra trong khí khí vui tươi thân ái không chỉ trong những bài diễn văn, của những lời phát biểu của các thành viên kỳ cựu trong Văn Bút mà còn chan hòa trong tiếng hát của các nghệ sĩ đến giúp vui, đặc biệt là anh chị em nghệ sĩ trong Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ.

Vào giữa buổi, Ðệ I Phó Chủ Tịch Nguyễn Thế Giác, từ Texas sang, đã thay mặt Văn Bút VN Hải Ngoại ra mắt Tập San Văn Bút VN Hải Ngoại số 1. Tập san dầy trên 300 trang, khổ sách, qui tụ nhiều cây viết tên tuổi trong Văn Bút các vùng ở hải ngoại như Võ Phiến, Sơn Tùng, Nguyễn Thiếu Nhẫn, Trường Sơn Lê Xuân Nhị, Ðào Trường Phúc, Trương Sĩ Lương, Phạm Nguyên Lương, Mai Thanh Truyết, Nguyễn Thế Giác, Huỳnh Công Ánh, Bảo Giang, Nguyễn Hữu Của, Ðinh Mộng Lân...

Hiện Văn Bút VN Hải Ngoại đã thiết lập website www.vanbutvietnamhaingoai.com và một điện thư là VBVNH2011@yahoo.com để tiếp nhận liên lạc, đóng góp ý kiến bài vở từ kắp nơi.

Quí độc giả cũng có thể liên lạc qua điện thoại (714) 891-9972 hay (714) 326-5558 hoặc Fax: (562) 436-8998.

 

–––-

Liên lạc tác giả: NguyenHuy@nguoi-viet.com

minhduc1.jpg
minhduc2.jpg

 Hai hình trên, quan khách thăm viếng xác Nữ Sĩ Minh-Đức Hoài Trinh( Võ Thị Hoài Trinh)  tại Nhà Quàn Peek Faqmily Home, Phòng Số 1 Quận Cam, CA, Ngày 24/06/2017, có anh Nguyễn-Quangf-Huy, Văn Bút,  chồng Nữ Sĩ tiếp đón

minhduc3.jpg
minhduc4.jpg

 Hai hình trên, thân xác tro bụi cũa Nữ Sĩ HoaiTrinh vả những vòng hoa phúng điếu, tưởng nhớ người đã khuất

duonghuong1.jpg
duonghuong1b.jpg

Hai hình trên, quang cảnh Hội Trường Thư Viện Việt Nam 10872 Westminster Ave, Suite 214  Garden Grove, Ca 91843, thảo luận "Đường Hướng Tuổi Trẻ Việt-Nam Hải Ngoại" ngày 13/05/2017 lúc 1pm

duonghuong2.jpg

 Hình trên, Ban Đại Diện Văn Bút Vùng Tây Nam Hoa-Kỳ

duonghuong3a.jpg

Hình trên, Văn Bút Vùng Tây Nam Hoa-kỳ cùng hội viên  hát dồng ca  chào mừng quan khách

duonghuong19.jpg

Hình trên, Dược Sĩ,Vũ Văn Tùng Chủ Tịch, Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại phát biểu

duonghuong6.jpg

Hình trên, Nhà Văn Hà-Anh-Phương, Phó Chủ Tịch Văn Bút Vùng Tây Nam Hoa-Kỳ, thuyết trình về "Đường Hướng Tuổi Trẻ Việt Nam Hải Ngoại"

duonghuonh9.jpg

Hình trên, ca sĩ Diễm Hương

duonghuong10.jpg

Hình trên, tuổi trẻ, giáo sư Vũ Minh Phượng góp ý

duonghuong11.jpg

Hình trên, Kiến Trúc Sư Lê Anh góp ý

duonghuong13.jpg
duonghuong18.jpg

Hai hình trên, người trúng lô động đắc $100.00 của Dược Sĩ Vũ Tuyết Yên cho lại Văn Bút Vùng Tây Nam Hoa-Kỳ làm quĩ sinh hoạt 

duonghuong15.jpg

Hình trên, Giáo Sư Trần Văn Ân thuyết trình

duonghuong17.jpg

Hình trên, hát đồng ca bài Việt-Nam bế mạc 

dinhdau1.jpg

Mở màn

dinhdau2.jpg
dinhdau3.jpg
dinhdau4.jpg
dinhdau5.jpg
dinhdau6.jpg
dinhdau7.jpg
dinhdau8.jpg
dinhdau9.jpg
dinhdau10.jpg
dinhdau11.jpg

11 hình trên là  quang cảnh diễn hành Tết Đinh Dậu 2017 trên Đai Lộ Bolsa, Westminster, Orange County, California 

thanksgiving1613.jpg
thanksgiving166.jpg
thanksgiving162.jpg
thanksgiving164.jpg
thanksgiving168.jpg

Năm hình trên, quang cảnh Văn Bút Việt-Nam Hải Ngoại phân phát túi ngủ cho người vô gia cư tại Congregational Church Vcc, 655 Cedar Ave Long Beach Ca 90802 ngày Chủ Nhật, 19/11/2016

hoingo1.jpg

Ban tiếp tân Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, Văn Bút Vùng Tây Nam Hoa-Kỳ chụp hình cho buổi Văn Bút Xuân Hội Ngộ Bính Thân 2016 tại Thư Viện Việt Nam thành phố Garden Grove ngày 20/2/2016

hoingo5.jpg

Hình trên, Ban Đại Diện Văn Bút Vùng Tậy Nam Hoa Kỳ và một số Ban Chấp Hành Văn Bút Hải Ngoại

hoingo7.jpg

Hình trên, Ban Đại Diện VBVTNHK, Ban Chấp Hành VBVNHN hát bài Ly Rượu Mừng khai mac buổi Xuân Hội Ngộ

hoingo2bis.jpg

Hình trên, CT Vũ Văn Tùng VBVNHN phát biểu

hoingo8.jpg

Hình trên, TTK /VBVNHN Đinh-Mộng-Lân phát biểu

hoingo8bistnkl.jpg

Hình trên, TTK?VBVTNHK Trang Ngọc Kim Lang phát biểu

hoingo10.jpg
hoingo10bis.jpg

Hình trên, quang cảnh hội trường buổi Xuân Hội Ngộ Bính Thân 2016 tại Thư Viện Việt Nam ngày 20/02/2016

hoingo11awardbis.jpg

Hình trên, CT Vũ Văn Tùng trao tặng phần thưởng cho một số người

hoingo9avt.jpg
hoingo12hat.jpg
hoingo13.jpg

Ba hình trên, Ban AVT Chu Văn An và một số ca sỹ hát giúp vui

dienhanh1.jpg

Hình trên diễn hành Tết Bính Thân 2016 trên đại lộ Bolsa thành phố Westminster ngày 13/2/16: Việt Nam quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ do hội Cựu  Quân Nhân Hải Ngoại dẫn đầu

dienhanh2qtrung.jpg

Hình trên, tượng Quang Trung đại phá quân Thanh

dienhanh6xe.jpg

Hình trên, một số xe diễn hành

dienhanh10clbtns.jpg

Hình trên, Câu Lạc Bỗ Tình Nghệ Sĩ, có một số văn hữu Văn Bút Việt Nam Hải Ngoiaị tham dự

dienhanh9thuynhann.jpg

Hình trên, chính phủ lưu vong Đáo Minh Quân, có văn hữu Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại tham dự

dienhanh4lancan.jpg

Hình trên, quang cảnh dân chúng bên đường coi hiễn hành 

dangnguyen.jpg

Hình trên, từ trái, VH Đinh Mộng Lân, VH Huỳnh Kim, VH Đăng Nguyên, CT  Văn Bút Vùng ĐBHK, VH Vũ Thùy Nhân, VH Mắt Nâu, CT Văn Bút Vùng TNHK, VH Trang Ngọc Kim Lang, VH Đình Duy Phương

dangnguyen3.jpg

Hai hình trên,VH  Đăng Nguyên chụp hình lưu niệm với một số thân hữu BCH VBVNHN, BĐD Văn Bút Vùng Tây Nam Hoa-kỳ tại nhà hàng Harbor Seafood Buffet, Garden Grove ngày 16/10/15

dangnguyen8.jpg

Hình trên, VH Đăng Nguyên chụp hình lưu niệm tại nhà VH Vũ Thùy Nhân

bch1.jpg

 Hình trên Ban Tiếp Tân Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại (VBVNHN) Đại Hội Kỳ 10 tại Hội Trường Tu Viện Sùng Nghiêm 11561 Magnolia St, Garden Grove Ca 92841 ngày Thứ Sáu 5/12/2014

bch3.jpg
bch4.jpg
bch6.jpg

Ba hình trên, quang cảnh Hội Trường Tu Viện Sùng Nghiêm, ngày tiền đai hội VBVNHN, 5/12/2014 

bch7.jpg
bch8.jpg
bch7.jpg
bch9.jpg

Bốn hình trên, quang cảnh đại biểu các  Vùng VBVNHN về tham dự Đại Hội Kỳ 10 ngày Thứ Bảy, 6/12/2014

bch10.jpg

Hình trên, Văn Hữu Yên Sơn, cựu Chủ Tịch Ủy Ban Định Chế, thụ ủy Liên-Danh Dấn Thân

bch11.jpg

Hình trên, Chủ Tọa Đoàn bầu cử có Luật Sư Dương Thành Lợi, hội viên Văn Bút ngồi giữa

bch12.jpg

Ban kiểm phiếu Đai Hội Kỳ 10 năm 2014

bch14.jpg

Hình trên, tân Ban Chấp Hành VBVNHN, liên danh Khôi Phục, do Dược Sĩ Vũ Văn Tùng thụ ủy,  đắc cử, Ra Mắt tại nhà hàng Seafood Palace, 6731 Suite 122, Westminster Ave, Wesminster  Ca 92683, ngày Chủ Nhật, 7/12/2014 

bch17.jpg

Hình trên, các Văn Hữu chụp hình chung với tân Ban Chấp Hành VBVNHN nhiệm kỳ 1014-2017 để kỷ niệm, tại nhà hàng Seafood Palace.

bch18.jpg

Hình trên, ban hợp ca giup vui Buổi Ra Mắt

tnhk4.jpg

Hình trên tân Ban Đại Diện Văn Bút Vúng Tây Nam Hoa-Kỳ Ra Mắt tại Trung Tâm Thiên Phước 250 Hospital Cir Westminster Ca 92683 lúc 11 giờ ngày 23/11/2014 do VH Nguyễn Thị Mắt Nâu làm chủ tịch (Bìa ngoài bên phải)

tnhk7.jpg

Hình trên CT VBVNHN Vũ Văn Tùng giới thiệu Ban Đại Diện

tnhk9.jpg

Hình trên Ban Đại Diện chụp hình chung kỷ niệm cùng quan khách

baucuvb.jpg

Hình trên, Văn Bút Vùng Tây Nam Hoa Kỳ chào mừng quan khách lúc 2 giờ chiều ngày 12/10/2014 tại Thư Viện Việt Nam, góc Euclid/Westminster, USA 

baucuvb1.jpg

Hình trên, đại hội dứng lên chào cờ Việt-Mỹ

baucuvb3.jpg

Hình trên, trưởng ban bầu cử Trần Đức Hân ngồi giữa chủ tọa kiểm phiếu

baucuvb4.jpg

Hình trên, Liên Danh Phục Hưng của thụ ủy Nguyễn Thị Mắt Nâu đứng lên cảm tạ quan khách sau khi đắc cử với 31 phiếu so với 17 phiếu của Liên Danh Đoàn Kết của thụ ủy  VH Phạm Trần Anh. 

baucuvb5.jpg

Hình trên, Liên Danh Phục Hưng chụp hình kỷ niệm với các Văn Hữu khác

haitrieuu.jpg

Hình trên, ban tiếp  tân của nhóm nhà văn quân đội trong đó có Lê Khắc Anh Hào tức Hải Triều tứ Canada qua, Ra Mắt hai cuốn "Chinh Phụ Ngâm Khúc VNCH và Lục Bát ĐenThời Đại Hồ-Chí-Minh" tai hội trường Thư Viện Việt Nam 10872 Westminster Ave, Suite 214-215, trong khuôn viên chợ Người Việt lúc 12 giờ Ngày 31/8/2013. Trong ban tiếp tân có VH An-Nguyễn đến phụ giúp

haitrieu9.jpg

Hình trên, tác giả Hải Triều, trong nhóm nhà văn quân đội như Phan-Nhật-Nam, Chu Tất Tiến, đang đứng chào mừng quan khách.

haitrieu7.jpg

Hình trên, Chủ Tịch VBVNHN Vũ-Văn-Tùng đang giới thiệu về tác giả Hải Triều.

haitrieu6bis.jpg

Hình trên, MC Chu Tất Tiến cũng đang nói về tác giả

haitrieu5.jpg

Hình trên, quang cảnh hội trường lúc gần tan. 

haitrieu10.jpg

Hình trên, một số ca sỹ trong ban hợp ca Bà Triệu tặng hoa cho tác giả 

haitrieu8.jpg

Hình trên, ban hợp ca Bà Triệu và số thân hữu đồng ca bài Bach Đằng Giang kết thúc chương trình

matnauu.jpg

Hình trên, tác giả Mắt Nâu đang chào mừng quan khách trong ngày Ra Mắt Sách Nụ Hồi Xuân & Thị Phi tại Hội Trường Thư Viện Việt Nam trong khuôn viên chợ Người Việt, Garden Grove, California, USA lúc 2 giờ Ngày 25/8/2013

matnauu6.jpg

Hình trên, Dược Sĩ  Vũ Văn Tùng, Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, đang giới thiệu về tác giả Mắt Nâu 

matnauu9.jpg

Hình trên, Giáo Sư Trần-Đức-Hân, Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Văn Bút Vùng Tây Nam Hoa-Kỳ, đang giới thiệu CD của tác giả Mắt Nâu

matnauu2.jpg

Hình trên, VH Minh-Đức-Hoài Trinh(Áo xanh) cùng phu quân, Nguyễn-Quang(Áo trắng, bìa), tới tham dự buổi Ra Mắt Sách.

matnauu13.jpg

Hình trên, quang cảnh Hội Trường với sự có mặt của đại diện Ban Chấp Hành VBVNHN, Ban Đại Diện VBVTNHK

matnauu4.jpg
matnauu3.jpg
matnauu7.jpg
matnauu12.jpg

Bốn hình trên, quang cảnh Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ tới hát, ngâm thơ buổi Ra Mắt Sách với những nhân vật tên tuồi như sáo Ngoc Nôi, ngâm thơ Phi-Loan, ca sĩ  Thanh Thanh, nhạc sĩ Cao-Minh-Hưng, Đăng Cư phổ nhạc

vulang4.jpg

Hình trên, tác giả Vũ Lang/VBVTNHK cùng Mc Bích Ty chào mừng quan khách Ngày Ra Mắt Hai Tập Thơ Hạnh Ngộ & Nhị Thập Bát Tự lúc 2 giờ chiều Ngày 17/8/2013 tại Hội Trường Thư Viện Việt Nam trong khuôn viên chợ Người Việt, Garden Grove, California, USA 

vulang3.jpg

Hình trên, CT Vũ-Văn-Tùng/.VBVNHN giới thiệu về tác giả Vũ-Lang

vulang2.jpg

Hình trên, quang cảnh hội trường

vulang6.jpg

Hình trên, tác giả Vũ Lang tặng thơ treo tường cho một số thân hữu

vulang7.jpg

Hình trên, Mc Xuân Chung là một trong hai Mc trong buổi Ra Mắt Tập Thơ, đứng bên tay trái, chup hình lưu niệm cùng một số văn nghệ sĩ, kết thúc buổi Ra Mắt Tập Thơ.

pghh5.jpg

Hình trên, VH Huỳnh Kim, cố vấn VBVNHN, hội trưởng hội PGHHảo, đọc diễn văn kỷ niệm PGHHảo năm thứ 74 tại Hội Trường Văn Lang, 14772 Moran St Westminster Ca 92683, Usa lúc 2 giờ chiều Ngày 16 Tháng 6 Năm 2013

pghh3.jpg

Hình trên, quang cảnh hội trường có sự tham dự của một số thân hữu Văn Bút

pghh1.jpg

Hình trên, một số ca nhạc sĩ hát giúp vui trong buổi kỷ niệm

ninhthuan2.jpg

Hình trên,Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ và các ca sĩ thân hữu hát quốc ca Việt, Mỹ trong buổi Ra Mắt Sách " Nỗi Lòng & Khát Vọng" của VH Nguyễn-Ninh-Thuận /VBVTNHK/  lúc 11 giờ trưa Ngày 21/4/2013 tại nhà hàng Seafood  Place, 12181 Brookhurst St Garden Grove, Ca 92840 USA

ninhthuan1.jpg

Hình trên, quang cảnh hội trường Seafood Place lúc chào cờ ngày Ra Mắt Sách

ninhthuan4.jpg

Hình trên, VH Nguyễn Ninh Thuận chào mừng quan khách

ninhthuan8.jpg

Hình trên, VH Chủ Tịch VBVNHN phát biểu vế VH Nguyễn-Ninh-Thuận

ninhthuan3.jpg

Hình trên, VH Minh Đức Hoài Trinh và Nguyễn Quang tham dự buổi Ra Mắt Sách

ninhthuan7.jpg

Hình trên, bé Quỳnh Như là một trong những ca sĩ hát giúp vui buổi Ra Mắt Sách

ninhthuan9.jpg

Hình trên, CLB Tình Nghệ Sĩ và các ca sĩ thân hữu quê hương VH Nguyễn Ninh Thuận hát bài Cờ Bay chấm dứt buổi Ra Mắt Sách

webassets/mungxuan1.jpg

Hình trên ban tiếp viên VBVNHN bên ngoài Hội Trường Thư Viện Việt Nam, số 109872 Westminster Ave, Suite 214-215 Garden Grove, Ca 92843, chờ tiếp hội viên, thân hữu đến tham dự mùng Xuân Quý Tỷ Ngày Chủ Nhật, 3/3/2013.

webassets/mungxuan9.jpg

Hình trên, lễ chào cờ

webassets/mungxuan4.jpg
webassets/mungxuan6.jpg

Hai hình trên, quan khách

webassets/mungxuan15.jpg
webassets/mungxuan17.jpg

Hai hình trên giới thiệu Ban Chấp Hành VBVNHN và Ban Đại Diện Văn Bút Vùng Tây Nam HoaKỳ

webassets/mungxuan19.jpg

Hình trên, hài kịch, Vũ Thùy Nhân vai nữ táo quân tâu lên Thượng Hoàng (Áo đỏ) do LêAnh Dũng thủ vai.

webassets/mungxuan23.jpg

Hình trên, CT Vũ Văn Tùng vinh danh Nhà Văn Nhà Thơ lão thành Minh Đức Hoài Trinh

webassets/mungxuan25.jpg

Hình trên, CT Nguyễn Hữu Của tiếp theo vinh danh Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm, nguyên cựu bộ trưởng Việt Nam Cộng Hòa Xưa

webassets/mungxuan26.jpg

Hinh  trên, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ hát giúp vui

webassets/mungxuan28.jpg

Hình trên, ca sĩ Hà Trúc Mai hát giúp vui

webassets/mungxuan30.jpg

Hình trên, CLB/TNS và một số hội viên cùng hát bài Ly Ruợu Mừng chia tay

nhomchongtaudietvc10.jpg

Hình trện, ông Trần Văn Minh, trường ban tồ chức hội thảo "Định Hướng Đấu Tranh Cho Việt Nam Tự Do', tổ chức tại Trung Tâm Công Giáo 1538 N Century Bl Santa Ana Ngày 3/11/12 lúc 1 giờ chiều, đang phát biểu. 

nhomchongtaudietvc3.jpg

Hình trên,Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết phát biểu

nhomchongtaudietvc5.jpg

Hình trên, Luật Sư Đoàn Thanh Liêm phát biểu

nhomchongtaudietvc6.jpg

Hình trên, Chủ Tịch Văn Bút Vũ Văn Tùng phát biểu

nhomchongtaudietvc9.jpg

Hình trên, Mc Nguyễn Hữu Của, đang đọc diễn tử của Tiến Sĩ Phan Văn Song ở Pháp Quốc, không tới được

nhomchongtaudietvc2.jpg

Hình trên, người mặc áo trắng, nhà bất đồng chính kiến, Nguyễn ngọc Quang mới đào thoát từ Việt Nam sang Mỹ mới phát biểu xong về tình trạng ở Việt Nam hiện nay.

nhomchongtaudietvc1.jpg

Hình trên, Chủ Tọa Đoàn diễn giả  từ ngoài (bên trái) vào trong: CT Vũ-Văn-Tùng, Luật Sư Đoàn Thanh Liêm, Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết, Nguyễn Ngọc Quang, Trần Quang Minh

matnau3.jpg
matnau10.jpg

Hình trên cùng, là tác giả Mắt Nâu đang nói về Ra Mắt tập truyện Giọt Lệ Cho Từ Bi của tác giả và  đồng tác giả CD đọc truyện( 6 truyện ngắn) cùng với tác giả Nhạc Sĩ Huy Trâm, tại Hội Trường Văn Lang, 14861 Moran St Westminster, Ngày 27/10/2012 lúc 2:30 chiều. Hình dưới (Thứ 2), Nhạc Sĩ Huy Trâm, ngồi đệm đờn piano cho Thi Sỉ Hà Phương ngâm thơ của Mắt Nâu, hát bài ca do ông sáng tác.

matnau5.jpg

Hình trên, Nhà Văn Xuân Chung, Y Cao Nguyên đang giới thiệu về tác giả Nguyễn Thị Mắt Nâu

matnau1.jpg

Hình trên, quang cảnh Hội Trường Văn Lang trong ngày Ra Mắt Sách và CD đọc truyện.

matnau4.jpg

Hình trên, ca sĩ Đan Tâm, sanh trưởng tại Mỹ là một trong những ca sĩ hát giúp vui cho buổi Ra Mắt Sách & CD

hathucky1.jpg
hathucky3.jpg

Hai hình trên, quang cảnh lễ giỗ Chủ Tịch Hà Thúc Ký, Đại Việt Cách Mạng Đảng, tại Hội Trường chùa Điều Ngự, số 14472 Chestnut St Westminster CA 92683, Ngày Chủ Nhật 14/10/2012 cò sự tham dự của các thân hữu trong đó có BCH Văn Bút.,

hathucky4.jpg

Hình trên quang cảnh sinh hoạt bên ngoài chùa Điều Ngự trong ngày trên

buiduongliem6.jpg

Hình trên, Ban Chấp Hành Trung Ương, Ban Đại Diện Văn Bút Vùng Tây Nam Hoa Kỳ cùng hội viên chụp hình chung nghe Chủ Tịch Vũ Văn Tùng tường trình trên trên máy tính và màn hình về chuyến đi dự Đại Hội Văn Bút Quốc Tế từ Ngày 10 đến 16 Tháng 9 Năm 2012 tại Đại Hàn trở về, có sự hiện diện của VH Bùi Dương Liêm, Nguyễn Thị Bé Bảy Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ.(Một phần hình ảnh từ Đại Hội đã được tường trình trước đây, sau mục lục Ngày trrang chính) 

buiduongliem1.jpg
buiduongliem2.jpg
buiduongliem3.jpg
buiduongliem4.jpg
buiduongliem5.jpg

Năm hình trên là quang cảnh buổi tường trình, VH Bùi Dương Liêm mặc áo trắng.

maithanhtruyet3.jpg

Hình trên, ban tiếp tân Ra Mắt Sách Tâm Tình Người Con Việt của Tiến Sĩ, Hội Viên Văn Bút, Mai Thanh Truyết lúc 2 giờ Ngày 23/06/2012 tại Hội Trường Văn-Lang thành phố Westminster, USA

maithanhtruyet.jpg

Hình trên, tác giả Mai-Thanh-Truyết, đang diễn đạt Ra Mắt Sách và tâm tình, giải đáp thắc mắc cùng khán giả

maithanhtruyet9.jpg

Hình trên, Mc Nguyển-Hữu Của bên trái đang cám ơn CT Vũ-Văn-Tùng bên phải,sau khi ông đọc diễn văn khai mạc

maithanhtruyet10.jpg
maithanhtruyet11.jpg
maithanhtruyet12.jpg

Ba hình trên, các diễn giả Bác Sĩ Trần-Văn-Tích( từ trên xuống), Trần Việt Hải, Chu Tất Tiến giới thiệu tác giả, tác phẩm.

maithanhtruyet8.jpg

Hình trên, Ban Chấp Hành VBVNHN, Ban Đai Diện VBVTNHK tham dự Ra Mắt Sách. 

maithanhtruyet6.jpg

Hình trên, quang cảnh hội trường Ra Mắt Sách

maithanhtruyet13.jpg

Hình trên, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ đang hát giúp vui Ra Mắt Sách

daihoi2jpgjpg.jpg

Đại Hội đại biểu chào cờ Việt Mỹ, một phút mặc tưởng nhớ những anh hùng, đồng bào đã bỏ minh vì lý tưởng Tự Do tại San José Ngày 3 Tháng 12 Năm 2011.

 Hình dưới, Văn Hữu Đào-Vĩnh-Tuấn, Phó Chủ Tịch Văn Bút Hải ngoại, Quyền Chủ-tịch thay Văn Hữu Nguyễn-Đăng-Tuấn vắng mặt, tuyên bố khai mạc Đại Hội IX 2011. 

daovinhtuan1jpg.jpg

chutoadoan.jpg

Hình trên, Văn Hữu Huỳnh Kim đang phát biểu trên bàn Chủ Tọa ba người từ trái qua: Vũ-Châu-Sa, Trung Nam Hoa-Kỳ, Thư Ký Chủ Tọa Đoàn; Huỳnh-Kim, Tây Nam Hoa-Kỳ, Phụ Tá Chủ Tọa Đoàn; Nguyễn-Manh-An-Dân, đương kim Chủ-Tịch Văn-Bút Vùng Nam Hoa-Kỳ(Texas), Chủ-Tịch Chủ-Tọa-Đoàn. 

bankiemphieu2.jpg

 Hình trên, Ban Kiểm Phiếu gồm có Trưởng Ban, Nguyễn-Thiếu-Nhẫn, Ngô-Sỹ-Hân, Kiêm Ái và đại diện Liên-Danh Khôi Phuc, Đoàn Kết gồm có  Trần-Đức-Hân, Phạm-Ngủ-Yên 

doanketjpgjpg.jpg

Hình trên, Liên Danh Đoàn Kết, Ban Chấp Hành Trung Ương cũ, Ban Bầu Cử

yensontung.jpg

Hình trên, Văn Hữu Yên-Sơn, Trương-Nguyên-Thuận, bên trái, thụ ủy Liên Danh Đoàn Kết đang bắt tay chúc mừng Dược Sĩ Vũ-Văn-Tùng thụ ủy Liên Danh Khôi Phục, thắng cử

banchaphanhmoi.jpg

Hình trên, Tân Ban Chấp Hành Văn Bút Hải Ngoại thắng cử; từ trái qua: Vũ-Thùy-Nhân, Nguyễn-Thế-Giác, Vũ-Văn-Tùng, Phạm-Nguyên-Lương, Đinh-Mộng-Lân (Xem hình lớn trong trang Ban-Chấp-Hành)

tanghoa2.jpg

Hình trên,  Văn-Hữu Hoàng-Xuyên-Anh, Chủ Tich Văn-Bút Tây Bắc Hoa-Kỳ, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội IX cùng thân hữu đang tặng hoa cho Tân Ban Chấp Hành.

tanghoachaphanhcu.jpg

Hình trên, Văn Hữu Hoàng-Xuyên-Anh cũng tặng hoa cho Ban Chấp Hành mãn nhiệm

tangbang.jpg

Hình trên, hai MC Nguyễn-Thiếu-Nhẩn, Trưởng Ban Bầu Cử, từ trái qua cùng chị Bích Ty đang trao giấy Chúc Mừng cho Tân Ban Chấp Hành của Chủ Tịch Cộng Đồng Việt-Nam Bắc California, Nguyễn-Ngọc-Tiên.

chupchung2.jpg

Hình trên, Văn Hữu các Vùng Văn Bút chụp hình lưu niệm cùng Tân, Cựu Ban Chấp Hành, hẹn 3 năm sau gặp lại tại Nam California.

tranyenhoa6jpg.jpg

 Hình trên, người ngồi bên phải là tác giả Trần-Yên-Hòa, mời Văn Bút Trung Ương tham dự Ra Mắt Sách "Đi Mỹ" tại Hội Trường Việt Herald thành phố Westminster, Nam California Ngày 11 Tháng  12 Năm 2011.

tranyenhoa2jpg.jpg

 Hình trên, Ban Chấp Hành Văn Bút Hải Ngoại ngồi hàng trên tham dự buổi Ra Mắt Sách của Trần Yên Hòa, thân hữu.

tranyenhoa4tnsjpg.jpg

Hình trên, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ của Ca, Nhạc, Nha sỹ Cao-Minh-Hưng, thành viên Văn Bút Hải Ngoại, đang hát giúp vui Ra Mắt Sách.

phatqua9.jpg

Hình trên, những người homeless đang ngồi tụ tập chờ ăn, nhận quà ở Congregation Church U.C.C., 655 Cedar Ave Long Beach CA 90808 trưa Ngày 22 Tháng 12 Năm 2011

phatqua1.jpg

Hình trên, Ban Chấp Hành VBVNHN tham dự hội dược sĩ thân hữu tới phát quà cho những người vô gia cư.

phatqua12.jpg

Hình trên, Chủ Tịch Vũ-Văn-Tùng đang trao quà quần áo cho họ

vbvtnhkm.jpg

Hình trên, Tân Chủ Tịch Văn-Bút Vùng Tây Nam Hoa-Kỳ Nguyễn-Hữu-Của đang đứng phát biểu sau khi đôn lên Chủ-Tịch thay thế Chủ Tịch Vũ-Văn-Tùng đắc cử Chủ-Tịch VB Việt Nam Hải Ngoại  

vbvtnhkm7.jpg

Hình trên,Tân Ban-Chấp-Hành Văn-Bút Vùng Tây Nam Hoa-Kỳ chụp hình lưu niệm với Ban-Chấp-Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại cùng thân hửu Ngày 1 Tháng 1 Năm 2012 tại trụ sở Hội 9262 Bolsa Ave, Suite A Westminster Ca 92683 USA. Từ trái qua: Văn Hữu Trần-Thy-Vân, Cố Vấn VBVNHN, (Ngồi xe lăn); VH Trần-Đức-Hân, Tân Đệ Nhất Phó Chủ Tịch VBVTNHK; Nhà Báo Lê-Anh-Dũng(Lê-Tam-Anh) Tân TTK/VBVTNHK; VH Huỳnh-Kim, Cố Vấn  VBVNHN; Tiến Sĩ Mai-Thanh-Truyết, Tân Đệ Nhị Phó Chủ-Tịch VBVTNHK; Phu Nhân Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết, Phu Nhân Bác Sĩ Thuần, thân hữu; VH Nguyễn-Hữu-Của, Tân Chũ Tịch VBVTNHK; VH Dược Sĩ Vũ-Văn-Tùng, Chủ Tịch VBVNHN; VH Dược Sĩ Vũ-Tuyết-Yên, Tân Thủ Quỹ VBVTNHK, VH Bác Sĩ Phạm-Nguyên-Lương, Đệ Nhị Phó Chũ-Tich VBVNHN.

cua1.jpg

Hình trên, Chủ Tịch VBVTNHK Nguyễn-Hữu-Của Ra Mắt Sách Mẹ Việt-Nam Ơi! Chúng Con Vẫn Còn Đây tại Hội Trường Thư Viện Việt-Nam trong khuôn viên chợ Người Việt góc Westminster/Euclid thành phố Garden Grove/Ca/USA lúc 14:00 Ngày 15/01/2012

cua15.jpg

Hình trên, quang cảnh Hội Trường Ra Mắt Sách

minhduchoaitrinh.jpg

Hình trên, Nhà Văn Minh-Đức-Hoài-Trinh, một trong những người sáng lập Văn-Bút Việt-Nam Hải Ngoại cùng phu quân, Nguyễn Quang tới tham dự Ra Mắt Sách, nhìn từ phải vào. 

cua10.jpg

Hình trên, BCH /VBVNHN tham dự Ra Mắt Sách

Ramatkhoangdai.jpg

Hình  trên, Ban Chấp Hành VBVNHN tới tham dự Ban Đại Diện VBVTNHK Ra Măt, họp nội bộ tại trụ sở Hội 9262 Bolsa Ave, Suite A Westminster Ca 92683 Ngày 12 Tháng 2 Năm 2012 lúc 2 giờ chiều, hai người ngồi giữa, từ trái qua TTK Đinh-Mộng-Lân, CT Vũ-Văn-Tùng.

Ramatkhoangdai5.jpg

Hình trên, CT Vũ-Văn-Tùng đang phát biểu

Ramatkhaongdai6.jpg
Ramatkhoangdai4.jpg

Hai hình trên, quang cảnh trụ sở Hội.

thangtien.jpg

 Hình trên, Văn Hữu Vũ-Thùy- Nhân thứ hai từ trái trong liên danh Thăng Tiến của ông Nguyễn-Tấn-Lạc ứng cử đại diện cộng đồng Người Việt Hải Ngoại Nam California nhiệm kỳ 2012-2015

thangtien1.jpg

Hình trên, một số Văn Hữu Văn Bút tham dự liên danh Thăng Tiến gây quĩ tại nhà hàng Royal King trên đường Bolsa Ave, Westminster, California, USA Ngày 24/03/2012

hopvbvtnhk.jpg
hopvbvtnhk2.jpg

Hai hình trên, quang cảnh  VBVTNHK họp nội bộ có sự tham dự đại diện Ban Chấp Hành VBVNHN tại Hội Trường Thư Viện Việt Nam trong khuôn viên chợ Người Việt góc Westminster / Euclid thành phố Garden Grove California Ngày 8/4/2012 lúc 1 giờ chiều.

hoptn4.jpg

Hình trên, Chủ Tịch VBVNHN Vũ-Văn-Tùng phát biểu trong ngày họp mặt thường niên 20/05/2012 tại nhà hàng Seafood Palace góc Golđenwest/Westminster thành phố Westminster, California, USA 

hoptn5.jpg

Hình trên, Chủ Tich Ban Đại Diện VBVTNHK phát biểu trong ngày họp mặt thường niên.

hoptn19.jpg

Hình trên Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ hát giúp vui trong ngày Văn Bút họp mặt thường niên 20/05/2012

hoptn2.jpg

Hình trên, Ban Chấp Hành VBVNHN, từ trái qua, TTK Đinh-Mộng-Lân, Đệ Nhi Phó Chủ Tịch Phạm-Nguyên-Lương, Chủ Tịch Vũ-Văn-Tùng, Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Nguyễn-Thế-Giác, Thủ Quĩ Nữ Sĩ Vũ-Thùy-Nhân.

hoptn7.jpg
hoptn8.jpg
hoptn16.jpg
hoptn20.jpg

Bốn hình trên, quang cảnh nhà hàng và quan khách tham dự

hoptn6.jpg

Hình trên, Chủ Tịch Vũ Văn Tùng đang trao tặng tặng phẩm trúng giải cho VH Kim Miller

hoptn12.jpg
hoptn13.jpg

Hai hình trên, quang cảnh người tham dự, hát, chụp hình kỷ niệm trước khi chia tay ngày Văn Bút họp mặt thường niên 20/05/2012 tại Seafood Palace, Westminster, California, USA.

Copyright 2001, Our Nonprofit Agency